Automobilová výroba v Evropě letos poklesne o 30 %

A to navzdory aktivnímu zájmu o nové vozy v internetovém vyhledávání

Registrace počtu nových automobilů, stejně tak jako celkové obchodní klima sektoru začalo v dubnu prudce klesat. Ačkoli v Německu dotazy zaznamenané internetovým vyhledavačem Google potvrzují zvolna se probouzející zájem o nové vozy, výrazné obnovení zájmu o nákup nových automobilů nelze čekat před koncem třetího čtvrtletí.

Zavedení karanténních opatření napříč celým evropským regionem vedlo k masivním restrikcím veřejné mobility. Uzavření showroomů, dealerských prodejních míst i registračních kanceláří způsobilo v dubnu bezprecedentní propad evropského automobilového trhu. Podle nejaktuálnějších statistik Německo zaznamenalo v dubnu meziroční pokles o 61 %, Francie o 89 %, Španělsko o 97 %, a Itálie dokonce o 98 %. Za období od počátku kalendářního roku do konce dubna 2020 výroba v Německu zpomalila o 31 %, ve Spojeném království o 43 %, ve Francii o 48 %, ve Španělsku o 49 % a v Itálii o 51%.

Podle slov Country manažerky Euler Hermes Ivy Paluskové automobilový průmysl trpí i v České republice – dočasné zastavení výroby u hlavních výrobců se přirozeně přeneslo i na dodavatelské řetězce. „Počet nových registrací na klíčových odběratelských trzích klesá, protože nákupu automobilu obvykle předchází dlouhodobější úvaha, kterou spotřebitelé nyní odkládají. A přirozeně on-line prodej nemůže vykompenzovat prodej klasický.“

Měsíční počty nových registrací, změny v % meziročně
Zdroje: Národní asociace výrobců automobilů, Euler Hermes, AZ Research

U pěti nejvýznamnějších automobilových trhů, které představují 75 % trhu celé Evropské unie, dubnový pokles dosáhl dokonce 84 % (což sráží výrobu od začátku roku na -42 % a tento závažný pokles odpovídá -1, 6 milionu nových automobilů). Průzkum vedený společností Eurostat poukázal na opětovné zhoršení současného i nastávajícího obchodního klimatu, a to jak na straně výroby, tak i prodejních složek automobilového průmyslu. Pokles byl motivován především dílčími indikátory v Německu, z nichž mnoho odkazovalo na dubnová historická minima. Existuje rovněž řada signálů, které reflektují obnovený zájem evropských domácností o nákup nových vozů, nicméně tento zájem není dostatečně silný, aby vedl k brzké nákupní transakci. Výjimku v tomto směru však představuje Německo.

Níže znázorněné grafy porovnávají četnost internetového vyhledávání pro nákup automobilu nebo pro cenu automobilu ve vybraných státech. Mezi oživením zájmu o automobily na internetu a obnovením registrace nových vozů průměrně uplynou 3 – 4 měsíce.

Zdroje: Euler Hermes, Google, Allianz Research

K 10. květnu vyplývalo z týdenních statistik webové stránky Trendy Google, která analyzuje popularitu vyhledávacích dotazů, že zájem o nová auta v šesti zemích analyzovaného vzorku (Německo, Spojené království, Francie, Itálie, Belgie) začal prudce klesat v únoru až do konce března a během prvních dubnových dnů. Jistý zvrat tohoto sestupného trendu začal v průběhu dubna a dále ho potvrdily data z prvních dvou květnových týdnů. Nejvíce zřetelný byl tento obrat zájmu v Německu, kde počet vyhledávacích dotazů ohledně nákupu automobilů a jejich cen již vzrostl na úroveň předkrizového období. Tato skutečnost značí zájem domácností o nákup nových vozů v nadcházejících týdnech. Nicméně v dalších zemích ze sledovaného vzorku (Francie, Itálie, UK a Belgie) se zájem o nová auta ještě na úroveň z období před počátkem krize nevrátil, ve Španělsku se dokonce ještě ani neobnovil.

Průměrná prodleva mezi zájmem o nákup automobilu na internetu a skutečnou koupí naznačuje, že počty registrací nových vozů se pravděpodobně nevzpamatují před koncem léta ani ve Francii:

Registrace nových vozů versus měsíční frekvence vyhledávání informací o automobilech na Googlu
Zdroje: Národní asociace výrobců automobilů, Google, Euler Hermes, Allianz Research

Pro výrobce automobilů z těchto zjištění jednoznačně plyne, že otevření showroomů a prodejen napříč Evropou a konec restrikcí omezujících mobilitu v Evropě jsou priority nutné k tomu, aby se poptávka po nových vozech mohla začít vzpamatovávat. Pomoci by mohl výprodej skladových zásob, a to především u prvních prodejů (Covid-19 se totiž stal hlavním zdrojem obav veřejnosti z cestování veřejnou hromadnou dopravou). Nicméně Evropa patří tradičně mezi vyspělé trhy, kde nákup nového vozu motivuje především potřeba náhrady za ten starý. Neočekává se proto, že by se z nákupů nových vozů stala priorita evropských domácností.

Obnovení výroby v tomto ohledu přispěje k probuzení trhu uvedením nových modelů. Půjde ovšem o postupnou obnovu, která poptávku nedokáže plně vzkřísit. Při absenci opatření, která by podpořila zájem o nové vozy (pobídky, dotace, daňové stimuly, a to především ve prospěch vozidel s nižšími emisemi), lze letos očekávat pokles trhu o 30 %. Tento pokles by představoval nejhorší výkon sektoru od vzniku této statistiky v roce 1999.