Finanční analýza dnes může být komplikovaná. Kdysi jsme se podívali do finančních výkazů, abychom zjistili pohledávky, dluh, zisk a ztrátu, dnes uvažujeme také o EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací), cyklu konverze hotovosti a nefinančních KPI, jako je ESG  - společenský přístup,  očekává se, že společnost bude aktivní v záležitostech životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných.

V tomto článku se podíváme na klíčová KPI k vyhodnocení finančního zdraví Vašich obchodních partnerů. Je to víc než čísla!

Referenční KPI je v zásadě EBITDA. Zachytává, jak se daří základnímu podnikání, aniž by zohledňoval jednorázové položky, nepravidelné daně nebo dluhové zatížení.

Navíc k  EBITDA:

  • Výnosy / tržby: měly by být kladné. Ale v případě velmi rychlého růstu mějte na paměti, že Vám rostou investice
  • Čistá marže: čím vyšší, tím lepší.
  • Pákový efekt (čistý dluh vůči EBITDA): měl by být obvykle nižší než 3 nebo 4, ale může se také lišit v závislosti na odvětví.
  • Likvidita: zahrnuje hotovost a nevybrané, potvrzené úvěrové linky.
  • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu: měl by být analyzován z dlouhodobého hlediska

A nezapomeňte na požadavek pracovního kapitálu (WCR), což je měřítko množství likvidity, která je v podniku k dispozici, jednoduše kvůli udržení provozu. Vypočítává se jako rozdíl mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými závazky.

Z dlouhodobého hlediska se podívejme na kapitál, poměry dluhu k vlastnímu kapitálu a profil splatnosti dluhu. Jaký je jejich přístup k úvěru?

Poté porovnejte svá zjištění s průměrem odvětví a získáte obrázek o finanční životaschopnosti Vašeho partnera.

Z praktického hlediska nebuďte příliš rigidní v tom, jak hodnotíte data. Poměr „dobrého“ nebo „špatného“ neexistuje. Například obchodní společnost obvykle pracuje s nízkými maržemi a vysokou dluhovou zátěží, což vede ke zvýšenému poměru čistého dluhu k EBITDA. Tento krátkodobý dluh je však zajištěn zásobami a transakcemi nákupu / prodeje. Naopak, průmyslová skupina se bude opírat o dlouhodobý dluh, aby udržovala své stroje a investovala do těžké techniky.

To vše se odehrává na pozadí bezprecedentních, globálních turbulencí vyvolaných pandemií. Krize Covid-19 ukázala, jak jsou naše obchodní aktivity propojeny a jak rychle se mohou problémy šířit mezi partnery a zákazníky.

Finanční monitorování Všeho vlastního výkonu a výkonu Vašich zákazníků a partnerů sníží rizika Vašeho podnikání. Dynamické monitorování je nezbytným nástrojem k identifikaci slabých článků ve vašem hodnotovém řetězci. Jak říká Nicolas Marchenoir, vedoucí obchodního upisování ve společnosti Allianz Trade France: „Můžete být jen tak dobří, jako je Vaše konkurence. Pokud jeden,  nebo více z nich má potíže s platbami nebo dodávkami, Vy také. “ To platí jak pro partnery, tak pro zákazníky.

Podívejme se na příklad. Řekněme, že Váš hlavní dodavatel se dostává do finančních potíží. Nemusí to být jen kvůli pandemii. Sám si mohl účtovat ceny nižší než tržní. To znamená, že pokud ho budete muset vyměnit za jiného dodavatele, a budete nuceni nakoupit dražší materiál od někoho jiného, ​​nebo uděláte kompromis v kvalitě, abyste udrželi stejnou úroveň výdajů.  Riskujete, že narušíte svůj dodavatelský řetězec,  nebo ztratíte zákazníky kvůli vyšším cenám, které budete nuceni účtovat.

Abyste byli oportunističtí, musíte nejprve předvídat nejhorší scénáře.

„Úspěšná společnost je společnost, která je v souladu se zúčastněnými stranami, jako jsou zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé a regulační orgány,“ zdůrazňuje Régis de Chambost, regionální delegát společnosti Allianz Trade Francie. Důležité ukazatele charakteru společnosti proto mohou zahrnovat míru doporučení společnosti jejími zákazníky, nebo zaměstnanci (Net Promoter Score,  nebo NPS), míru rezignace, míru pracovních úrazů, míru absencí, míru zachování zákazníků, pokuty zaplacené za nedodržování předpisů, rozmanitost zaměstnanců atd.

Pomáhá při hodnocení Vašich partnerů a zákazníků používat široký objektiv, zejména proto, že Vás čekají známky ekonomického oživení a chcete si být jisti, že Váš hodnotový řetězec je dostatečně svižný, aby využil příležitostí, které přijdou.

Odborník na rizika, který rozumí nejen číslům, ale i Vašemu podnikání, Vašemu sektoru a ekonomice, Vám pomůže nahlédnout na tento širší pohled a může vytvořit pevný základ pro rozhodování. Pojištění obchodního úvěru zahrnuje odborné znalosti o riziku a pomáhá Vám chránit se před nezaplacením a dívat se do prosperující budoucnosti.


Chcete-li získat další tipy a rady ohledně monitorování financí v podnikání, stáhněte si náš ebook: Zvyšte svou analýzu finanční výkonnosti.