Válka na Ukrajině a opětovný růst koronaviru v Číně zasáhnou světový obchod více než se čekalo. Podle renomované pojišťovny Allianz Trade (Euler Hermes) se aktuální situace promítne jak do snížení objemu, tak i zvýšení cen. Aktuální studie Allianz Trade odhaduje, že šok důvěry a poptávky by mohl ve vývozu do EU a Ruska znamenat ztrátu až 480 miliard dolarů. Vzhledem ke své exportní povaze přitom nezůstane stranou ani česká ekonomika, společnosti v regionu střední a východní Evropy budou patřit k nejzasaženějším.
S ohledem na aktuálnímu dění pojišťovna musela upravit své vlastní výpočty. „Nyní očekáváme, že obchod v roce 2022 vzroste v objemovém vyjádření o 4 %, tedy o 2 procentní body méně, než se očekávalo před válkou. Naopak v hodnotovém vyjádření globální obchod prudce vzroste o téměř 11 % oproti dříve očekávaným 7,2 %,“ říká Iva Palusková, Country Manager české pobočky Allianz Trade.
Dopad vyšších cen komodit na obchodní bilanci (v procentních bodech HDP) při zachování ostatních podmínek
Dopad vyšších cen komodit na obchodní bilanci
Zdroje: UNCTAD, MMF, Allianz Research

Ačkoli Rusko jako trh konečné poptávky není na globální úrovni největším (v letech 2015-2019 představuje v průměru jen 1,2 % celosvětového dovozu), několikaletá recese, které bude pravděpodobně čelit, by mohla vést ke ztrátám v regionu. Nejvíce ohroženými zeměmi jsou Moldavsko, Slovensko, Srbsko, Slovinsko a Česká republika, kde vývoz přesahuje 1,5 % HDP. Z největších vývozců eurozóny patří mezi 20 nejohroženějších zemí Německo a Itálie, u nichž by v nejhorším případě, kdy dojde k úplnému zmrazení vztahů s Ruskem, mohly ztráty dosáhnout až 0,6 % (21 mld. USD), resp. 0,5 % HDP (90 mld. USD).

Východní Evropa je také ohrožena z pohledu Ruska jako dodavatele. V tomto případě jsou nejrizikovější odvětví energetiky (např. ropa, plyn), kovů (např. hliník, palladium, nikl) a zemědělsko-potravinářského průmyslu (např. pšenice, kukuřice), neboť Rusko představuje přibližně 9 %, 3 %, resp. 2 % celosvětového vývozu každého z těchto odvětví. Kdy právě energetika a především kovy jsou citlivějšími skupinami. Více než 10 % dovozu přibližně 20 kovů, které mají klíčové využití v dopravních prostředcích, špičkové elektronice (baterie, polovodiče, chytré telefony), stavebnictví a automobilovém průmyslu, totiž do EU směřuje právě z Ruské federace.

Z pohledu globálních dodavatelských řetězců je ovšem ještě problematičtější zhoršující se situace okolo COVID-19 V Číně. Tamní úřady totiž nadále uplatňují politiku nulového výskytu, což by mohlo v krajním případě vést k uzavření čínských přístavů, jako tomu bylo v létě loňského roku.

„Historický vztah mezi naším vlastním indexem přetížení čínských přístavů a indexem dodacích lhůt dodavatelů globálního výrobního sektoru naznačuje, že dodací lhůty pravděpodobně zůstanou po většinu roku 2022 nad průměrem z doby před pandemií a na začátku roku 2023 se dokonce mírně prodlouží,“ upozorňuje Palusková.

K tomu je třeba připočíst i náklady na logistiku, k jejichž zvýšení by mohlo dojít v důsledku vyšších cen ropy. Od roku 2020 vykazují ceny ropy Brent a ceny kontejnerové přepravy 90% korelaci, což naznačuje potenciální rekordní vrchol přepravních sazeb na úrovni 14 000 USD/FEU.

Financování obchodu se navíc může v roce 2022 stát pro některé vývozce překážkou v souvislosti s vyššími náklady na financování v USD, vyššími cenami komodit a sankcemi vůči Rusku. Navzdory pokračujícím otřesům ve světové ekonomice se Fed neodchýlí od svých plánů zpřísňování měnové politiky. V roce 2022 tak očekáváme dalších pět zvýšení sazeb (a čtyři v roce 2023), zatímco snižování rozvahy Fedu začne již v polovině roku 2022. V této souvislosti bude pravděpodobně docházet k posilování USD (v roce 2022 očekáváme posílení v průměru 8 % vůči EUR) a financování v USD se tak prodraží.

O společnosti Allianz Trade

Allianz Trade je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52 000 klienty
a zastoupením ve více než 50 zemích. Společnost je členem skupiny Allianz. Specializuje se na pojištění komerčních rizik dodavatelských úvěrů proti neplacení ze strany odběratele. V České republice působí již od roku 1997.

 

Kontakt pro novináře

Mikuláš Klang, Talk PR, m.klang@talkpr.cz, 776 620 527