Hledání, získávání a udržení zákazníků je výzvou, které čelí každý podnik. Málokdo má to štěstí, že mu potenciální zákazníci stojí za dveřmi v zástupu! Můžete si však být jisti, že Vám zákazník za Vaši kvalitní práci zaplatí? Budou po podání nabídky a získání zakázky všechny platby provedeny včas podle faktur? Co můžete udělat pro to, aby Vám klient uhradil fakturu? Jak můžete přimět své zákazníky, aby platili včas? A jestliže neplatí, jak byste se měli bránit proti pozdním platbám?

Po několika letech obchodování můžete mít pocit, že Váš vztah je dobrý, že svému zákazníkovi můžete věřit a že se Vás tyto potíže netýkají. Můžete se domnívat, že velká organizace Vám jistě fakturu uhradí, aby neohrozila svou dobrou pověst. Možná Vás odběratel ujistil, že na Vaši fakturu pamatoval v rozpočtu a nebezpečí nezaplacení nehrozí. Možná si Váš prodejní tým ověřil finanční kondici jinde a je přesvědčen, že zákazník je dostatečně finančně stabilní.

Všechny tyto ukazatele jsou samozřejmě důležité, ale nebuďte překvapeni, dojde-li ke zpoždění plateb. Dobře navržený prodejní proces by měl sledovat a monitorovat výkonnost zákazníků a jejich postavení na trhu. To však může být obtížné, pokud je na to málo času a k dispozici jsou omezené informace.

Nebo možná prodáváte mnoha malým firmám a trávíte mnoho času kontrolou jejich finanční stability, zejména ke konci měsíce, kdy je největší tlak na splnění prodejních cílů. Dříve nebo později však pravděpodobně budete mít klienta, který odmítne zaplatit fakturu nebo se s placením opozdí.

Nebo možná prodáváte mnoha malým firmám a trávíte mnoho času kontrolou jejich finanční stability, zejména ke konci měsíce, kdy je největší tlak na splnění prodejních cílů. Dříve nebo později však pravděpodobně budete mít klienta, který odmítne zaplatit fakturu nebo se s placením opozdí.

Nejužitečnějším nástrojem v oblasti řízení pohledávek je pojištění pohledávek. Jedná se o „záchrannou brzdu“, která Vám zajistí platbu. Tato ochrana je určena pro období, kdy Vás zklame nejspolehlivější odběratel, organizace s nejlepší pověstí nebo Váš dlouholetý zákazník.

Zjistěte si více o tom, jak pojištění pohledávek funguje a jak Vám můžeme pomoci získat jistotu pro zítřek.

  • Kontrolujte online aktuální přehledy o podnikání svého zákazníka
  • Zařiďte členům svého finančního týmu návštěvu u zákazníka
  • Vyhledejte zpětně záznamy o pomalých nebo zpožděných platbách v minulých letech
  • Zjistěte u kolegů z finančního týmu, jaký dopad by mohla mít zpožděná platba
  • Zajistěte zakázky, které se zdají být rizikové nebo mají velmi vysokou hodnotu
Riziko nezaplacení existuje, i když jsou Vaši zákazníci zavedení. Pojištění pohledávek pokrývá obchodní a politická rizika, která mohou bránit zaplacení dlužných částek. Využijte naše pojistky ke snížení dopadu insolvence zákazníka a ke zmírnění rizika nezaplacení. Monitorujeme finanční zdraví Vašich zákazníků a hodnotíme je pomocí svého bodovacího systému. Nastavíte si limity, abyste mohli kontrolovat velikost a četnost objednávek, které přijmete od nových nebo stávajících zákazníků. Hodnocení Vašich zákazníků neustále sledujeme a informujeme Vás o změnách plynoucích z finančních potíží, kterým čelí. Své limity si můžete upravit a řídit tak úvěrové riziko. Naše služby vymáhání pohledávek podporují Vaše vlastní procesy a optimalizují míru plateb. Skutečnost, že máte pojištění pohledávek, může zlepšit Vaše bankovní a obchodní vztahy.