Wyniki za I kwartał – powrót korporacyjnego optymizmu?

Spółki amerykańskie reprezentowane w indeksie S&P 500 notowały wyniki lepsze od oczekiwań; tymczasem w europejskim indeksie Stoxx 600 również jest poprawa, ale niejednorodna (najgorzej wypadły spółki z Polski). Sezon zysków w Europie był nierówny w poszczególnych krajach, jednak w Polsce był najniższy, gdyż -27,1%.

Patrząc w przyszłość, ekonomiści Allianz Trade przewidują, że ożywienie gospodarcze w Europie w ciągu najbliższych dwóch lat wesprze główne gospodarki, takie jak Niemcy i Francja, w osiągnięciu dodatniej dynamiki wzrostu zysków i przychodów. To z kolei powinno pomóc w poprawie ogólnych fundamentów indeksów akcji, doprowadzając je do bardziej stabilnych i komfortowych poziomów.

W analizie m.in.:

  • Spółki z amerykańskiego indeksu S&P 500 nadal przewyższały oczekiwania, co doprowadziło do najwyższego wzrostu zysków rok do roku od 2. kwartału 2022 roku. Pomimo mieszanych prognoz na kolejny kwartał, analitycy nadal przewidują wzrost zysków o +11% w 2024 roku.
  • W Europie wyniki są mniej optymistyczne, ale wykazują oznaki poprawy, a pozytywna dynamika sugeruje, że wzrost zysków o +5% w 2024 r. będzie możliwy.
  • Sektor finansowy jest jedynym sektorem, który nadal odnotowuje dodatni roczny wzrost zysków i przychodów w Europie.
  • Wyniki spółek europejskich ze Stoxx 600 są bardzo zróżnicowane w podziale na kraje: analitycy spodziewają się dodatniego wzrostu zysków w pierwszym kwartale firm z siedmiu na 15 krajów reprezentowanych w indeksie STOXX 600. Przewiduje się, że (reprezentowane w indeksie) spółki z Portugalii (+92,0%) i Hiszpanii (+20,5%) odnotują najwyższe roczne stopy wzrostu zysków, podczas gdy te z Polski (-27,1%) i Austrii (-18,6%) odnotują najniższy wzrost.
  • Pomimo tych ogólnie zachęcających sygnałów płynących z obydwu indeksów, obecna reaktywność rynku i koncentracja zysków wskazują na podwyższone ryzyko skupione wokół kilku spółek i ich wysokich wycen (w skrócie: niewielki podzbiór megakorporacji napędza wyniki całego rynku), co może prowadzić do asymetrycznych negatywnych reakcji na złe wiadomości.
Grzegorz Błachnio
Allianz Trade
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR
Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, które pozwoli utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W roku 2021 nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.pl
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych. Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.