Zpožděné platby jsou příčinou čtvrtiny všech neúspěchů podniků. I jedna opožděná platba může zkomplikovat váš peněžní tok. Právní opatření ke zpětnému získání prostředků mohou omezit váš čas a zdroje. Upomínka o opožděné platbě nemusí být dostačující. V tomto článku se zabýváme tím, jak postupovat při pozdních platbách a jak se jim v budoucnu vyhnout.

 

Definice opožděné platby

Opožděná platba je částka, kterou dlužník zašle věřiteli nebo poskytovateli služeb a která dorazí po datu splatnosti nebo po uplynutí odkladné lhůty pro platbu.

Opožděné platby mohou mít celou řadu příčin: problémy s řízením, podmínky na trhu nebo dokonce nezaplacené faktury od vlastních zákazníků. Je také možné, že zákazník zadržuje platbu, aby zpochybnil objednávku.

 

Povinné výluky v podnikání v důsledku krize Covid-19 způsobily vážnou a dlouhodobou vlnu opožděných plateb. Vládní podpora poskytla dočasnou likviditu, která některým podnikům pomohla. Nicméně s tím, jak tyto platby končí, zůstane počet opožděných plateb pravděpodobně zvýšený i po očekávaném hospodářském oživení.

 

Dopad opožděných plateb na podniky

Krizi Covid-19 předcházely vážné problémy s pozdními platbami.

Ať už je důvod jakýkoli, opožděná úhrada může z vašich pohledávek z obchodního styku udělat nedobytné pohledávky, což znamená dočasnou nebo trvalou ztrátu hotovosti. To ovlivňuje finanční zdraví vaší společnosti a potenciálně i finanční zdraví ostatních podniků ve vašem ekosystému.

Opožděné platby také stojí váš podnik čas a peníze: psaní upomínek o opožděných platbách vyžaduje další pracovní hodiny a pokrytí výpadku příjmů může vyžadovat například krátkodobou půjčku nebo kontokorentní úvěr.

 

Nařízení o vymáhání pohledávek, poplatku z prodlení a úroku z prodlení

Vymáhání nezaplacených obchodních pohledávek je obecně upraveno zákonem. V některých zemích existují právní rámce, které stanoví podmínky týkající se toho, kdy je platba považována za "opožděnou", a druhy poplatků, pokut a úroků z prodlení, které mohou být uloženy za účelem úhrady dodatečných nákladů na vymáhání pohledávek. Tyto zákony však nejsou uplatňovány celosvětově.

Vaše šance na zotavení jsou vyšší, pokud obchodujete v Evropě nebo Severní Americe. Například USA, Velká Británie, Nizozemsko a Skandinávie včetně České republiky mají právní rámec, který se vztahuje na opožděné platby.

V Evropské unii právní předpisy poprvé zavedené v roce 1998 podporují zákonné právo společností na vymáhání úroků z prodlení. Zjednodušeně řečeno, z předpisů EU vyplývá, že dlužníci budou nuceni zaplatit úroky a uhradit přiměřené náklady věřitele na vymáhání pohledávek, pokud nezaplatí za zboží a služby včas (60 dnů u podniků a 30 dnů u orgánů veřejné správy).

Můžete například požadovat náhradu přiměřených nákladů na vymáhání vzniklého dluhu a další poplatek z prodlení v závislosti na výši nesplaceného dluhu. Tyto podmínky by měly být jasně uvedeny ve vaší zákaznické smlouvě. Poplatek z prodlení bude vašeho klienta motivovat k tomu, aby zaplatil hned, pokud se chce vyhnout dalším nákladům v budoucnu.

Mějte na paměti, že vymáhání pohledávek a jeho uplatňování se v jednotlivých zemích značně liší. Některé celé regiony nemají žádnou legislativu na podporu dodavatelů. Dopisy o opožděných platbách mohou být ignorovány. Užitečným zdrojem informací o obchodních praktikách je referenční příručka Croner's Reference Book for Exporters, stejně jako naše publikace zprávy o jednotlivých zemích a profily inkasa které jsou k dispozici zde.

