Která odvětví jsou v krizi?

Jak jsou zasažena jednotlivá průmyslová odvětví v České republice i ve světě?
Od propuknutí krize spojené s pandemií Covid-19 čelí jednotlivé sektory po celém světě náročným výzvám. Domácí i mezinárodní obchod procházejí bezprecedentní, mimořádně složitou a nejistou dobou.

Allianz Trade čtvrtletně aktualizuje a zveřejňuje své hodnocení rizik jednotlivých zemí a odvětví, které měří riziko neplacení ze strany podnikatelských subjektů. Naši odborníci snížili ve 3. čtvrtletí 2020 hodnocení až v 126 sektorech po celém světě, což je historicky nejvyšší počet.

Vybrali jsme čtyři odvětví, která patří v České republice k těm rizikovějším. Přiblížíme Vám pohled našich analytiků na jejich aktuální situaci v české ekonomice i v rámci světového hospodářství. V reportu také můžete zjistit, kterým dalším zemím byl v jednotlivých odvětvích snížen jejich rating v 3Q2020.
V dnešním nejistém obchodním prostředí je důležité myslet na své pohledávky.