Nejvýhodnější nástroj k zabezpečení pohledávek je jejich pojištění

Proč si pojistit pohledávky?

Pohledávky představují 40 % celkového majetku a jsou významnou částí aktiv v rozvaze společnosti. Aktiva jako například stroje, budovy, zásoby atd., jsou proti škodám obvykle pojištěny… Aktiva tvořena pohledávkami, by měla být také pojištěna!
Bezpečně zabezpečuje Vaše pohledávky
Pojistné krytí se vztahuje na obchodní dodavatelské úvěry (faktury vydané), které pojištěný poskytne svým odběratelům při dodávce zboží nebo služeb (odložená platba např. 60 dní apod.).
A vztahuje se na situaci, ve které odběratel tuto pohledávku nezaplatí v důsledku platební nevůle či platební neschopnosti.
Vizualizace služby pojištění pohledávek

Naše služba zahrnuje

 

  • Prvotní informace o odběrateli: Bonitu a v dnešní době i pravost odběratele...
  • Průběžné sledování rizika: Pravidelný monitoring sektoru a země kde Vaši odběratelé obchodují
  • Výplatu odškodnění: Vaše ztráty vám vrátíme zpátky
  • Využití pojištění při financování: V případě pojištění jste pro banky více bonitní
  • Vymáhání pohledávek: Vaše pohledávky se v kratším časovém horizontu budeme snažit řešit s vaším odběratelem a získat je zpátky
S námi můžete obchodovat po celém světě a vstupovat na nové trhy i do neznáma…
Riziko nezaplacení existuje, i když jsou Vaši zákazníci zavedenými firmami. Pojištění pohledávek pokrývá obchodní a politická rizika bránící zaplacení peněz, které Vám dluží. Využijte naše pojistky ke snížení dopadu insolvence zákazníka a ke zmírnění rizika nezaplacení. Monitorujeme finanční zdraví Vašich zákazníků a hodnotíme je pomocí svého bodovacího systému. Nastavíte si limity, abyste mohli kontrolovat velikost a četnost objednávek, které přijmete od nových nebo stávajících zákazníků. Hodnocení Vašich zákazníků neustále sledujeme a informujeme Vás o změnách založených na finančních potížích, kterým čelí. Své limity si můžete upravit a řídit tak úvěrové riziko. Naše služby vymáhání pohledávek podporují Vaše vlastní procesy a optimalizují míru plateb. Skutečnost, že máte pojištění pohledávek, může zlepšit Vaše bankovní a obchodní vztahy.