Existuje mnoho důvodů, kvůli kterým by Vám zákazník na zahraničním trhu nemusel zaplatit: politika, ekonomická změna, bankovní vztahy nebo obchodní kultura na jeho trhu, což samozřejmě není vyčerpávající seznam. Jedním z nejdůležitějších úkolů pro každého, kdo pracuje v mezinárodním obchodu, je sledovat tyto faktory. Informace jsou tak klíčovým nástrojem pro růst prodeje, jakýmsi aktivátorem optimálních rozhodnutí.  

Klíčovým krokem při budování podnikání na zahraničním trhu je definovat platební podmínky, které jste ochotni nabídnout. Požadovat hotovost předem je nejbezpečnějším způsobem platby v mezinárodním obchodu a osvědčeným postupem tam, kde jsou vysoká rizika nezaplacení. Mnoho zákazníků si však nemůže dovolit platit předem, takže tyto podmínky omezí počet objednávek, které obdržíte.

Abyste maximalizovali potenciální objem prodeje, budete možná chtít obchodovat na fakturu. Pokud je tomu tak, je potřeba rozpoznat rizika a ošetřit je kontrolou důvěryhodnosti každého zákazníka. Mezi oběma extrémy (platbou předem a platbou na fakturu) existují ještě možnosti dokumentárního inkasa (kde pro Vás inkasuje platbu Vaše banka) a akreditivů, velmi užitečných kompromisních platebních nástrojů, jejichž vyřízení však může být časově náročné.

Ať si zvolíte jakoukoli metodu, pozornost detailům rok od roku nabývá na významu. Provádějte pečlivé kontroly dovozce, jeho bankovních záležitostí a všech partnerů, kteří mají přístup k důležitým informacím. Nezapomeňte, že vždy, když předkládáte akreditivy, celní a daňové doklady nebo jiné úřední dokumenty, je důležité uvést správné údaje a poskytnout úplné odpovědi.

Klíčové faktory úspěchu v zahraničním obchodu jsou stejné jako v mnoha jiných oblastech podnikání: jasně definovaný proces, dobře vyškolení zaměstnanci a pravidelný monitoring. Spolupráce s námi Vám umožní přístup k údajům a službám, které byly navrženy pro podporu Vašich procesů a systémů a integraci s nimi. Naším cílem je zajistit, abyste je mohli úspěšně využít bez ohledu na své platební podmínky pro mezinárodní obchod.

Naše pojištění pohledávek je mnohem více než pojistka: naši zákazníci mají přístup k sadě nástrojů, které podporují zahraniční obchod, a to s přidanou hodnotou v podobě inkasní služby, která funguje po celém světě. Zjistěte si zde více o pojištění pohledávek, podívejte se na naše silné informační nástroje EOLIS, SmartView a SmartLink a prozkoumejte, jak s jistotou obchodovat na mezinárodních trzích.

Když se teprve pouštíte do zahraničního obchodu, je důležité plánovat své finanční závazky. Vaše podnikání bude prosperovat, pokud zvážíte možné scénáře, kterým můžete čelit, a poradíte se s odborníky, kteří Vás mohou vést a poradit Vám, jak na ně reagovat. Existuje mnoho možností, jak spravovat pohledávky a vyhnout se ztrátám vzniklým v důsledku pozdních plateb nebo neplacení. Máme globální síť, která bude podporovat Vaše rozhodnutí a pomůže Vám zajistit exportní smlouvy. Když si pořídíte pojištění pohledávek nebo záruk pro mezinárodní obchod, budete mít přístup k jedinečným informacím a nejnovějším poznatkům o trzích, na kterých obchodujete. Budete svým zákazníkům schopni nabídnout atraktivnější podmínky a získat přístup k novým odběratelům. S podporou společnosti Allianz Trade budete obchodovat s jistotou a budete budovat trvalé vztahy se zákazníky.