Úvěrová pojišťovna Euler Hermes před rokem varovala před rozmáháním relativně nového způsobu podvodného jednání, kdy falešní odběratelé kontaktují nic netušícího výrobce nebo prodejce s požadavkem na odběr zboží, které si však pravý odběratel nikdy neobjednal. Přestože v minulosti k podobným případům docházelo spíše ojediněle, v poslední době není výskyt falešných odběratelů zdaleka žádnou výjimkou. Jen za poslední měsíc se na Euler Hermes obrátilo již osm poškozených klientů. Podvodné odběratele evidují také na Slovensku či v Rumunsku.

Celková výše škod, kterou falešní odběratelé mohou nic netušícím výrobcům způsobit, se může pohybovat v řádech milionů korun. Podvodníci jsou skutečně vynalézaví a používají sofistikované způsoby, jak své oběti zmást. Obvykle vystupují jako zástupci existující renomované společnosti ze zahraničí (především FR a UK), a to pod jménem osoby, která skutečně ve vedení firmy figuruje.

Jako společný jmenovatel tohoto podvodného jednání můžu uvést několik typických znaků – neobvykle vysokou výši objednávky nebo to, že akceptují vysokou prodejní cenu objednaných výrobků. Ve snaze rozptýlit obavy prodejců ohledně podezřele výhodného kontraktu podvodníci také mohou nabízet bezproblémové zajištění veškerých podkladů pro pojištění,“ vysvětluje Iva Palusková, Country Manager Euler Hermes.

Vynalézavost falešných odběratelů si v praxi mohl ověřit i pan Křivan ze společnosti Rinnovare.
E-mailem obdržel velice lukrativní nabídku na odběr olivového oleje z Řecka, přičemž samozvaný zástupce odběratelské a reálně existující firmy ze Spojeného království vystupoval pod skutečným jménem jednoho z členů vedení.

Po obdržení objednávky jsme v první řadě úplně neporozuměli tomu, proč by zrovna takový veliký řetězec měl objednávat zboží v takové kvantitě právě od nás. Zkontrolovali jsme si ceny výrobků na jejich e-shopu a zjistili jsme, že odebírat zboží od nás by se jim vlastně ani nevyplatilo. Dalším varovným znamením bylo to, že se za žádnou cenu nechtěli domluvit na předplatbě. Samozřejmě jsme si zkontrolovali také veškeré kontaktní údaje a zjistili jsme, že doména, ze které nám podvodníci zasílali e-maily, se zcela neshodovala s oficiální doménou e-mailů britské firmy. Tyto známky nesourodosti pro nás byly dostatečně závažné na to, abychom konzultovali tuto poněkud nevšední obchodní nabídku s a doporučili nám v této záležitosti dále nereagovat,“ popisuje svou zkušenost s falešnými odběrateli pan Křivan.

Pečlivé ověřování veškerých kontaktních detailů odběratele je více než na místě, především jedná-li se o zcela nového odběratele. Klienti mají možnost kontroly skrze internetový vyhledávač. „Doporučujeme ověřit název společnosti, její webové stránky a kontaktní detaily, ale také přesné znění e-mailové adresy, ze které podvodníci klienty kontaktují. Roli mohou hrát skutečně drobné detaily – např. použití lomítka či pomlčky, které se v oficiálním znění e-mailových adres normálně nevyskytují. U stávajících odběratelů mohou klienti ověřovat správnost objednávky u osoby, se kterou byli v kontaktu již v minulosti, dále dodací či e-mailovou adresu a webové stránky,“ shrnuje výčet základních opatření, jak se proti falešným objednávkám bránit, Iva Palusková.