Společnost Euler Hermes má s oficiální platností od 17. května 2019 nového jednatele. Jakub Cerman nastoupil do společnosti v roce 2017 a v současnosti působí na pozici ředitele oddělení Risku, které je zodpovědné za ohodnocování, upisování a monitorování pojistných rizik. Jakub Cerman působí více než 20 let v sektoru finančních služeb, před příchodem do Euler Hermes vykonával manažerské funkce ve finančních skupinách BNP Paribas a IKB Deutsche Industrie Bank. Druhou jednatelkou a zároveň výkonnou ředitelkou společnosti nadále zůstává Iva Palusková, která ve firmě působí v této funkci od roku 2012.