Váš vlastní úspěch může být někdy největším nebezpečím. Mnoho poradců varuje podniky před přepínáním sil. V období ekonomického růstu je však snadné nechat se strhnout spirálou obchodu. Čím více pracujete na získávání nových zákazníků, tím lepší je Váš produkt a tím vyšší je šance, že přijde větší objednávka než kdykoli předtím. Nebo výzva k účasti na výběrovém řízení, které by zdvojnásobilo Váš roční obrat.

A říci „ne“, když přicházejí atraktivní příležitosti, je na podnikání to nejtěžší, zejména pro menší firmy. Investoři chtějí slyšet o rostoucích výnosech a banka chce vidět růst obratu.

Když taková situace nastane, existuje několik kroků, které lze podniknout pro řízení rizika a využití příležitostí.

Pojištění pohledávek je jednou ze služeb, které budou chránit Vaše cash flow a poskytnou Vám větší svobodu obchodování. Krytí hlavních zakázek nebo portfolia zákazníků může zlepšit Vaši pozici při žádosti o financování.

  • Nejdůležitější je prověřit své cash flow a zjistit, jaký dopad to na něj bude mít. Kolik peněz bude potřeba vynaložit na dodavatele ke splnění objednávky?  Jaký vliv by to mohlo mít na náklady na pracovní sílu?  Jaký příjem se očekává a kdy přijde na Váš bankovní účet?
  • Prověřte své financování a kontaktujte banku. Jsou finanční prostředky k dispozici, když je potřebujete? Mohli by investoři nebo jiné subjekty pomoci při dodatečných žádostech o financování?
  • Ujistěte se, že Vaše stávající cash flow je chráněno a že Vaše plány nebudou narušeny. Mohlo by se stát, že zákazník zaplatí pozdě nebo nezaplatí vůbec. Bez plateb by Vaše náklady nebyly pokryty a Vaše finanční pozice by byla oslabena. S nepředvídatelnými okolnostmi byste mohli zjistit, že další finanční prostředky jsou dosažitelné pouze za náročných podmínek.
Růst Vaší společnosti může brzy zpomalit kvůli zpoždění plateb nebo neplacení, což může vést až k nedostatku hotovosti v podnikání. Tyto překážky expanze lze překonat spoluprací s námi. Nabízíme řadu řešení v oblasti pojištění pohledávek, která jsou podporována rozhodovacími nástroji navrženými tak, abyste vše měli ve svých rukou. Naše služby v oblasti pojištění pohledávek a záruk odpovídají velikosti Vašeho podnikání – malého podniku, středně velké, velké či nadnárodní společnosti působící na mnoha trzích. Naše týmy odborníků zajistí, že produkty a služby, které získáte, budou ušity na míru Vašim potřebám, budou odpovídat Vašemu odvětví a podpoří Vaši rozvojovou strategii.