Pro každou firmu, která se hodlá ucházet o zakázky veřejného sektoru, je rozhodující seznámit se s používáním záruk. Zvlášť pokud podniká v oblasti stavebních projektů. Rizika – zejména pokud podnikáte v zahraničí – jsou vždy vysoká. Mnoho projektů je ovlivněno neočekávanými událostmi, od počasí až po selhání dodavatele nebo zpoždění při dodání základních materiálů.  

Účelem záruky je snížit nejistotu a vnést bezpečnost do finančních aspektů smlouvy tak, aby všechny strany měly dobré podmínky a projekt byl úspěšně dokončen. Záruku za řádné provedení smlouvy poskytuje dodavatel developerovi. Pokrývá škody, které by mohl Váš zákazník utrpět, pokud byste Vy (coby dodavatel) nesplnili své smluvní povinnosti. Platební záruka chrání pracovníky, dodavatele materiálu a subdodavatele před nezaplacením. Oba typy záruk jsou nezbytné pro získání veřejných zakázek.

Jiné typy záruk mohou Vaší firmě pomoci získat významné smlouvy s veřejným sektorem a profitovat z nich. Například záruka za vrácení akontace zajistí veškeré finanční prostředky uhrazené odběratelem před zahájením práce. Záruka za nabídku chrání zadavatele projektu v případě, že vybraný dodavatel nedostojí své nabídce. Záruka za nabídku, platební záruka a záruka za řádné provedení smlouvy mohou být v mnoha smlouvách s veřejným sektorem vyžadovány zákonem.

Máme celosvětové zkušenosti s poskytováním záruk ve stavebnictví, výrobě a dalších odvětvích, kde je zadavatelem veřejný sektor. Díky pochopení dynamiky obchodu a jemných detailů řízení záruk po celém světě uplatňujeme tyto jednoduché zásady a vytváříme dohody, které jsou ušity na míru Vašim potřebám.

Spolupráce s veřejným sektorem přináší nové finanční výzvy dodavatelům i odběratelům. V mnoha případech, zejména u velkých projektů, budete muset spolupracovat s dalšími organizacemi. Můžeme Vám pomoci při budování úspěšného partnerství, abyste tyto zakázky získali. Využíváním našich záruk a garancí, které mají vysokou reputaci, jak potvrzuje rating AA od agentury Standard & Poor’s, bude Vaše finanční riziko zmírněno. Vašemu týmu připravujícímu nabídku můžeme pomoci analyzovat rizika tak, aby zajištění zárukou, kterou sjednáte, bylo vhodné pro danou smlouvu a splňovalo požadavky Vašeho klienta z veřejného sektoru. S pomocí odborníků z naší globální sítě poboček, kteří mají hluboké znalosti a zkušenosti s místními podmínkami a předpisy, se budete na všech trzích schopni s jistotou ucházet o nové zakázky.