Jedná se o jednoduchý výpočet, který stále mnoha firmám způsobuje potíže: poměr pohledávek ke kapitálu je klíčový ukazatel, jehož si všímají Vaši investoři, věřitelé a finančníci i dodavatelé. Rozhodnutí o tom, jakou podporu Vám poskytnou, budou ovlivněna tímto poměrem. Jakýkoli krok, který by mohl vést k jeho zlepšení, otevře dveře lepším podmínkám a většímu prostoru pro obchodování s jistotou.

Uvolnění kapitálu v důsledku úpravy poměru okamžitě vlije energii do Vašich plánů a růstové strategie. Je možné přijmout více objednávek a poskytnout zákazníkům lepší podmínky, které zajistí Vaši pozici vůči konkurenci nebo urychlí růst. Stojí tedy za to podívat se na své podnikání a prozkoumat potenciál efektivnějšího využití svého kapitálu.

Jednou ze strategií, které poměr zlepší, je zvýšení prodejních marží a ziskovosti. Posílení marží přináší více peněz do podnikání, pokud tedy zákazníci budou i nadále platit ve stejném časovém období. Zvýšení cen může být na konkurenčních trzích problémem, takže v první řadě by bylo dobré podívat se na prodejní mix: mohli bychom zvýšit prodej produktů s vyšší marží? Nebo zvýšit hodnotu tak, aby u celého sortimentu vzrostly marže?

Běžnou metodou pro úpravu poměru je snížení úrovně zásob. Pokud objednávky rostou, může se vytváření zásob zdát atraktivní. Rizikem je ale vázání zdrojů. Výhodnější je zaměřit se na efektivnější procesy just-in-time a snížení zásob.

Další cestou k uvolnění kapitálu je řízení pohledávek za zákazníky a platebních cyklů. Pro některé firmy je to cesta nejdostupnější. Zpřísněte procesy v oblasti řízení pohledávek a toky příjmů se zlepší. Zredukujte nedobytné pohledávky a vymáhejte platby rychleji, abyste získali finanční výhodu a případně i uvolnili čas potřebný k řízení činností důležitých pro růst podnikání. Přišli jsme se službou Smartlink, která firmám pomáhá sledovat tyto důležité informace.

Se zvýšením prodeje nebo snížením zásob si možná poradíte sami. Pokud však jde o řízení dluhů zákazníků, můžeme přinést desítky let zkušeností, užitečných informací a řadu služeb, které podpoří Vaše budoucí podnikání.

Pokud Vaše podnikání vykazuje slabý poměr nedobytných pohledávek ke kapitálu, může Vám to bránit v získávání nových příležitostí. Dojde-li k nastartování tohoto efektu, může to způsobit ztížení přístupu ke zdrojům financování. Věřitelé budou kontrolovat tento poměr nebo si všimnou přítomnosti nedobytných pohledávek. Okamžitě podnikněte kroky ke zrychlení plateb a rychleji vymáhejte nezaplacené faktury od svých zákazníků. Ujistěte se, že počet a hodnota zpožděných plateb se nezvyšuje. Profesionální řízení pohledávek je nezbytné, aby se tento problém nevrátil. Pomocí jedinečných informačních nástrojů Vám můžeme pomoci zlepšit procesy řízení pohledávek a navrhnout optimální podmínky pro zákazníky a platby. To vše za podpory našeho pojištění pohledávek navrženého tak, aby pomáhalo růstu Vaší firmy snížením nedobytných pohledávek.