Srdcem každého většího gastronomického provozu je už dnes tzv. konvektomat. Je to taková ta kouzelná skříň, která umí vše od smažení a grilování po blanšírování. Společnost Retigo z Rožnova pod Radhoštěm tato zařízení vyrábí a reprezentuje významného tuzemského hráče na trhu, který dokáže odolat i silné zahraniční konkurenci. Jak prozrazuje obchodní a marketingový ředitel Marcel Vičan, na cestě k úspěchu firmě výrazně pomohlo pojištění pohledávek a dlouhodobá spolupráce s úvěrovou pojišťovnou Euler Hermes.

Jak moc se ve vaší branži stává, že odběratel nezaplatí?

Ano, zejména restaurace s finančními problémy často otálí s platbami za zařízení a řeší raději operativní provoz. A pokud nezaplatí provoz distributorovi gastro zařízení, ten potom může mít problémy zaplatit nám jako výrobci konvektomatů.

Úspěch v gastronomii, zejména pak v soukromém sektoru, ovlivňuje řada faktorů. Nejen kvalita jídla, ale také zacílení nabídky, struktura menu, kvalita personálu, umístění a prostředí provozu, cenová hladina, konkurence, propagace a konečně ekonomická situace a finanční řízení. Hlavně nad nově otevřenými provozy tak visí pomyslný strašák neúspěchu, který se projevuje právě v nedostatku finančních prostředků či v problémech s cash-flow.

S Euler Hermes spolupracujete už 13 let. Změnilo se něco za tak dlouhou dobu z pohledu platební morálky? Je dnes situace spíš lepší nebo horší?

Aktuálně díky pozitivní globální ekonomické situaci sledujeme historicky nejméně problémů s platební morálkou. Nicméně i přesto musíme pravidelně urgovat naše obchodní partnery k zaplacení pohledávek po splatnosti, a to na většině z 55 světových trhů, na něž konvektomaty Retigo Vision dodáváme.  

Z let 2007-2008 víme, jak rychle se situace může změnit a platební morálka zhoršit. Proto sledujeme pohledávky s ohledem na pravidla úvěrového pojištění a nově i úroveň rizikovosti našich partnerů a její vývoj v čase díky speciální aplikaci Euler Hermes SmartView. Dále jsme preventivně zpřísnili pravidla týkající se pohledávek po splatnosti. V případě problémů s odběratelem můžeme zastavit dodávky či přestat přijímat nové zakázky od dlužníků.

Vzpomenete si na pár konkrétních případů, kdy vás pojišťovna zachránila před velkým průšvihem?

Vzpomínám si na zákazníka z Velké Británie, který působil velmi věrohodně. Společnost získala pojištění a dodali jsme jí několik zařízení.  Jednoho dne nám však přišlo od Euler Hermes oznámení, že firmě vypovídá krytí z důvodů špatné platební morálky. A skutečně, společnost odmítala platit i nám. Díky pojištění v době prodeje byly naše pohledávky kryté a plnění jsme získali bez problémů. Z trhu potom dorazily zprávy, jak tato neseriózní firma tímto způsobem zlikvidovala některé ze svých dodavatelů.

Vzpomínám si také na případ, kdy kolega s malým zpožděním ohlásil pohledávku. Škodní výbor pojišťovny však na základě zhodnocení případu a historie spolupráce s naší společností učinil komerční gesto a přeci jen nám přiznal pojistné krytí. Považuji to za velkou pomoc a důkaz opravdového partnerství s pojišťovnou Euler Hermes a jejím týmem.

Jak konkrétně vám Euler Hermes pomáhá s byznysem? Jde pouze o faktické pojištění, nebo využíváte i sektorových analýz a expertních názorů?

Pojištění nám dává větší jistotu. Můžeme počítat s tím, že se naše tržby změní na příjmy, a my tak budeme moci dále rozvíjet firmu, platit dodavatelům a přijímat a udržovat v týmu kvalitní zaměstnance. Pojištění nám současně umožnuje nabízet zajímavé platební podmínky pro partnery s minimem rizika. Navyšuje se tak naše konkurenceschopnost.

Jak vidíte budoucnost vašeho trhu? Bude i nadále výhodné pojišťovat se proti neuhrazeným pohledávkám?

Očekáváme, že trh s konvektomaty bude dále růst. V případě krize se s největší pravděpodobností bude opakovat scénář z let 2008-2012, zákazníci se budou odklánět od dražší německé konkurence k našim konvektomatům Retigo, které nabízejí výhodnější poměr kvality a ceny. S ohledem na rychle se měnící ekonomické prostředí, charakter našeho trhu a související rizika si nedokážeme podnikáni bez úvěrového pojištění představit.