Důsledky postupu pandemie koronaviru globálně zasáhnou téměř všechna odvětví průmyslu, automobilový nevyjímaje

V prvním čtvrtletí roku 2020 Euler Hermes snižoval rizikový rating u rekordního počtu 126 průmyslových odvětví. Jedná se o nejvyšší plošné snižování ratingu od roku 2012, od kterého společnost provádí pravidelný monitoring. Všechna snížená hodnocení mají přímou či nepřímou souvislost se šířením Covid-19 a s uzavíráním jednotlivých zemí. Ve světle aktuální situace se jako nejvíce rizikové jeví sektory dopravy, automotive, výroba elektroniky a maloobchod.

S kolapsem poptávky se od prvotního šoku v Číně začaly potýkat všechny sektory dopravy – ať už šlo o aerolinky, námořní, silniční či železniční dopravu. Globální uzavírání jednotlivých států způsobilo chaos a ukazatel tzv. RPK (Revenue Passenger Kilometers – osobokilometry) nejvýznamnějších leteckých dopravců konstantně klesal již od loňského prosince až na současných -30 %. Aerolinky letos očekávají propad zisků nejméně o 100 miliard dolarů a tento propad nevykompenzují ani klesající ceny pohonných hmot. Další problémy způsobuje nízká likvidita společností – globální akciový index v dopravě se propadl již o 15 % a očekává se jeho další pokles. Kolabující akciové trhy jsou důvodem pro důkladný monitoring především těch společností, které se již potýkají se zadlužením nebo s nízkou profitabilitou (nízkonákladové aerolinie a přepravní společnosti, které nepatří do žádné ze skupin vlastněných státem). Proto Euler Hermes snížil rating sektoru dopravyv České republice, a to společně se Spojenými státy, Belgií, Finskem, Irskem, Lucemburskem, Norskem, Slovenskem, Rumunskem, Estonskem, Litvou či Švédskem.

Meziroční porovnání osobokilometrů ve světové letecké dopravě
Meziroční porovnání osobokilometrů ve světové letecké dopravě
V mezičase pandemie se prohlubují problémy rovněž v sektoru automobilové výroby. Globálně trh s automobily v roce 2020 poklesl o 10 % (v porovnání s 4% poklesem v roce 2019). Automobilový průmysl je úzce provázaný s Čínou, která je největším světovým automobilovým trhem a zároveň největším producentem. S více než 25 miliony nově vyrobených vozů ročně představuje zhruba 30 % z celkového objemu v obou kategoriích. V důsledku opatření přijatých proti šíření pandemie analytici v prvním čtvrtletí očekávají další masivní snížení prodejů. Klesající čísla nejvážněji pociťují velkoobchodníci i maloobchodníci, odráží se v nich poslední dva roky, kdy klesaly počty registrací nových vozů. Další nejvíce zasaženou skupinou jsou domácí výrobci automobilů, a to zejména producenti elektromobilů. Snížení ratingového hodnocení v sektoru automotive se proto dotknulo i České republiky, společně např. se Slovenskem, Bulharskem či Polskem.
Počty registrací nových vozidel (meziroční změny, počty jednotek)

I sektor elektroniky bojuje s citelným poklesem poptávky v Evropě a očekávají se ještě nižší prodeje do lokálních průmyslů. Co se týká maloobchodu, prodloužení uzavírky obchodů a kolaps čínského turistického ruchu zasáhly především prodejce v Pacifické Asii. Prodloužené uzavření čínských montážních továren způsobilo zmrazení objednávek nových komponentů hlavně do zemí, které vyrábějí nejpokročilejší paměťová zařízení, počítačové a telekomunikační čipy do spotřebitelských elektronických zařízení. Nejvíce ohroženi jsou výrobci z Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Japonska a Číny. Protože tyto země obstarávají především regionální zákazníky, další zainteresovaní hráči z Evropy a Spojených států zůstali zpočátku ušetřeni dopadu čínských opatření proti šíření pandemie. Od jejího propuknutí poklesl globální tržní kapitál tohoto odvětví o více než 10 %. Snížení ratingu v tomto sektoru se opět týkalo i České republiky, ale také Dánska, Estonska či Vietnamu.

Globální uzavírání jednotlivých států vážně zasahuje prodeje i v nepotravinářském maloobchodě, kde tlačí dolů marže již tak oslabených společností. Řada  maloobchodníků a společností se spotřebním zbožím již varovala ohledně možné ztráty prodejů kvůli nedostatku populárních chytrých telefonů a herních konzolí v důsledku uzavření čínských montoven. Nejdramatičtěji pociťují vypuknutí epidemie Covid-19 společnosti s luxusním zbožím, protože třetina poptávky je tvořena zákazníky z Číny. Rizikový rating v tomto sektoru snižoval Euler Hermes v Číně, Koreji, Singapuru či Jižní Africe.

Z hlediska energetického průmyslu jsou vážně ohroženy trhy s ropou z břidlic a solární energií ve Spojených státech. Producenty ropy trápí klesající poptávka
a snižování cen, protože mezi nejvýznamnější globální odběratele ropy a plynu z Blízkého východu patří Čína a Asie. Snížení sektorového ratingu se tak nevyhnuly ani země jako Katar, ale také Estonsko nebo Ekvádor.

Oslabené ekonomické prostředí představuje mnohé výzvy i pro strojírenství, jehož tržby jsou z 20 – 30 % závislé na Číně. V první řadě jde o sektor kosmonautiky a leteckého vybavení, které představují dva významné exportní průmysly Evropy a Spojených států. Koncové trhy však byly částečně oslabeny již před vypuknutím pandemie, kdy se potýkaly s pomalým růstem výroby automobilů, zemědělských a těžebních strojů a zařízení. V roce 2020 se proto předpokládá pouze pomalý růst, který bude nadále oslabovat v důsledku uzavírání jednotlivých zemí. Rizikový rating sektoru se tak snižoval v zemích jako Německo, Irsko či Itálie.

Čínská opatření zabraňující šíření pandemie způsobila významné narušení poptávky kovů. Index LME poklesl o 20 % a některé komodity (především měď) jsou aktuálně obchodovány pod cenou. Globální tržní kapitalizace těžebního sektoru a sektoru kovů poklesla o 15 %, a to ještě před zavedením opatření pro boj s pandemií, což z kovů činí druhý nejhůře prosperující sektor společně s automotive a dopravou. Příslušný rizikový rating byl snížen Irsku, Filipínám či Rusku.

Potenciální riziko platební neschopnosti firem je zřetelné také v sektoru stavebnictví, zejména v regionech Pacifické Asie, primárně však v Číně. Realitním developerům začíná chybět hotovost, protože se jim v době zpomalujících prodejů realit nedaří prodeje širokého inventáře nových staveb. Eskalace pandemie by mohla být fatální především pro společnosti, které musí respektovat harmonogram dokončení projektů nebo které mají vysoce specializované zaměření – výrazné narušení by mohlo signifikantně zpochybnit celou řadu obchodních modelů. Ratingové hodnocení stavebnictví bylo sníženo Španělsku, Irsku, Chile nebo Itálii.