Prostředí globálního obchodu a projektů nikdy předtím nebylo tak nestabilní a složité.

Společnosti, které realizují velké projekty na domácích nebo mezinárodních trzích, se setkávají s tím, že jejich realizace může být zmařena, přerušena nebo zcela zrušena v důsledku problémů v dodavatelských řetězcích, omezení kvůli pandemii Covid-19, nedostatku pracovních sil, rostoucí inflace, embarg , restrikcí na trhu a mnoha dalších komplikací.

Navzdory těmto výzvám mají dodavatelé a exportéři na celém světě stále dost ambicí expandovat do dalších zemí – jasně to vyplývá z nejnovějšího průzkumu Allianz Trade Global Trade Survey.1 Tento průzkum, který zahrnoval 3 000 obchodních společností v USA, Číně a hlavních ekonomikách EU, ukázal , že velká většina z nich očekává expanzi na nové trhy do konce roku 2022, přičemž nejvyšší ambice má Čína (92 % společností) a USA (84 %). Navíc, když byli požádáni, aby přehodnotili své vyhlídky vzhledem ke konfliktu na Ukrajině, 71 % až 84 % z dotázaných v Evropě uvedlo, že v průběhu roku očekávají nárůst svých mezinárodních aktivit.

Více než kdykoli předtím musí být mezinárodní projekty zajištěny dluhopisy nebo zárukami, které výrazně zvýší jistotu, že vaše společnost bude schopna splnit své smluvní závazky. Platí to zejména pro komplexní projekty v oblastech jako stavebnictví, strojírenství a doprava, kde mohou závazky trvat i několik let, přesahovat hranice více států a zahrnovat realizaci v lokalitách, kde se zákonné a tržní podmínky odlišují od těch, které vy nebo váš tým znáte.

Mnohé společnosti se tradičně obracejí na své banky se žádostí o vystavení takových typů záruk. Stále více z nich však v současnosti vidí velké konkurenční výhody v podpoře svých projektů prostřednictvím ručitelských záruk vydaných pojišťovnou.

Stejně jako bankovní záruka, i toto pojištění záruk finančně chrání vlastníka projektu, se kterým spolupracujete, před jakýmikoli ztrátami způsobenými pozdním nebo neúplným dodáním díla z vaší strany. A stále více se takové finanční řešení stává nejen výhodou, ale přímo podmínkou účasti v mnoha projektech. To se odráží v celosvětové poptávce záručních dluhopisů a během následujících pěti let se odhaduje nárůst na úrovni 6,4 % ročně, s konečnou výší 25 miliard USD v roce 2027.

Pojištění záruk není produkt, který má pouze jedinou možnou formu. Existuje mnoho variant, které zadavatelé projektů žádají, aby předešli vzniku provozních a finančních rizik, a které se vztahují na různé etapy realizace smlouvy. Nejběžnější jsou záruky za nabídku, za akontační platbu, za dobré provedení díla, za provedení záručních oprav a za provádění údržby. U smluv o poskytování služeb se uzavírá pojištění záruky za licence a povolení a v obchodování se zbožím jsou to záruky za celní poplatky.

Rostoucí zájem o pojištění záruky snad nejlépe vysvětluje skutečnost, že oproti jiným typům záruk poskytuje obchodní výhody – což je zřejmé zejména v dynamicky se rozvíjejícím odvětví stavebnictví.

surety-bonds-empower-global-business-expansion

„Největší hnací silou zájmu o pojištění záruk, je rozmach projektů v oblasti infrastruktury,“ říká Soenke Schottmayer, Global Head of Commercial Suret v Allianz Trade.

„Od USA po Velkou Británii, od Německa po Čínu, všude probíhají obrovské infrastrukturní programy, přičemž mnohé jsou poháněny rozsáhlými vládními investicemi.“ V USA je jedním z takových příkladů program v hodnotě 1,2 bilionů USD, realizovaný na základě zákona o investicích do infrastruktury a pracovních místech. Tento program zahrnuje mimo jiné projekty zaměřené na výstavbu silnic, mostů, dopravu, širokopásmové připojení, veřejné služby a energetické projekty. Dalším, ještě rozsáhlejším projektem, je probíhající čínská iniciativa „Belt and Road Initiative“, v rámci které se buduje několik infrastrukturních koridorů v různých částech Asie, Evropy a Afriky.

soenke-schottmayer-allianz-trade
Soenke Schottmayer, Global Head of Commercial Surety at Allianz Trade

„Bez ohledu na rozsah se od téměř každé společnosti zapojené do stavebních projektů vyžaduje, aby svou účast podpořila zárukou nebo ručením,“ říká pan Schottmayer. Finanční ředitelé a majitelé společností musí při výběru toho správného finančního nástroje na podporu takových projektů důkladně přehodnotit množství aspektů.

Jedním z klíčových faktorů je likvidita. Všechny podniky prosperují z hotovostních toků a záruky zachovávají jejich likviditu. „Spoluprácí s pojišťovnou záruk, která poskytuje záruku na podporu vašeho projektu, efektivně zvyšujete vaši likviditu. Uvolní se totiž úvěrová linka ve vaší bance, kterou byste jinak museli použít na bankovní záruku. To znamená, že nevyužité bankovní úvěrové linky můžete využít k novým projektům, investičním příležitostem nebo k plnění platebních závazků,“ zdůrazňuje pan Schottmayer.

