TZ Allianz Trade: Inflace zatím nepřiměla firmy k investicím. Podpoří tento trend její další růst?

Až do roku 2019 tlačila globální dezinflace na výši podnikových investic. S návratem inflace, která je obvykle pro investice a zisky příznivá, se však tento trend neobrátil. Podle nejnovější analýzy pojišťovny Allianz Trade jsou na vině i takové faktory jako hromadění kapitálu v podnicích nebo vyplácení dividend. Analytici varují, že takové strategie mohou fungovat krátkodobě, v dlouhodobém horizontu by naopak mohly přispět k ještě vyšší míře inflace.

Analytici Allianz Trade porovnali míru inflace s poměrem čistých kapitálových výdajů (CAPEX) a zisku před zdaněním a odpisy (EBITDA). U nefinančních podniků bez zdrojů se tento poměr snížil z 50 % v roce 1980 na -4,5 % v 1. čtvrtletí 2021. Ve 4. čtvrtletí 2022 se potom blížil 0 %. Od roku 1979 do roku 2019 celková míra inflace v OECD trvale vedla poměr čistých CAPEX k EBITDA o čtyři čtvrtletí. Během tohoto období měl 1 p.b. roční inflace o čtyři čtvrtletí později v průměru hodnotu 3,2 p.b. čistého poměru CAPEX k EBITDA.

Evoluția inflației totale și de bază

„Vzhledem k tomu, že globální inflace od poloviny roku 2020 zrychlila z 0,9 % na 10,4 %, měl by se poměr čistých CAPEX k EBITDA do konce roku 2022 zvýšit na přibližně 20 % a do konce roku 2023 by měl dosáhnout přibližně 30 %. Prozatím však vyšší investice zůstávají v nedohlednu,“ říká ředitelka české pobočky Allianz Trade Iva Palusková

To, že podniky v současnosti vykazují tak nízký sklon k investicím, je poměrně nečekané. Od začátku dezinflace v roce 1980 se jim totiž nikdy nedařilo tak dobře. Od té doby se, bez ohledu na určité cyklické výkyvy, zvýšily čisté ziskové marže, snížily se náklady na dluh před zdaněním a také efektivní zdanění zisku.

Pokles sklonu k investování byl přitom nejvýraznější v odvětvích, která vykazují nejvyšší výnosy z vlastního kapitálu: energetika, základní zdroje, základní materiály a průmysl. Nejpravděpodobnějším vysvětlením slabých investic jsou podle nás rostoucí tržní síla a mantra podnikových financí,“ dodává Palusková s tím, že pokud by trend slabých podnikových investic pokračoval, mohl by se paradoxně odrazit do ještě vyšší míry inflace.