S epidemií Covid-19 a náhlým zpomalením globální ekonomiky se téma opožděných plateb a rizika insolvence v ekonomických zprávách vrátilo zpět. Peněžní tok mnoha společností značně utrpěl a krize zdaleka neskončila: pandemie ještě není pod kontrolou a stále představuje velké riziko úpadku nejen pro malé a střední podniky.
S příchodem Covid-19 počátkem roku 2020 došlo ve světové ekonomice k bezprecedentnímu zpomalení: téměř v každé zemi omezující opatření způsobila, že celá ekonomická odvětví na několik týdnů zanikla.

Naše nejnovější prognózy  odhadují pokles objemu globálního obchodu se zbožím a službami pro rok 2020 o  13%.

 

Vstoupili jsme do druhé fáze epidemie, kde jsou nyní omezení cílenější a ovlivňují zejména některá odvětví (hotely, restaurace, doprava ...). Nicméně kvůli zpožděným platbám a nedobytným pohledávkám je škoda na peněžních tocích mnoha společností již značná, bez ohledu na odvětví, nebo velikost společnosti.

 

Covid-19 měl okamžitý a znepokojivý dopad na solventnost mnoha společností a přímo ovlivnil jejich Cash Flow a to  ve velmi krátké době s prudkým a markantním poklesem obratu.

Existuje také dominový efekt: zpoždění plateb vašich zákazníků může ovlivnit vaši vlastní schopnost platit faktury od vašich dodavatelů. Jedná se o celý hodnotový řetězec, který se může náhle ocitnout v ohrožení v důsledku selhání jedné společnosti.

Naše data ukazují, že od začátku roku došlo každých 20 hodin k jedné závažné platební neschopnosti.

V naší globalizované ekonomice se hodnotové řetězce stávají stále složitějšími a propojenějšími. Díky jejich internacionalizaci jsou společnosti stále zranitelnější vůči globální ekonomické situaci jako celku a vůči riziku insolvence.

S takovým nedostatkem predikce, pokud jde o ekonomický výhled a budoucí politiku omezování, se dnes mnoho společností zdráhá nabídnout svým zákazníkům obchodní úvěr ze strachu, že uzavřou špatný obchod.

Vlády plně pochopily důležitost problému a navrhly řadu podpůrných opatření k řešení insolvenčního rizika. Mezi tato opatření patří odklady daní, škrty nebo splátky poplatků ze sociálního zabezpečení, záruky, státní půjčky, moratoria dluhů ...

Byla také přijata některá uvolňovací opatření, aby se zabránilo podání návrhů na úpadek, například moratoria, která mají zabránit věřitelským opatřením, nebo zvýšení prahové hranice nesplaceného dluhu pro zahájení insolvence.

Hrozba však zdaleka nezmizela a rok 2021 by měl být dalším rekordním rokem v případě platební neschopnosti podniků.

2021-insolvency-forecast

Globální index insolvence Allianz Trade předpovídá v roce 2021 nárůst počtu insolvencí na celém světě o + 31% ve srovnání s rokem 2019.

Podívejte se na naše předpovědi v naší úplné zprávě:  Život dál s Covid-19.

Abyste se vyhnuli nejhorším scénářům, je důležité nastavit efektivní politiku řízení rizik:

  • Dobré řízení Cash Flow je klíčové: vždy sledujte svoji pozici v peněžních tocích a podle toho přizpůsobte své procesy obchodních úvěrů - tipy a rady najdete v naší elektronické knize Jak chránit Vaše Cash Flow
  •  Zkontrolujte, s kým máte co do činění: ujistěte se, že jste vyhodnotili úvěruschopnost svého klienta a sjednali jasné a vhodné platební podmínky na faktuře.
  •  Připravte se na vypořádání se s opožděnými platbami: investice do efektivního procesu monitorování se mohou ukázat jako velmi užitečné, když se situace vyvine  špatně.
  •  Naučte se rozpoznat, kdy se zákazník blíží ke krachu: několik varovných signálů vám může pomoci reagovat, než bude příliš pozdě.

V takovém nebezpečném období mohou řešení pojištění obchodních úvěrů také nabídnout spolehlivou ochranu před potenciálními platební neschopností: část vašich pohledávek lze pojistit a odškodnit v případě nedobytného dluhu.

Epidemie vrátila do popředí insolvenční riziko a otázku opožděných plateb. Zatímco se vládám podařilo v roce 2020 omezit škody navzdory rekordnímu počtu úpadků společností, rok 2021 bude pravděpodobně rokem s vysokým rizikem, s vyčerpáním politické podpory a dlouhodobějšími dopady současné recese. Ochrana vašeho podnikání pomocí dobrého řízení peněžních toků je pro ochranu vašeho budoucího růstu důležitější než kdy dříve.