Přísnější regulace bankovních úvěrů pro malé a střední firmy může v Evropě způsobit jejich závislost na nebankovních institucích

  • Bankovní úvěry v současnosti představují až 70 % externího financování malých a středních podniků v Evropě
  • Dokončení závěrečné fáze regulačního rámce Basel III a implementace počáteční fáze Basel IV může mít za následek neochotu bank poskytovat úvěry firmám, které mají nižší průměrnou úvěruschopnost – v důsledku může dojít ke zvýšení nákladů na financování pro malé a střední firmy o více než 100 bazických bodů
  • Firmy tak budou muset hledat alternativní formy financování prostřednictvím soukromých investorů či institucí

Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední firmy se v Evropě systematicky zlepšuje od roku 2013 díky vstřícné politice Evropské centrální banky, která pro firmy zlepšila dostupnost úvěrů a snížila úrokové sazby. Podnikání drobných a středních firem se tak následkem zjednodušení dostupnosti finančních zdrojů stalo na bankách značně závislé. V Evropě bankovní úvěry představují okolo 70 % externího financování podniků, zatímco např. v USA jde pouze o 40 %.

Podle Ivy Paluskové, Country Managerky společnosti Euler Hermes, budou banky v důsledku dokončení realizace regulačního rámce Basel III společně se zaváděním iniciační fáze rámce Basel IV nuceny zpřísnit podmínky poskytování úvěrů drobným a středním firmám. Například Basel III zvýší minimální požadavek na vstupní kapitál z 8 % na 10,5 %. S tím potom mohou souviset vyšší celkové náklady a/nebo přísnější požadavky na zajištění, a to především co se týče společností s podprůměrnou bonitou.

Snadnější způsob garantování půjček drobným a středním firmám se potom bude vztahovat pouze k úvěrům menších objemů. Současný mechanismus tzv. SME Supporting Factor, který redukuje kapitálové požadavky na bankovní úvěry pro střední a drobné společnosti, může zmírnit očekávaný negativní vývoj ve financování drobného a středního podnikání v Evropě, avšak pouze v případě úvěrů pod 1,5 milionu Eur.

V eurozóně jako celku však spadá do této kategorie pouze 30 % nově garantovaných půjček, v Německu je to dokonce 18 %. V některých zemích jsou ale tato čísla mnohem vyšší – například v Itálii jde o 47 % a ve Španělsku dokonce o 53 %. Nicméně se domníváme, že tento nárazníkový efekt bude mít reálně daleko silnější dopad, protože skutečný počet menších úvěrů je daleko vyšší,“ říká Kai Gerdes, ředitel analytického oddělení Euler Hermes Rating.

Evropská komise zahájila iniciativu tzv. Unie kapitálových trhů, jejímž hlavním účelem je vytvoření jednotného kapitálového trhu a zlepšení financování drobného a středního podnikání. Přestože v určitých oblastech, jako je např. sekuritizace, bylo dosaženo značného pokroku, podle Ivy Paluskové se však původně plánovaných výsledků rozhodně nepodařilo dosáhnout a ještě nějaký čas potrvá, než se drobní a střední podnikatelé dostanou bez potíží k finančním úvěrům.

Přímé půjčky společnostem od privátních investorů či institucí se v posledních letech staly alternativou k financování z bankovního sektoru, protože na dluhové fondy se stále vztahuje méně různých právních omezení než na bankovní instituce. Lze proto očekávat, že dluhové fondy budou v následujících letech v Evropě značně posilovat a drobné a střední firmy je budou častěji začleňovat do svých finančních portfolií. Úspory domácností v eurozóně nyní dosahují 12,1 %, což představuje okolo 860 miliard eur ročního dostupného kapitálu. Analytici Euler Hermes předpokládají, pokud by vyjma 30 % z celkových úspor investovaných do cenných papírů připadla jedna čtvrtina fondům, které investují do drobných a středních firem, došlo by k uvolnění cca 65 miliard eur ročně.