Lidé odjakživa chtěli mít jistotu. Stoprocentní jistota se v životě velmi těžko hledá, ale najít se v určitém ohledu dá, nicméně musíte vědět kde ji hledat. Své o tom ví pan Miroslav Ingeduld, ředitel produktu pojistných záruk pro střední a východní Evropu. Jak to s jistotu opravdu je a jak ji případně získat nám sdělí v následujícím rozhovoru.

Zeptám se tedy přímo k věci. Jak je možno dosáhnout stoprocentní jistoty?

Jistota se v životě těžko hledá, a proto se v historii podnikání vyvinuly nástroje jak ji získat. Jedním z těchto nástrojů je poskytnutí jistoty formou finanční záruky. Občanský zákoník definuje finanční záruku v § 2029 bodě 1 následovně “Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, anebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině“ a dále v bodě 2 uvádí, že musí být vždy v písemné podobě.

Když se nad Vaší odpovědí zamýšlím, tak ve mně vyvstává další otázka. Kdo může záruky poskytovat, aby jistota byla opravdu jistotou a ne jen prázdným prohlášením? Všichni chceme mít jistotu nebo alespoň, víru že ručitel svému závazku vyplývajícímu z ručení dostojí.

Uvažujete správným směrem. Dle občanského zákoníku může finanční záruku, tedy jistotu, dnes poskytnout v podstatě jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Aby Vám ale někdo mohl poskytnout hodnotnou jistotu, musí být především sám dost silný, jinak tato jistota nemá velkou cenu.  Z tohoto důvodu jsou v podnikání uznávány především dvě formy záruky, a to bankovní nebo pojistná záruka, jelikož banky a pojišťovny jsou obecně vnímány jako ekonomicky silné subjekty. Ekonomická síla subjektu je hodnocena tzv. ratingem, který zprostředkovaně ukazuje věřiteli míru jistoty, kterou od ručitele získává.

Jak jsou na tom z tohoto pohledu subjekty, které poskytují záruky na našem trhu?

Obecně dobře, jejich rating od ratingové agentury Standard & Poors (S&P) se pohybuje v rozmezí úrovně „A“ až „BBB“. Euler Hermes je společností S&P hodnocen ratingem úrovně „AA“, který je udělován společnostem, které jsou ekonomicky velmi silné a kde kapacita dostát svým finančním závazkům je velmi vysoká.  Záruky s ratingem „AA“ představují tedy pro věřitele velkou míru jistoty.

Jaký je rozdíl mezi bankovní a pojistnou zárukou?

V zásadě se jedná o stejný produkt.  Lišit se může především v typu listiny a podmínkách poskytnutí jistoty v nich obsažených. V zásadě věřitel má na výběr mezi dvěma typy listin, které mu poskytují jistotu a to “garancí“, která zaručuje vyplacení jistoty na první zavolání, bez námitek a podmínek nebo takzvaným „bondem (surety)“, který se chová v určitých aspektech podobně jako garance ale navíc v sobě obsahuje podmínky, které musí být splněny pro vyplacení jistiny ručitele. Historicky byl typ garance doménou bankovních a bond pojišťovacích ústavů.

Znamená to tedy, že by vaše pojišťovna garanci nevystavila?

Samozřejmě ano, jsme součástí významné mezinárodní skupiny Allianz a máme stoletou zkušenost v oblasti poskytování jistoty formou finančních záruk. Vystavujeme záruky typu garance i bondu a to v různých textacích pro různé obory. Umíme všechny typy záruk, jako příklad bych uvedl záruku za nabídku, provedení díla, zádržné, máme také mnoho specialit. Jako příklad ze zahraničí zmíním záruku za odstranění ropné plošiny z moře po jejím odstavení, tzv. decommissioning guarantee, nebo záruka intervenční při dovozu produktů na některé trhy EU zvaná Intervention bond.

Umí vaše společnost v ČR vystavit záruku pro svého klienta také v zahraničí?

Samozřejmě, česká pobočka společnosti Euler Hermes spolupracuje v rámci mezinárodní sítě skupiny, která představuje 55 poboček a partnerů na pěti kontinentech, umožňuje našim klientům rychlé vystavení záruk po celém světě, dle právního rámce a jazyka země příjemce záruky (beneficienta). Například, pokud je beneficient norská společnost, vystavíme záruku dle norského práva v norštině. A to za cenu jako bychom vystavovali záruku v ČR, takže nedochází k účtování odměny za jednu záruku v obou zemích, což klientům přináší úsporu nákladů.

Jaké má Euler Hermes požadavky na svoje klienty v oblasti záruk?

Cílíme na společnosti s ročním obratem od 300 milionů korun. Po přezkoumání finanční a obchodní bonity společnosti a následném schválení obchodního případu dochází k uzavření pojistné smlouvy o pojištění záruky.

Pokud tomu tedy dobře rozumím, Euler Hermes je vlastně alternativou pro podnikající společnosti, které hledají jistotu formou záruky oproti bankovním ústavům, nebo se pletu?

Nepletete.  Jsme jednoznačně zajímavou alternativou financování pro společnosti, které poskytují svým obchodním partnerům jistotu formou záruční listiny. Společnostem po jejich prověření a sepsání smluvní dokumentace poskytujeme záruční linku, kterou u nás mohou čerpat na jednotlivé záruky. Velice zajímavé na tom je, že oproti bankovním ústavům nepožadujme pro tuto záruční linku žádné zajištění, jako jsou nemovitosti, pohledávky atd.  Objem administrativy pro našeho klienta je tedy menší, celý proces je rychlejší, ale hlavně nemá u nás vázané zdroje, které může využít pro další rozvoj svého podnikání.   

Jak se v současné době vyvíjí trend v oblasti poskytování bankovních a pojistných záruk v Evropě?

Těžko generalizovat, protože situace je různá podle jednotlivých zemí. Tam, kde se v oblasti záruk pojišťovny aktivně pohybují na trhu již delší dobu, je podíl pojistných záruk vystavených na trhu zhruba vyrovnaný. Nicméně na základě informací, které v naší společnosti sledujeme, obliba pojistných záruk roste a to především v západní Evropě. Ve střední a východní Evropě je situace jiná, řekl bych více polarizovaná, například v ČR a Slovensku jsou ve většině využívány bankovní záruky, na rozdíl od Maďarska, kde jsou pojistné záruky běžným finančním nástrojem spolu s bankovními zárukami.  Tato situace je dána historickým vývojem nabídky tohoto produktu. Ambicí Euler Hermes je tuto zaběhnutou situaci ve střední a východní Evropě změnit.