Previze analytiků společnosti Euler Hermes předpokládají, že v roce 2019 se u dvou ze tří zemí projeví zvýšení počtů případů platební neschopnosti v korporátní sféře. A téměř tři z pěti zemí zakončí rok 2019 s vyšším počtem insolvencí, než bylo původně meziročně odhadováno před krizí v letech
2008 – 2009. V následujícím roce 2020 proto odborníci počítají se skutečně rozsáhlým trendem vzrůstající platební neschopnosti.

Index globální platební neschopnosti společnosti Euler Hermes počítá v následujících dvou letech (pro rok 2019 i 2020) s výrazným vzestupem počtu insolvencí. Jedná se o 8 %. Markantní budou zvýšená čísla především v Asii (+15 % v roce 2019 a +16 % v roce 2020), vyšší počty insolvencí zaznamená rovněž západní Evropa (+3 %) a tento trend se projeví také v severní Americe (+2 % v roce 2019 a +4 % v roce 2020), přibližuje závěry analytiků Jan Synek, vedoucí oddělení Claim & Collection CEE  společnosti Euler Hermes.

Vývoj globálního a regionálního indexu ilustruje níže uvedená tabulka. Meziroční změny jsou udávány v procentech.

Zdroje: Národní statistiky, Euler Hermes, Allianz Research

Euler Hermes rovněž zaznamenal sice zvýšený snížení  výskyt počtu případů hlavních/závažných (Major) platební neschopnosti u podniků s obratem převyšujícím EUR 50mln, nicméně . Monitoring monitoring finančních výsledků výsledků první poloviny roku 2019 sice poukazuje na snížení počtu závažných insolvencí (o 14 případů méně vzhledem k první polovině roku 2018), nicméně  ukázal, že na základě svých financí insolventní společnosti představovaly vyšší kombinovaný obrat, a to ve výši 88,2 mld. eur (+ 37 %, což znamená 23,9 mld. eur oproti první polovině roku 2018). Tento vývoj naznačuje zhoršující se trend závažnost globálních insolvencíplatební morálky, což může vyústit by mohlo mítve vážný dopad na poskytovatele společnosti v  mnoha dodavatelských řetězcích.

V porovnání s první polovinou roku 2018 došlo k nárůstu hlavních/závažnýchvýznamných insolvencí také v Asii (o 4 případy více) a Severní Americe (o 13 případů více), zatímco střední, východní a západní Evropa zaznamenala těchto případů méně (o 13 případů méně ve střední a východní Evropě, o 16 případů méně v západní Evropě). Nicméně západní Evropa nadále zůstala hlavním přispěvatelem na globální úrovni významných globálních insolvencí. „Podíváme-li se blíže na region střední a východní Evropy, je jednoznačným lídrem v počtu případů větších insolvencí Slovensko – zde jsme od začátku roku zaznamenali 10 případů významné platební neschopnosti. Následuje Rumunsko se šesti případy a shodně po čtyřech případech potom mají Česká republika a Bulharsko,“ dodává Jan Synek, vedoucí oddělení Claim & Collection CEE  společnosti Euler Hermes.

Z hlediska sektorů počtu insolvencí za aktuální období byla co se do počtu insolvencí za aktuální období H1 2019 týká nejvíce zasažena odvětví maloobchodu (24 případů), stavebnictví (20) a kovovýroba kovovýroby (16). Nejsilnější nárůst platební neschopnosti v porovnání s minulým obdobím zaznamenala potom kovovýroba (+7 případů) společně s papírenským sektorem (+ 5 případů). Oproti tomu strojírenství zaznamenalo oproti první polovině roku 2018 znatelný pokles případů platební neschopnosti (-10) v porovnání s H1 2018.

Počty závažných/hlavních (major)významných insolvencí – společnosti s obratem přesahujícím 50 milionů euro udává následující tabulka.

Zdroj: Národní statistiky, Euler Hermes, Allianz Research