V Česku je vymáhání pohledávek složitější než v Senegalu, ukazuje srovnání pojištovny Allianz Trade

V Česku je vymáhání pohledávek složitější než v Senegalu, ukazuje srovnání pojištovny Allianz Trade

Míra složitosti vymáhání pohledávek je nejnižší v severských zemích, první tři místa ve třetím vydání žebříčku Allianz Trade Collection Complexity Score obsadilo Švédsko, Německo a Finsko. Naopak nejsložitější – až trojnásobně v porovnání se Švédskem – je vymáhání v Saúdské Arábii. Česká republika se pohybuje až ve druhé polovině seznamu, na vině je zejména zdlouhavý průběch soudních řízení.

Evoluția inflației totale și de bază

Míra složitosti vymáhání pohledávek

Zdroj: Allianz Research

Česká Republika je na 28. místě žebříčku jako první ze států, u nichž je míra složitosti vymáhání pohledávek hodnocena jako velmi vysoká. I přes určité kroky k zrychlení a zpřehlednění procesu vymáhání pohledávek se tak skóre Česka od předchozího vydání v roce 2018 nezměnilo. Ze srovnávaných zemí EU obsadilo předposlední místo, kdy o dvě místa níže se umístilo Slovensko. „Zatímco platební morálka tuzemských společností je relativně dobrá, skóre sráží zejména zdlouhavost soudního řízení a následná nízká vymahatelnost rozhodnutí. Stejně tak bylo problematicky hodnoceno insolvenční řízení, kdy se stále nejčastěji sahá k likvidaci společnosti než její reorganizaci. Zatímco například v Německu a dalších zemích z čela žebříčku existují a dokonce jsou upřednostňována mimosoudní řešení, český systém žádný takový nástroj nezná,“ říká Jan Synek, Claims and Collection manager Allianz Trade pro region CEE.

Analytici pojišťovny Allianz Trade už potřetí srovnali celkem 49 států. Výsledné skóre kombinuje hodnocení více než čtyř desítek administrativních ukazatelů, týkajících se platebních postupů či průběhu soudních a insolvenčních řízení, s oodborným know-how Allianz Trade.

Stejně jako v předchozích dvou vydáních první desítku obsadily evropské státy, první neevropskou zemí je Nový Zéland na 12. místě. Pozitivním trendem je postupné zmenšování rozdílu mezi vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami; během posledních čtyř let se téměř ve 20 zemích skóre snížilo.Covid-19 vedl několik zemí k urychlení reforem jejich insolvenčních rámců. Zaznamenali jsme také určitá zlepšení, pokud jde o rámce preventivní restrukturalizace, například ve Spojeném království, Austrálii a EU, kde se v současné době v jednotlivých členských státech provádí transpozice směrnice 2019/1023,“ dodává Synek.