Řízení firemního cash flow je zásadní zejména pro malé společnosti. Pokrývá úhradu mezd a faktur a umožňuje investovat do rozvoje společnosti. Žádná firma však není imunní vůči nečekaným problémům s cash flow, ať už jsou způsobeny opožděnými platbami, platební neschopností zákazníků nebo investicí, která nepřináší takové příjmy, jaké se očekávaly.

V současné době je více než kdy jindy důležité vyhnout se problémům s cash flow a chránit své peníze, abyste zajistili růst své společnosti. V následujícím článku přinášíme několik řešení.

Sledování cash flow je zásadní pro bezpečnost vašeho podnikání. Součástí správného řízení peněžních toků ve firmě by mělo být vytvoření výkazu cash flow a vypracování prognózy.  Pokud spojíte všechny informace, které máte, do výkazu cash flow a samostatně vytvoříte prognózu budoucího cash flow, budete schopni provést dobrou analýzu a budete mít mnohem lepší povědomí o pravděpodobných příležitostech a potenciálních hrozbách. Ve skutečnosti je lepší předvídat než později hledat řešení problémů.

To znamená, že je třeba vést řádnou evidenci, věnovat čas zaznamenávání příjmů a výdajů společnosti a včasné zaznamenávání informací. Jasný obraz o finanční situaci vaší společnosti vám pomůže odhalit potenciální příčiny problémů s peněžními toky a určit, jak se jim vyhnout.

Udržování hotovostní rezervy, ke které má vaše firma přístup v případě nouze, může být dobrým postupem jako "fond pro případ deště", například pro případ poruchy klíčového stroje nebo zpoždění velké faktury.

O novém podniku často uvažujeme jako o způsobu, jak získat nové zákazníky, kteří si nás vyberou jako dodavatele zboží nebo služeb. Důležité je však také vybrat si správné zákazníky, abychom se vyhnuli problémům s peněžními toky.

Klíčové je proto zajistit dlouhodobou informovanost a znalost místních podmínek, například oslovením místních partnerů, aby získali přehled a navázali vztahy.

Důležité je také hodnotit potenciální klienty pomocí alternativních informací. Měli byste se zajímat nejen o jejich finanční ohodnocení, ale také o to, zda jejich strategie a kultura odpovídá té vaší. Můžete také posoudit, zda mají krytí rizik a ochranu peněžních toků, například pojištění pohledávek. To obvykle svědčí o řádném řízení společnosti, schopnosti inteligentně podstupovat rizika a o způsobu řízení potenciální expozice.

Nedobytné pohledávky se mohou rychle stát zátěží a způsobit problémy s cash flow. Nejenže to monopolizuje zdroje, ale může to také ztížit prognózu a ovlivnit hospodářský výsledek.

Způsob, jak se vyhnout problémům s peněžními toky - a otevřít si potenciální příležitosti - je přijmout strategii minimalizace dluhů.

Jde o to, abyste definovali správné informace a poskytli je svým odběratelům. Chcete-li být úspěšní, začněte ve dvou oblastech: implementujte standardní pravidla a platební podmínky. Každý klient by měl být s těmito podmínkami seznámen od začátku vztahu, včetně případných sankcí za pozdní platby. Dále proaktivně rozhodněte, kdy má finanční smysl nezaplacenou fakturu stíhat.

Důkazní břemeno je na vás a jsou s ním spojeny značné náklady, takže znalost vašeho "bodu zvratu" vám z dlouhodobého hlediska ušetří prostředky.

Po zavedení příslušných opatření byste měli navázat vztah s klíčovým kontaktem v rámci organizace zákazníka. Místo čekání na to, až se faktura dostane do prodlení, můžete zahájit transparentní dialog o problému a možných řešeních.

S rostoucími úrokovými sazbami a obtížnými obchodními podmínkami je pro podniky stále obtížnější řídit své závazky. Krachy firem mohou mít katastrofální následky, zejména pro nepřipravené malé podniky, a mohou se přidat k dalším příčinám problémů s peněžními toky.

Měli byste se ujistit, že rozumíte trhu, na kterém obchodujete, a to tak, že se seznámíte s obchodním kontextem, postupy vymáhání pohledávek a právním systémem, zejména pokud jednáte se zákazníkem na zahraničním trhu.

Zde jsou čtyři kroky, které ochrání vaši firmu před platební neschopností odběratelů a omezí problémy s cash flow:

  1. Průběžně analyzujte. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje, které potřebujete k informovanému rozhodování o úvěrových linkách.
  2. Buďte opatrní. Zjistěte, jak rozpoznat včasné varovné signály, abyste mohli proaktivně řídit dluhy zákazníků.
  3. Poznejte svého zákazníka. Seznamte se s politickým a právním systémem na vašem trhu a zajistěte, abyste dodržovali místní předpisy.
  4. Připravte si plán B. Klíčové je nouzové plánování. Nejúčinnější je na místní úrovni a mělo by zahrnovat prevenci rizika platební neschopnosti.

Někdy se vám daří dobře řídit cash flow v podniku a myslíte si, že jste si vybrali správné zákazníky, ale problémům s cash flow se nevyhnete, tak to prostě je. Nedobytné pohledávky se těžko předvídají, ale ochrana cash flow je možná. Odborné znalosti a služby třetích stran, jako je pojištění pohledávek z obchodního styku, představují řešení problémů s cash flow tím, že pomáhají vašemu podniku chránit se před úvěrovým rizikem a pomáhají tak vaší společnosti růst.

Chcete-li se dozvědět více o pojištění škod nebo požádat o cenovou nabídku, kontaktujte nás.