Dovozní i vývozní firmy čelí každodenní nejistotě, protože směnné kurzy kolísají, poptávka zákazníků se vyvíjí a konkurenti přizpůsobují své strategie. Nalezení správných metod, které přinesou jistotu do Vašeho obchodování, nabývá na důležitosti. Vysoko na seznamu bude zajištění plateb a řízení provozního kapitálu, které očekávají Vaši investoři stejně jako Vaši zákazníci a dodavatelé.

Mnoho firem zcela závisí na ochotě své banky poskytnout finanční podporu a krátkodobé financování obchodu. I když mít jediné kontaktní místo může být výhodné, náklady mohou být vysoké a flexibilita je menší. Co je důležitější: může dojít k omezení Vašeho provozního kapitálu. Vysoké mohou být i náklady účtované Vaší bankou nebo jiným poskytovatelem, což vyvíjí tlak na Vámi očekávanou marži. Využití služeb banky může mít dopad na další bankovní produkty krátkodobého financování.

Využíváním záruk a garancí budete mít ve svých rukou větší kontrolu a flexibilitu při využívání svých financí. Alternativa v podobě akreditivu nebo platební záruky od pojistitele se může ukázat jako vhodnější řešení pro Vaše podnikání. Odpočitatelné záruky a záruky za vrácení akontace nabízejí konkurenceschopné sazby a podporují Vaše smluvní závazky, přičemž nezvyšují krátkodobou úvěrovou angažovanost u banky.

Nejdůležitější je, že záruka nebude omezovat Váš provozní kapitál ani krátkodobé bankovní financování. Bude se s ní přistupovat jako k „podmíněnému závazku“, nikoli jako k dluhu vůči bance, což znamená, že bude uvedena v podrozvahových položkách.

Umíme uspokojit potřebu alternativ k bankovním produktům krátkodobého financování, a to s portfoliem pojistných záruk, které byly speciálně navrženy pro podporu mezinárodního obchodu. Praktická řešení, která Vám umožní obchodovat svobodně a s jistotou.

Poskytování záruk přináší významné výhody společnostem v mnoha odvětvích. Garance a záruky jsou právní transakce, ve kterých ručitel přebírá závazky třetí strany vůči věřiteli. Využívají se jako alternativy k bankovním úvěrům a mohou být nezbytné pro veřejné zakázky. Abychom vyhověli Vašim závazkům v mnoha druzích právních transakcí, nabízíme Vám k výběru záruky, garance a zajištění. Naše smluvní záruky, zajištění cel a environmentální záruky podpoří Váš prodejní proces a splní požadavky pro podávání nabídek a výběrová řízení. Při spolupráci s námi profitujete ze zkušeností specialistů Allianz Trade, kteří navrhnou optimální opatření pro oblast Vašeho podnikání a Vaše trhy. Ratingová agentura Standard & Poor’s hodnotí naše garance a záruky ratingem AA.