Allianz Trade - dziesięć kluczowych tematów, na które powinniśmy mieć oczy (i uszy) otwarte w 2024 roku

"Nie ma wątpliwości, że rok 2023 należy do Taylor Swift". Patrząc w przyszłość, zespół Allianz Trade zdecydował się przenieść Swiftonomics do 2024 roku, dlatego Taylor rządzi! Ekonomiści Allianz Trade zidentyfikowali dziesięć kluczowych tematów, na które powinniśmy mieć oczy (i uszy) otwarte w 2024 roku, dopasowali każdy z nich do przeboju pani Swift i stworzyli (karnawałową) playlistę.

 

Swiftonomics – dziesięć szlagierów na karnawał:


… Ready for it? (... Gotowi na to?)
- Rok 2024 będzie obfitował w wydarzenia polityczne. Europejscy wyborcy wybiorą swoich przedstawicieli w UE; portugalscy, belgijscy, austriaccy, indyjscy, meksykańscy i brytyjscy wyborcy wybiorą swoich parlamentarzystów, podczas gdy USA, Meksyk, Tajwan i Rumunia również wybiorą nowych prezydentów. W obliczu rosnącego populizmu i wielu niepewnych wyborów, gospodarstwa domowe i firmy prawdopodobnie przyjmą postawę wyczekującą i odłożą kluczowe decyzje gospodarcze, od dużych zakupów po duże inwestycje.


Is it over now? (Czy to już koniec?) - Spodziewamy się miękkiego lądowania w Stanach Zjednoczonych i strefie euro, z rosnącym ryzykiem przedłużającej się recesji na Starym Kontynencie w pierwszej połowie 2024 r., ponieważ dotychczas tylko 60% wzrostu kluczowych stóp procentowych zostało przeniesione na kredytobiorców w Europie (więc nadal będą to odczuwać). Prognozujemy wzrost PKB w 2024 r. na poziomie +1,4% w USA, +0,8% w strefie euro, +4,6% w Chinach i +0,6% w Wielkiej Brytanii.
Shake it off (Otrząśnij się) - Dzięki słabnącemu popytowi i pozytywnym efektom bazowym na energię i żywność, dezinflacja zyskuje na sile. Przewidujemy, że banki centralne dokonają zmian wcześniej niż przewidują prognozy gospodarcze (tj. latem 2024 r.), ale później niż oczekuje rynek, ponieważ schłodzenie rozgrzanego rynku pracy wymaga czasu. Rzeczywiście, inflacja usługowa i wzrost płac nadal napędzają presję inflacyjną, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. W Allianz Trade oczekujemy, że do końca 2024 r. stopy procentowe wyniosą 4,5% w USA, 3,5% w strefie euro i 4,5% w Wielkiej Brytanii.


You’re on your own kid (Jesteś zdany na siebie) - Zabezpieczenia fiskalne w Europie ulegają rozluźnieniu, ponieważ większość krajów zobowiązała się do umiarkowanego ograniczenia deficytów fiskalnych. Niemieckiemu rządowi udało się w ostatniej chwili osiągnąć porozumienie budżetowe, ale nie spodziewamy się, by miało ono znaczący wpływ na aktywność gospodarczą. Jednak w Stanach Zjednoczonych konsolidacja fiskalna pozostaje na razie bardziej słowem niż czynem.


Out of the woods (Wyjdź z lasu) - Światowy handel ma się nieznacznie odbić po dwóch kolejnych latach wzrostu globalnego PKB poniżej średniej.  Ponieważ kraje europejskie wychodzą z recesji handlowej, a kraje azjatyckie (poza Chinami) nadal korzystają z przetasowań w globalnych łańcuchach wartości, będą one przewodzić odbiciu. Co więcej, destocking w globalnym cyklu koniunkturalnym powinien dobiec końca w 2024 r., również przyczyniając się do odbicia.


Anti-hero (Antybohater) - Na początku tego roku istniały duże nadzieje, że chińscy konsumenci ożywią globalną gospodarkę, ale nie uratowali oni dnia. Chiny wciąż zmagają się z trudną sytuacją na rynku nieruchomości, a zaufanie konsumentów pozostaje ograniczone. Aby zrównoważyć część strat na globalnych rynkach eksportowych i słaby popyt krajowy, Chiny zwiększyły i utrzymają wsparcie polityczne, jednocześnie zwiększając inwestycje za granicą w celu skonsolidowania swoich wpływów.


Everything has changed (Wszystko się zmieniło) - Większość rynków wschodzących zdołała skutecznie ograniczyć inflację, jednocześnie walcząc z wyższymi kosztami finansowania i czasami napiętą sytuacją społeczną. Zarządzanie spadkiem stóp procentowych, słabszym dolarem i niższymi deficytami przy jednoczesnym korzystaniu z friend-shoringu powinno okazać się łatwiejsze. Nie będzie to jednak spacer po parku, ponieważ błędy w polityce mogą zniweczyć wcześniejsze sukcesy. Kraje takie jak Egipt, Argentyna i Ghana będą nadal borykać się z poważnymi przeszkodami związanymi z dużymi kwotami zadłużenia, które muszą być refinansowane po wysokich kosztach.

 
I knew you were trouble (Wiedziałem, że masz kłopoty) - Jak dotąd spółkom udawało się z powodzeniem poruszać w środowisku wyższych rentowności. Jednak w większości krajów rośnie liczba niewypłacalności, co sugeruje dużą przepaść między MŚP, które borykają się z problemami związanymi z płynnością i rentownością, a większymi firmami, które pozostają odporne. W przyszłości rosnące stopy procentowe powinny nadal wpływać na rentowność i płynność, podczas gdy wzrost przychodów powinien słabnąć. Niektóre sektory, takie jak nieruchomości, energia odnawialna i budownictwo, znajdują się w samym środku burzy, z wysoką dźwignią finansową, amortyzującymi się aktywami i dużymi potrzebami w zakresie finansowania zarówno wydatków operacyjnych, jak i inwestycyjnych.


Bad blood (Zła krew) - W 2024 r. długoterminowe stopy procentowe prawdopodobnie nie spadną znacząco, ponieważ cięcia polityki są już wycenione, a czynnik podaży utrzyma presję wzrostową. Oczekuje się, że akcje w gospodarkach rozwiniętych przyniosą zwroty zbliżone do 5% przy zwiększonej zmienności. Spready kredytów korporacyjnych wykazały odporność, wskazując na wiarę rynku w miękkie lądowanie. Podczas gdy ogólne perspektywy są ostrożnie optymistyczne, należy uważać na potencjalne ryzyko w określonych segmentach rynku (tj. nieruchomości komercyjne, energia itp.).


Delicate (Delikatnie) - Pomimo trudnego otoczenia i pewnych pęknięć finansowych pod powierzchnią, które ujawnił krótkotrwały kryzys bankowy w Stanach Zjednoczonych, rynki lekceważąco podchodzą do rosnącej presji na płynność. W Allianz Trade oczekujemy, że spadek płynności będzie się nasilał, wywierając presję na spready korporacyjne. Ryzyko nie wydaje się jednak systemowe, ponieważ pewne bufory mają zarówno przedsiębiorstwa, jak i decydenci. 

 

W imieniu Działu Badań Ekonomicznych Allianz Trade, Zespołu Komunikacji i własnym przekazuję uściski dłoni i życzenia wspaniałego - realnego 2024 roku.

Grzegorz Błachnio
Allianz Trade
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR
Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, które pozwoli utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W roku 2021 nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.pl
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych. Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.