Krize Covid-19 měla na společnosti nesmírně rušivý dopad. Opatření proti šíření viru, která byla na celém světě zavedena, způsobila, že se ekonomická činnost výrazně omezila. Obchodní výsledky poškozovaly různé cykly ve stylu "stop-and-go", které způsobily zvýšení rizika spojeného s platební neschopností.

Nedobytné pohledávky vašich zákazníků mohou mít pro vaši společnost dramatické následky. V jejichž důsledku byste se sami mohli dostat do platební neschopnosti vůči vašim dodavatelům, i když máte dobře nastavený systém zásobování. Které finanční ukazatele byste měli sledovat, abyste zabránili tomuto riziku ?

Krize nezasáhla všechna odvětví stejným způsobem: některá, například zemědělsko-potravinářská odvětví, měla stabilní příjmy, zatímco jiné včetně cestovního ruchu, leteckého průmyslu, stravovacích a ubytovacích služeb utrpěla velké ztráty. Mezitím sektory jako IT a vybavení pro domácnosti měly velký užitek z lockdownu a dokázaly zvýšit své příjmy.

Bez ohledu na sektor, ve kterém působíte, musí být fáze překonání krize využita jako příležitost k důkladnému zvážení a přijetí správné strategie. I odvětví, která se dosud jevila jako nejméně zasažená, musí být připravena čelit v budoucnu výrazně odlišnému prostředí. Společnosti musí například sledovat inovace konkurence a být připraveny na změny na trhu.

Tip: Krize změnila hrací pole. Nejen pro vás, ale i pro vaše zákazníky, dodavatele a konkurenci. Myslet globálně znamená dívat se na trendy ve vašich příjmech v kontextu širšího ekonomického hlediska. Pro návrat do původního stavu je důležité aktualizovat vaše klíčové ukazatele KPI tak, aby zohledňovaly konkurenci a vývoj obchodních podmínek. Je tedy vhodný čas na uskutečnění nové studie trhu.

Finanční odborníci kategoricky tvrdí, že seriózní řízení obchodní likvidity je klíčové pro zajištění bezpečí, svobody a pružnosti vaší společnosti. Sledování likvidity znamená neustálé sledování pohybu finančních toků spojených s vašimi aktivitami.

Míra likvidity je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, protože umožňuje kdykoliv posoudit krátkodobou solventnost vaší společnosti. Ta počítá krátkodobé závazky a cash flow a určuje vaši schopnost splácet stávající závazky bez navyšování externího kapitálu.

Míra likvidity je tvořena několika ukazateli, včetně aktiv, zásob, dluhů a pohledávek. I když je možné předvídat změny v aktivech, zásobách a dluzích, už méně to platí pro pohledávky, t. j. pro celkovou částku naztraderazených plateb, které vám zákazníci dluží. Cyklický zvrat nebo selhání plateb od hlavního zákazníka by mohlo spustit řetězovou reakci negativních dopadů.

Pokud se některý z vašich obchodních partnerů dostane do insolvence, může to způsobit, že i vaše firma pravděpodobně nebude moci zaplatit svým dodavatelům a ti by mohly být následně nuceni odložit své platby jejich vlastním dodavatelům. Pojištění pohledávek vám pomůže chránit váš cash flow a vyhnout se nedobytným pohledávkám. Kryje vaše pohledávky vůči neočekávaným obchodním a politickým rizikům (bankrot zákazníků, změny importních a exportních předpisů, atd.) A odškodní vás v případě nedobytných pohledávek.

Tip: Čísla jsou startovacím bodem pro dialog se zákazníky. Pokud ve vašich pohledávkách zaznamenáte něco neobvyklého, obraťte se co nejdříve na daného zákazníka. Můžete se dohodnout na krátkodobém nebo dlouhodobém plánu úhrady. Kontaktování zákazníka, jakmile zjistíte první příznaky potíží, vám pomůže vyhnout se rozsáhlejším problémům. A zároveň vám tyto rozhovory mohou pomoci budovat dlouhodobé vztahy s vašimi zákazníky, a to i v případě opožděných plateb a nezaplacených faktur.

Chcete-li získat další tipy a rady ohledně monitorování financí v podnikání, stáhněte si náš ebook: Zvyšte svou analýzu finanční výkonnosti.