Allianz Trade zdobył dwie nagrody ITFA Insurance Awards

Allianz Trade, światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń kredytu kupieckiego oraz gwarancji ubezpieczeniowych, zdobył dwie nagrody ITFA Insurance Awards – nagrodę dla najlepszego ubezpieczyciela kredytu kupieckiego oraz dla najlepszego ubezpieczyciela gwarancji. Nagrody te są wyrazem uznania dla zaangażowania Allianz Trade w sprawy swoich klientów. Pomagamy im w ich rozwoju z ufnością i prosperowaniu poprzez cykle gospodarcze i budowanie zaufania w transakcjach handlowych.

International Trade and Forfaiting Association (ITFA) jest światowym stowarzyszeniem handlowym dla firm, instytucji finansowych i pośredników zaangażowanych w globalny handel, forfaiting, łańcuch dostaw i finansowanie należności. Skupia 300 członków z całego świata. Reprezentuje prawa i interesy banków, instytucji finansowych i usługodawców zaangażowanych w ryzyko handlowe oraz inicjowanie i dystrybucję aktywów.

21 czerwca 2022 roku ITFA zorganizowała swoją pierwszą Ceremonię wręczenia nagród ubezpieczeniowych. Była to okazja do nagrodzenia pracy środowiska finansowego w zakresie usług świadczonych na rzecz swoich klientów. Łącznie ITFA przyznała 7 nagród, w tym 3 ubezpieczycielom.

Allianz Trade nagrodzony za rozwiązania w zakresie ubezpieczenia kredytu kupieckiego i gwarancji ubezpieczeniowych

Z dumą informujemy, że Allianz Trade podczas uroczystości otrzymał dwie nagrody: nagrodę dla najlepszego ubezpieczyciela kredytu kupieckiego oraz dla najlepszego ubezpieczyciela gwarancji. Nagrody te odzwierciedlają znaczące inwestycje poczynione w ostatnim czasie przez Allianz Trade w zakresie innowacji, narzędzi, usług i doświadczenia klienta w celu ciągłego wzmacniania wsparcia udzielanego swoim klientom. Obrazują również realizację nowej strategii Grupy na rok 2025, która koncentruje się na rozwoju naszego przywództwa w obu liniach biznesowych.

"Ponieważ przyszłość nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami, dziś przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe, aby jutro chronić przepływy pieniężne. We secure, you grow: to obietnica, którą składamy naszym klientom. Jako ubezpieczyciel kredytu kupieckiego, naszą rolą jest dać im pewność, że mogą handlować poprzez zabezpieczenie ich płatności. Jestem bardzo zadowolony ze zdobycia tych nagród, które symbolizują zaangażowanie naszych 5 800 pracowników w 52 krajach, którym przyświeca jedna misja: dać naszym 62 00 klientom pewność jutra, aby pomóc im odnieść sukces" – wyjaśnia Anil Berry, Członek Zarządu odpowiedzialny za Commercial w Allianz Trade.

"Gwarancje ubezpieczeniowe są kluczową częścią naszej strategii 2025. To bardzo dynamicznie rozwijający się rynek, w którym już jesteśmy uznanym ekspertem i w który chcemy nadal inwestować. Dzięki 200 ekspertom gwarancji ubezpieczeniowych, zlokalizowanym w 30 biurach na całym świecie, jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów we wszystkich krajach i we wszystkich sektorach. Ta nagroda jest wyrazem uznania dla naszych kompetencji, znajomości lokalnych rynków i międzynarodowych możliwości, a także zachętą do kontynuowania naszych wysiłków w zakresie wspierania rozwoju biznesu poprzez gwarancje ubezpieczeniowe" – dodał Sean McGroarty, Global Head of Surety w Allianz Trade.

Chcielibyśmy również podziękować członkom jury za te dwie nagrody oraz pogratulować wszystkim zwycięzcom ITFA Insurance Awards!

PLIKI DO POBRANIA
Grzegorz Błachnio
Allianz Trade
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR
Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, które pozwoli utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W roku 2021 nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.pl
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych. Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.