Spolupráce s velkou pojišťovnou má také další výhody. Přestože na celém světě existuje více než tisíc společností poskytujících záruční produkty, řada z nich se orientuje pouze na lokální a regionální trhy. Pokud se vaše společnost podílí na projektech, které přesahují hranice vaší země, je důležité spolupracovat s takovým partnerem, který dokáže uspokojit požadavky vašeho projektu i v jiných zemích, tedy s odborníky – konkrétně upisovateli, právníky a tržními analytiky – kteří vás přitom usměrní a poskytnou vám potřebné lokální informace.

Proč je to tak důležité? „Když podporujete projekt v zahraničí, v procesu vystavení záruk vždy existuje významný právní element. Nejenže všechny dokumenty musí být vypracovány v lokálním jazyce, ale je velmi cenné mít k dispozici i partnera, který skutečně zná nuance místní legislativy,“ říká pan Schottmayer. Dodává, že „s více než 230 odborníky na záruky v různých zemích světa, je ručení jednou z oblastí, ve které může Allianz Trade poskytnout významnou přidanou hodnotu a poskytnout klientům podporu tím, že je bude navigovat v neznámých vodách mezinárodní expanze“.

Příkladem takové pomoci je průzkum a poradenství o otázce, zda podmínky stanovené v záruce jsou na daném trhu nebo v dané zemi běžnou praxí (zda tedy nejsou pro vás nevýhodné) nebo zda z podmínek záruk vyplývají nevýhodné závazky nebo rizikové faktory, které by se měly se zadavatelem projektu ještě projednat. Toto je důležité zejména pro středně velké společnosti, které nemusí mít vlastní odborné znalosti nebo dostatek informací o nové lokalitě, kam chtějí expandovat.

Jak jsme již naznačili, pojištění záruk je dostupné pro všechny společnosti, bez ohledu na jejich velikost. Proto záběr Allianz Trade při poskytování pojištění záruk aktuálně sahá od produktu v hodnotě 2 miliard USD pro největšího nadnárodního klienta až po skromné ​​pojištění záruk v hodnotě 5 000 EUR pro malou, ale rychle rostoucí společnost v Německu. Zde se odráží i situace na větších trzích – jako je Francie a Německo – kde Allianz Trade dokáže efektivně obsluhovat menší a středně velké společnosti, často prostřednictvím svých makléřů a zástupců, kteří dokáží uzavřít pojištění záruk rychle a automaticky.

„Pokud již máme s daným klientem smluvní vztah a požádá o standardní záruku, může být vestavěna do několika vteřin (jako e-záruka),“ říká pan Schottmayer. Pro srovnání, pokud Allianz Trade podporuje velký projekt, rychlost vybavení obvykle závisí na rozsahu a složitosti jednání, a jelikož pojištění záruk je vázáno na podepsání smlouvy, může to trvat několik měsíců od první žádosti o pojištění záruky.

surety-from-big-too-small-businesses

Chcete-li získat důvěru, že vaše společnost dokáže splnit všechny své povinnosti při velkých projektech, je důležité, aby zadavatel projektu věděl, že třetí strana, která se za vás zaručila, je finančně silná.

Jako pojistitelé záruk mají pojišťovny obvykle vyšší rating než jiné organizace poskytující finanční služby. A to je to, co je pro vašeho zákazníka důležité. „V mnoha smlouvách, je také stanoven minimální úvěrový rating stanovený pro ručitele,“ podotýká pan Schottmayer. „Ve skutečnosti je v některých regionech běžné, že zadavatel projektu vyžaduje, aby měl ručitel rating na investiční úrovni a podmiňuje tím akceptování záruky, a tedy i vaši účast na zakázce.“ A dodává, že „pokud má ručitelská společnost jako Allianz Trade nejvyšší úvěrový kredit AA, obvykle to eliminuje potřebu diskusí o kvalitě ručitele“.

V súčasnej ekonomickej a geopolitickej situácii vyhľadávajú zadávatelia projektov väčšiu istotu. Veľmi dobre totiž vedia, že ekonomika a prostredie dokážu riadne skomplikovať plnenie zmluvných záväzkov.

Medzinárodné projekty sú samé o sebe dosť komplikované, čo sa týka ich realizovateľnosti. Preto pri výbere poistenia záruky na podporu takéhoto projektu potrebujete partnera, ktorý pozná nuansy lokálnych zmlúv, miestnu legislatívu a trhové prostredie. S tou správnou podporou je možné vytvoriť záchrannú sieť pre vašich klientov bez zbytočných trecích plôch a s čo najväčším obchodným prínosom.

surety-without-friction

V Allianz Trade máme dobrou pověst a silný úvěrový rating, což znamená, že stojíme za vašimi smluvními závazky. Zjišťujeme, že společnosti, které využívají naše služby pojištění záruk, získávají konkurenční výhodu díky zvýšení nejen své vlastní důvěryhodnosti, jakož i důvěry projektového partnera. Naše odborné znalosti spolu s lokálními a mezinárodními znalostmi nám umožňují poskytnout jedinečný přehled o ručitelském prostředí a uspokojit potřeby našich klientů. Každý rok našich více než 230 expertů na celém světě poskytuje záruční finanční nástroje 16 500 klientům v hodnotě cca 60 miliard EUR..

 

  • Pro vašeho zákazníka to znamená, že za zrealizování smlouvy ručí ručitel se silným investičním ratingem.
  • Pro vaši společnost to znamená, že pojištění záruk může být přizpůsobeno vašim potřebám a že naši lokální i zahraniční odborníci zajistí, aby vaše smluvní podmínky byly spravedlivé a nákladově efektivní jak pro vás, tak pro vašeho zákazníka.

     

    Potřebujete více informací o Allianz Trade?

    Navštivte: allianz-trade.cz

    Sledujte nás na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-czech-republic/