Pojištění záruky: udělejte nejlepší rozhodnutí pro váš byznys

Projektové příležitosti vaší společnosti – mezinárodně i lokálně. Prozkoumejte pět nejlepších tipů Allianz Trade při výběru partnera na záruky, který nejlépe podpoří.

Společnosti, které se ucházejí o nové projektové příležitosti – mezinárodní nebo domácí, velké nebo malé, komplexní nebo jednoduché – se vždy snaží představit své schopnosti a silné stránky v tom nejlepším světle. Ale bez ohledu na to, jak zářivé jsou jejich výsledky a bilance, zadavatelé projektů, na kterých se snaží zapůsobit, vždy požadují záruku, že se plánované dílo zrealizuje přesně podle dohody, v opačném případě dostanou náležitou kompenzaci. A to nejen ve fázi předkládání cenových nabídek: často chtějí i záruku, která bude pokrývat celý proces realizace včetně všech uhrazených zálohových plateb, celkové realizace smlouvy, vyřízení záručních oprav a provádění údržby po dokončení díla.

Právě zde hrají záruky a garance důležitou roli. Poskytnutím finanční záruky za to, že vaše společnost splní podmínky stanovené v záruce, vnesou velkou jistotu a důvěru do vztahu mezi vámi a vlastníkem projektu, který je příjemcem plnění.

Ať už záruku poskytne pojišťovna, banka nebo ji zprostředkuje makléř (nebo jejich kombinace), různé typy záruk a ručitelských závazků nabízejí velmi odlišné benefity a konkurenční výhody. Tyto výhody mohou mít vliv na vaše marže v projektu, úroveň závazků, které musíte splnit, vaši schopnost ucházet se o další obchodní příležitosti a další.

Zde je pět hlavních důvodů, proč jsou právě pojišťovny nejlepšími partnery pro společnosti, které chtějí své projekty zajistit zárukou.

Záruka vystavená pojišťovnou uvolní větší likviditu vaší společnosti. Tím, že k zajištění záruky nevyužijete bankovní produkt, vaše stávající bankovní úvěrové linky nebudou zatíženy a tím se vaše likvidita uvolní k realizaci jiných aktivit: ucházení se o další zakázky, investice do kapitálových aktiv, plnění stávajících platebních závazků a pod.

„Pojištění záruk jako alternativa k bankovním zárukám pomůže v bance uvolnit prostředky na provozní kapitál,“ říká Robbert Langhorst, Global Head of Distribution Surety v Allianz Trade. Ne každý finanční ředitel nebo jednatel o této alternativě a jejích výhodách ví. „Zatímco velké společnosti, které mají svá finanční oddělení, si mohou být vědomy skutečnosti, že pojištění záruk přispívá k maximalizování likvidity, u středně velkých společností tomu tak nemusí být,“ říká.

Není to však volba buď/nebo mezi bankou a pojišťovnou. Pan Langhorst připomíná, že banky a poskytovatelé záruk běžně vstupují do partnerského vztahu, zejména pokud klient maximalizoval své půjčky od své banky a raději by spolupracoval s pojišťovnou, než oslovil další banku.

Robbert Langhorst,
Global Head of Distribution Surety at Allianz Trade

Ochota snášet větší rizika je zabudována v DNA pojišťoven, vysvětluje pan Langhorst. Maximální ručitelská kapacita banky se obvykle odvíjí od konkrétní formy zabezpečení (hypotéka, hotovostní rezervy apod.), která určuje, jak velkou částku je ochotna danému dodavateli poskytnout. Naopak poskytovatelé pojištění záruk nevyžadují takové striktní zabezpečení. Pro pojišťovnu má ručení formu sdílení rizik.

„To je to, co děláme my jako pojišťovna – sdílíme rizika,“ říká pan Langhorst. „Takže pokud ujistíme projekt, který vyžaduje záruku v maximální výši, řekněme 100 milionů USD, umíme si to rozdělit s partnerským ručitelem. A to nám pomáhá nechat si rezervu pro vaše další projekty.

U projektů, jejichž realizace by mohla trvat i několik let, je vystavení záruky od pojišťovny tím nejlepším řešením. Banky spíše inklinují k vystavování záruk na dobu maximálně pěti let. V případě delších období mohou vyžadovat rozsáhlé prověřování společnosti, vyšší ručení a vyšší kapitálové náklady.

Naproti tomu pojišťovna jako Allianz Trade s radostí poskytne pojištění záruk na dobu až osmi let. A ve spolupráci se zajišťovacími partnery je možné uzavřít smlouvu o pojištění záruk až na 15 let.

Pojišťovny – zejména ty s mezinárodní působností – mají obvykle mnohem stabilnější úvěrový rating než banky. Pokud umíte prokázat úvěrový rating AA od ručitelského partnera, jako má Allianz Trade, můžete si u svého klienta získat důvěru a jistotu právě tím, že mu poskytnete záruku za dodržení cenové nabídky nebo za realizaci projektu.

„Pokud má poskytovatel záruky rating AA, příjemce se na vás může spolehnout, zejména jste-li středně velkou společností, která zatím nemá s vlastníkem projektu obchodní historii nebo zkušenosti na daném trhu,“ říká pan Langhorst.

Poukazuje na to, že v některých zemích veřejní příjemci akceptují pouze záruky vystavené subjekty s vysokým a stabilním úvěrovým ratingem. Na to by si měli dodavatelé dávat pozor v podmínkách tendru.

„Z pohledu klienta je velmi frustrující, pokud po vynaložení všech sil na vypracování nabídky zjistí, že ta byla odmítnuta pro nedostatečný rating ručitele,“ říká.

Je to prostě další z oblastí, kde může pořízení záruky od pojišťovny přinést obchodní výhodu.

 

Přečtěte si více: o pojištění záruky od Allianz Trade

Potřebujete více informací o Allianz Trade?

Navštivte allianz-trade.cz

Sledute nás na LinkedInu:  https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-czech-republic/