• Kvůli riziku prodloužené recese a vlně bankrotů způsobených vypuknutím pandemie Covid-19 Euler Hermes oznamuje snížení ratingu 18 zemí
  • Světový lídr v pojištění pohledávek rovněž snížil v řadě zemí 126 sektorových ratingů napříč sektory automotive, dopravy, elektroniky a retailu

Globální ekonomika, již oslabená řadou faktorů (brexit, obchodní války, volební deadliny), čelí v současnosti nové výzvě: pandemii Covid-19. Nejenomže jsme svědky závažných lidských ztrát, pandemii rovněž podléhá i světový obchod, dochází k narušování zásobovacích řetězců a obchodních operací, zasaženy jsou i domácnosti a mezinárodní obchod je závažně omezován.

V důsledku těchto událostí Euler Hermes předpokládá citelné globální zpomalení ekonomiky, kdy dosáhne pouhého +0,5 % růstu (v porovnání s 2,5 % v roce 2019). Pokles -4,5 % paralelně zaznamená také pro mezinárodní obchod. Riziko platební neschopnosti ze strany odběratelů proto bude výrazně stoupat. Euler Hermes očekává v roce 2020 nárůst insolvencí o 14 %. V kontextu takto oslabeného mezinárodního prostředí bude řada zemí a sektorů tvrdě zasažena.

Kompas pro předvídání rizika

Každé čtvrtletí Euler Hermes aktualizuje a zveřejňuje rizikové ratingy pro jednotlivé země a sektory, které hodnotí vývoje rizika platební neschopnosti ze strany podnikatelských subjektů. Celkově monitorujeme a hodnotíme 242 zemí a 18 sektorů prostřednictvím nepřetržitého sledování 40 krátkodobých a dlouhodobých ekonomických a finančních ukazatelů. Případy nesplnění závazků v Argentině a Libanonu v průběhu posledních několika měsíců potvrdily nutnost vzniku modelu měření rizik zemí, jehož cílem je měřit náchylnost k vypuknutí krize, jakou je např. nyní vypuknutí pandemie Covid-19.

V prvním čtvrtletí roku 2020 Euler Hermes snížil hodnocení 18 zemím: Ekvádor, Thajsko, Indonésie, Indie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Maroko, Keňa, Ghana, Mauricius, Česká republika, Polsko, Rumunsko, Irsko, Slovensko a Litva. Tento seznam obsahuje rozvojové i rozvinuté ekonomiky. Např. Brazílie v této ekonomické i zdravotní krizi draze platí navzdory počátečním nadějím, že dynamické reformy zrychlí růst. Podobně nyní pociťuje křehkou ekonomiku i Japonsko, které již bylo oslabeno na počátku roku
v důsledku několika ekonomických šoků z minulého podzimu a pandemie Covid-19 ještě přispěla ke zhoršení situace. Na seznamu je také Indie, která v minulosti čelila řadě strukturních a cyklických výzev, nyní umocňovaných současnou situací.

Viditelné a potenciální důsledky pandemie Covid-19 jsou začleněny do naší analýzy rizik jednotlivých zemí. Stále pečlivě sledujeme situaci v dalších rozvinutých zemích, především ve Francii, Německu, Španělsku a ve Spojených státech. Tyto země disponují prostředky nezbytnými k ochraně svých podniků, nicméně jejich situace by se mohla rapidně zkomplikovat, pokud by opatření o izolaci a zmrazování jejich ekonomik trvala déle,” varuje Iva Palusková, Country manažerka společnosti Euler Hermes ČR.

Rekordní počet změn

Euler Hermes snížil 126 sektorových rizikových ratingů po celém světě, což je historicky nejvyšší počet. Předchozí rekord drželo první pololetí roku 2016, během kterého došlo ke snížení rizikových ratingů napříč 70 sektory. Je důležité zmínit, že v 60 % případů tyto změny vedly k přechodu hodnocení sektoru z mírného rizika na vysoké. Tyto okolnosti jsou známkou toho, že globální ekonomika i obchod procházejí nepředvídatelnou, extrémně komplexní a nejistou dobou.

Nejvíce zasaženým sektorem je automotive. Euler Hermes snížil jeho hodnocení ve 26 zemích. Následuje sektor dopravy (hodnocení sníženo ve 21 zemích), elektronika (14) a retail (12). Nejvíce odolné jsou sektory farmacie, softwaru a informačních technologií. Z regionální perspektivy nejvíce snižováním rizikových ratingů trpí západní Evropa s 52 případy. Následuje Asijsko-pacifický region (29) a centrální a východní Evropa.

Přístup ke kompletnímu znění reportu je možný na webových stránkách společnosti (https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research.html).