V Allianz Trade jsme v poslední době zaznamenali několik případů podvodů spojených s podnikatelskou činností. Podvodníci se často snaží využít dobré jméno stávajících firem v zahraničí a oklamat tak dodavatele. Podobné zkušenosti mají firmy v různých zemích světa včetně České republiky. Proto vám přinášíme 10 tipů, jak takovým podvodům předcházet:
 

  • Kontrola domény na oficiálních stránkách odběratele - porovnání e-mailové adresy objednatele s oficiálními kontakty na www stránkách odběratele, existují-li (často je doména minimálně poupravena nebo se neshoduje zcela), dále doporučujeme kontrolu domény na dostupných serverech, např. prostřednictvím služby WHOIS (je-li doména založena jen několik dní před 1. objednávkou, s neexistující nebo nepravděpodobnou adresou, osobou apod.)
  • Pečlivý výběr obchodních partnerů - kontrola obchodního rejstříku (datum založení společnosti, sídlo, předmět podnikání, četnost změn v managementu, počet zaměstnanců apod.), reference třetích stran
  • Vyžádání kopie dokladů a oprávnění osob jednat za společnost, doporučený je i kontakt s více osobami v rámci odběratele
  • Struktura e-mailu objednatele (text často postrádá formální podpis, tj. celé jméno osoby vystupující za objednatele, funkci, společnost, případně logo,  funkční telef. kontakty apod.)
  • Místo dodání se neshoduje s adresou/adresami odběratele na webových stránkách, případně je v průběhu objednávky měněno
  • Prověření adresy sídla objednatele, místa dodání apod. prostřednictvím např. google maps (satelitní mapy, fotografie)
  • Vhodně strukturovaná transakce podpořená kvalitně zpracovanou kupní smlouvou, případně zajištění úhrady kupní ceny - u první objednávky, nezřídka malé objemem, je nabízena okamžitá úhrada, následuje druhá již velká objednávka na splatnost
  • Registrace k daním, ověření DIČ prostřednictvím systému VIES
  • Obezřetnost je na místě i v případě objednávek nových odběratelů zejména z Francie, Německa a Nizozemí, obzvláště pokud e-mailová objednávka postrádá některý z prvků v bodu 4
  • Princip poznej svého zákazníka - má daná společnost, do té doby neznámá, skutečně důvod předmětné zboží objednávat atd.
Ivana Šťastnová
Claims officer CZ & SK
Eduard Kasal
Claims officer CZ & SK