Globální insolvence budou zrychlovat, Česko se drží pod úrovní před pandemií

Tři z pěti zemí dosáhnou do konce roku 2024 předpandemické úrovně podnikatelské insolvence, včetně velkých trhů, jako jsou USA a Německo, říká nejnovější zpráva o platební neschopnosti pojišťovny A|llianz Trade. V České republice by sice mělo v příštím roce insolvencí podniků mírně přibýt, hodnoty však budou stále hluboko pod úrovní před pandemií.

Pojišťovna Allianz Trade aktualizovala svou zprávu o globální platební neschopnosti podniků. Data z ní ukazují, že podnikatelské insolvence nabraly v tomto roce na rychlosti – hned 11 zemí již vykazuje nárůst přes 30 %; mimo jiné USA, Kanada, Francie, Polsko nebo Japonsko. Průměrný meziroční nárůst platební neschopnosti by měl v letošním roce být 6 procent, v roce 2024 pak 10 % (viz Statistická příloha na další straně).

„Jedním problémem je, že přestože objem přebytečné hotovosti je stále poměrně velký, celosvětově se zmenšuje. Zároveň je koncentrován mezi velkými podniky a specifickými odvětvími. Na druhé straně bude pokračující snižování ziskovosti představovat problém pro likviditu a solventnost podniků, zatímco financování bude i nadále nákladnější a méně dostupné,“ vysvětluje příčiny rostoucí míry podnikatelských insolvencí Claims and Collection Manager české pobočky Allianz Trade Kateřina Kirakosjan. Z globálního hlediska jsou nejrizikovějšími sektory pohostinství, doprava a velkoobchod/maloobchod, následované sektorem stavebnictví.

Navzdory globálnímu ne zcela optimistickému výhledu si nicméně Česko minimálně v evropském srovnání vede poměrně dobře. V letošním roce by míra insolvencí měla stagnovat, v roce 2024 pak analytici Allianz Trade předpovídají nárůst o 6 procent, tedy přibližně na úrovni Velké Británie či Norska. V roce 2025 by naopak mělo bankrotů českých podniků ubýt zhruba o 4 procenta.

Zajímavé je navíc srovnání s předpandemickým obdobím. Zatímco celosvětovým trendem bude rychlá normalizace insolvencí, Česku se – alespoň zatím – vyhne. „Ještě jsme se ani zdaleka nepřiblížili předpandemickým hodnotám, kdy ve srovnání s rokem 2019 letos registrujeme o téměř třetinu méně insolvencí a i v dalších letech bude toto srovnání vycházet podobně. V regionu střední a východní Evropy si tak Česko v tomto ohledu vede po Lotyšsku nejlépe,“ vysvětluje Kirakosjan.

Allianz Trade Global Insolvency Report – Statistická příloha