 

Rychlé jednání o opožděné platbě

Když váš zákazník promešká lhůtu splatnosti, urychleně dohledejte neuhrazenou fakturu a zašlete na adresu dopis o nezaplacené faktuře nebo o opožděné platbě  , který bude obsahovat následující informace:

·        Údaje o obou společnostech (název, adresa)

·        Datum vašeho dopisu

·        Klíčový kontakt ve vaší společnosti

·        Platební odkazy, číslo faktury

·        Celková dlužná částka + úroky/pokuty (vysvětlete tyto poplatky, pokud je připočítáváte)

·        jasně vysvětlit, že platba je po splatnosti a zákazník porušil podmínky.

·        Viz předchozí sdělení

·        Uveďte, co bude následovat, včetně data konečné platby a důsledků v případě, že zákazník nezaplatí (vymáhání dluhu, související úroky a penále, soudní řízení).

Situace vyžaduje pochopení a takt. Využití zprostředkovatele může pomoci udržet dobré vztahy a zmírnit tak napětí mezi zákazníkem a dodavatelem.

 

Co může udělat odborník na vymáhání pohledávek

Pokud jste od svého klienta vzdáleni na půl světa, můžete jako dodavatel udělat jen málo pro to, abyste získali zpět opožděnou platbu. Globální zkušenosti s vymáháním pohledávek specializované pojišťovny obchodních úvěrů, jako je Allianz Trade, mohou pomoci tím, že zajistí místní přítomnost, odstraní jazykové bariéry a problémy s časovými pásmy a osloví zákazníka na místě.

Pokud se věc dostane k soudu, budete potřebovat přinejmenším následující dokumenty, abyste se mohli co nejlépe obhájit:

-        Podepsaná smlouva mezi dodavatelem a kupujícím. Může se jednat o obchodní podmínky, kupní smlouvu, smlouvu o prodeji apod. Dokládá, že zboží nebo služby byly objednány.

-        faktury za přepravu, potvrzení o dodání atd. (opět podepsané), které dokládají, že zboží nebo služby byly poskytnuty.

 

Jak se vyhnout opožděným platbám

Čím více se na dohodu s klientem předem připravíte, tím méně problémů budete mít s opožděnými platbami. Tři důležité kroky:

1.     Zhodnoťte bonitu svých zákazníků - jejich schopnost platit včas, jejich úvěrovou zprávu, platební historii a pověst.

2.     Vyjednávání jasných a vhodných platebních podmínek a stanovení úvěrových limitů.

3.     Nechte si podmínky zkontrolovat kvalifikovaným právníkem, který má zkušenosti s vývozem a dovozem.

 

Jakmile jste připraveni smlouvu uzavřít, ujistěte se, že jsou stránky podepsané a datované (elektronicky generované a podepsané/datované smlouvy jsou pro právní účely stále přijatelnější), a to ještě před zadáním objednávky nebo zahájením prací. Je v pořádku tyto podmínky zkopírovat na zadní stranu faktury, ale to samo o sobě nestačí k prokázání platnosti smlouvy: faktury se vystavují po přijetí nabídky. Faktury samy o sobě nesignalizují přijatou dohodu.

Nezapomeňte, že pozdní úhrada obchodních pohledávek může narušit váš peněžní tok a vést k platební neschopnosti. Příliš konzervativní úvěrová rozhodnutí však mohou vést k promarnění příležitostí. Správná rovnováha je rozhodující pro maximalizaci hospodářského výsledku vaší společnosti. Pojištění obchodních úvěrů vám pomůže tuto rovnováhu najít tím, že poskytne informace o bonitě vašich zákazníků a ochrání vaši společnost před nedobytnými pohledávkami  .