Průměrná doba splatnosti pohledávek se letos zkrátí o jeden den. Nejdelší lhůty pro platbu faktur má Čína

92 dnů, to je průměrná doba splatnosti faktury, která Číňanům opět zajistila prvenství v mezinárodním průzkumu mapujícím průměrné doby splatnosti pohledávek. Jedna ze čtyř čínských společností dokonce dostane zaplaceno až po 4 měsících.

Podle Ivy Paluskové, Country manager Euler Hermes, doprovází jednotlivé fáze zrychlování globální ekonomiky zpravidla uvolnění platební morálky v důsledku snadnějších podmínek pro získání úvěru.

„Naopak nejistota na světových trzích a zpomalování růstu nutí společnosti ke zvýšené pozornosti platební disciplíny svých klientů. Předpokládáme proto, že díky očekávanému meziročnímu poklesu globální HDP o 0,2 p. b. se světový průměr splatnosti faktur letos zkrátí na 64 dnů ve srovnání s 65 dny v roce 2018,“

říká Iva Palusková.

Jak sdělil Jan Cikler, vedoucí analytik společnosti CRIF, z hodnot ukazatele doby inkasa krátkodobých pohledávek z obchodního styku v jednotlivých oborech podnikání v ČR vyplývá, že jednu z nejvyšších průměrných hodnot tohoto ukazatele vykazuje sektor činnosti v oblasti nemovitostí (102 dny). Stejný sektor má nejvyšší průměrnou hodnotu ukazatele také na Slovensku (387 dnů).

Za Čínou se potom v žebříčku zemí s nejdelší průměrnou lhůtu splatnosti pohledávek umístilo Řecko (91 dní), dále Itálie (86 dnů), Maroko (84 dnů), Turecko (79 dnů), Španělsko (78 dnů) a Francie (73 dnů). Jedná se o negativní trend, který na pozadí poklesu globálního ekonomického růstu vypovídá o zhoršování veřejných i soukromých dluhových ukazatelů v západních zemích.

Oproti tomu v Norsku, Švédsku, Spojeném království, Německu, Polsku či Belgii se podařilo usměrnit platební morálku klientů a průměrnou dobu splatnosti faktur zkrátit. Firmy dostatečně jasně předvídaly nadcházející oslabování globální ekonomiky a současně se dokázaly efektivně adaptovat na rostoucí obtíže automobilového průmyslu,“

hodnotí situaci Iva Palusková.

Z výsledků analýzy společnosti Euler Hermes také vyplývá, že doba splatnosti faktur se loni prodlužovala cca o 1 den u společností, které působí v sektoru konzumního zboží (např. zemědělsko-potravinářský sektor, doprava, farmacie, telekomunikace). Naopak v průmyslovém sektoru (stavebnictví, elektronika, strojírenství, energetika, chemický průmysl), ve kterém bývají platební lhůty zpravidla delší, firmy loni systematicky průměrné doby splatnosti pohledávek zkracovaly o 2 – 3 dny.

Zdroj: Aplikace Cribis
Zdroj: Aplikace Cribis