V roce 2023 počet společností, které se nacházely v insolvenci, vzrostl dle analýzy Allianz Trade celosvětově o 7 procent oproti předchozímu roku. Největší růst se projevil u dvou států střední Evropy – Maďarsko, které zaznamenalo nárůst o 146 procent, a Polsko, ve kterém navýšení činilo o 70 procent.

Minulý rok přinesl dle očekávání velmi rychlý nárůst insolvencí podniků. U celé řady států došlo ke dvojcifernému nárůstu insolvencí – výrazné zvýšení zaznamenaly USA (40 %), Kanada (41 %) či Jižní Korea (65 %). Dvojciferné navýšení se nevyhnulo ani eurozóně (14 %), ve které nejvyššího procentuálního příbytku inflací oproti předchozímu měřenému roku nabylo Nizozemsko (52 %), Francie (35 %) a Německo (23 %).

„Západní Evropa zůstala i přes mírné zpomalení růstu (15 % v roce 2023 oproti 23 % z roku 2022) klíčovým přispěvatelem k celosvětovému nárůstu insolvencí podniků. Důležitou roli hrála také Severní Amerika, kde došlo k výraznému zrychlení (+41 % oproti 2 % z roku 2022). Celosvětový růst však mohl být větší a dynamičtější – brzdila ho hlavně Čína, kde zaznamenali úbytek počtu insolvencí o 14 %. Vliv na snížení sehrály i rozvíjející se trhy v Indii (o 8 % méně) či Jihoafrická republika (-13 %). Znepokojujícím faktorem je zejména nárůst insolvencí velkých podniků, což by mohlo generovat další riziko neschopnosti splácet pro menší dodavatele,“ říká Kateřina Kirakosjan, vedoucí oddělení pohledávek české pobočky Allianz trade.

Růst insolvencí podniků se nevyhnul ani střední Evropě. Dva státy regionu naopak zaznamenaly největší procentuální nárůst z celosvětově sledovaných zemí. U Maďarska došlo k navýšení o 146 % a u Polska činilo o 70 %. Slovensko sice dosáhlo také na dvojciferný procentuální navýšení oproti předchozímu roku, avšak se 12 % patřilo pod průměr států eurozóny. Proti celosvětovému trendu v minulém roce šlo Česko – za rok 2023 se snížil počet insolvencí společností o 4 %.

„I přes tento trend se podíl nákladů na výplatu pojistného plnění z insolvencí, u naší pojišťovny Allianz Trade v České republice, v roce 2023 navýšil dvojnásobně. Rozsáhlý dopad na tento nárůst však mají insolvence velkých domácích společností z druhého pololetí minulého roku,“ dodává Kateřina Kirakosjan.

Přejděte pro více informací

Insolvence

2022

2023

Vyplaceno EUR

Počet

Vyplaceno EUR

Počet

Domácí trh

526 415   

43

1 782 718   

47

Zahraničí

565 427   

23

 426 879   

50

Celkem

1 091 842   

66

2 209 597   

97

„Nižší ekonomický růst, narušení obchodu a geopolitická nejistota připravují půdu pro další zrychlení globálních insolvencí podniků v letošním roce. V Allianz Trade očekáváme, že v letošním roce již třetí celosvětový růst v řadě. Největší nárůst se očekává v USA (28 %), Španělsku (28 %) a Nizozemsku (31 %). Tento trend dle našich analýz by mohl skončit následující rok, kdy očekáváme stabilizaci, která bude pramenit z ekonomického oživění,“ vysvětluje Kateřina Kirakosjan.
(Procentuální změna počtu insolvencí společností za rok 2023 oproti roku 2022 zdroj: Allainz Research)

Přečtěte si celý report o insolvencích: 

Global Insolvency Outlook : Reality Check