Celosvětový růst HDP

 
Hospodářský výhled: Celosvětový růst HDP bude vyšší pouze 0,1 %. Inflaci se podaří zkrotit až v roce 2025

Celosvětový růst HDP pro období 2024-2025 by měl dosáhnout pouze o 0,1 % vyššího růstu než v roce 2023. Dle nejnovější analýzy společnosti Allianz Trade jsou důvodem přetrvávající rizika recese v eurozóně, a dokonce se zvyšující v USA, kde se očekává zpomalení růstu HDP na 1,7 %. Klíčovými faktory pro pomalý celosvětový růst HDP jsou válečné konflikty a nejistota spojená s konanými volbami v klíčových světových ekonomikách. Analýza také předpovídá, že centrálním bankám se podaří dosáhnout inflačních cílů bude pravděpodobně na počátku roku 2025, tedy o šest měsíců později, než se původně očekávalo.

Nadcházející politické výsledky opět prověří odolnost. Globální růst dosáhl v prvním pololetí svého dna, ale v globálním výrobním sektoru je stále přebytek nabídky a zejména v eurozóně je nízká poptávka. „Rizika recese v eurozóně přetrvávají a v USA se dokonce zvyšují, což je způsobeno zejména stavem trhu práce – postupně dochází k navyšování nezaměstnanosti. V letech 2024 a 2025 očekáváme růst globálního HDP o 2,8 %, přičemž v USA růst zpomalí svůj růst na 1,7 % a v eurozóně dosáhne zvýšení o 1,4 %. Čína bude i nadále zvládat zpomalení svého růstu (+4,3 % v roce 2025). Vliv na tyto výsledky má především zvýšená nejistota z výsledků voleb v supervolebním roce (volby v USA, Velké Británii či Francii) a pokračující globální konflikty. Ve více nepříznivém scénáři (větší fiskální skluz a nadále rostoucí geopolitická rizika) by znamenal o 1,5 p.b. nižší globální růst a o 1 p.b. vyšší inflaci. To by například znamenalo udržení úrokových sazeb na vyšší úrovni po delší dobu,“ vysvětluje Dalibor Trojek, ředitel české pobočky Allianz Trade.

Inflace ve střední Evropě opět ožívá
Inflace ve střední Evropě opět ožívá

Klíčovým makroekonomickým ukazatelem pro následující měsíce bude i inflace. Centrální banky odložily nebo zpomalily své cykly uvolňování kvůli inflaci. „Inflačních cílů bude pravděpodobně dosaženo na počátku roku 2025, tedy o šest měsíců později, než se původně očekávalo. V celosvětovém měřítku by inflace měla v roce 2025 dosáhnout 3,9 % po 5,6 % v roce 2024, přičemž v USA by měla směřovat k 2 % a v eurozóně 2,1 %. Čína by se naopak měla dostat z deflace (+1,5 %),“ říká Dalibor Trojek.

Inflace začala růst i ve střední Evropě – údaje za duben však ukazují oživení inflace v Česku (2,9 % meziročně, březen 2,0 %), Polsku (2,4 %, březen 2,0) a Maďarsku (3,7 %, březen 3,6 %). Za tímto obratem stál především výraznější růst cen potravin. Vývoj inflace by však měl kopírovat celosvětové prognózy. Celková inflace v Česku (3,7 % meziročně v prosinci) Polsku (3,6 %) a Maďarsku (4,8 %) se do konce roku 2024 opět zvýší nad cílové hodnoty centrální banky.  V roce 2025 by se měla inflace postupně zmírňovat a vracet se do horní poloviny cílových pásem.

Inflace ve střední Evropě opět ožívá
Prognóza vývoje inflace, Zdroje: LSEG Datastream, národní statistiky, Allianz Research