Slabost místní měny často poskytuje příležitosti k vývozu z jakéhokoli trhu. Možná jste nikdy neočekávali, že obdržíte objednávku ze zahraničí. A najednou, v době, kdy ekonomika pokulhává, se objeví šance na získání nového zákazníka a tím i nových příjmů.

Tato událost může vést k novým plánům a strategiím pro růst v zahraničí. Jedním z prvních kroků, které je třeba podniknout po přijetí objednávek, je odhalit výzvy a překážky, jež stojí v cestě jejich úspěšnému splnění.

Tlak na cash flow bude určitě mezi nimi. Objednávkové a platební cykly mohou být klidně delší než u domácího obchodu. Můžete se obávat o důvěryhodnost odběratele a stejné obavy může mít i on – dokážete splnit požadovanou objednávku, bude Vaše firma schopna dodržet dohodnuté podmínky? Obchod může trvat několik let, čímž do kalkulace vstupuje další stupeň složitosti.

A právě zde hrají svou roli záruky. Každá etapa obchodního cyklu je podporována specifickým typem záruky nebo garance – od záruk za nabídku až po záruky za řádné provedení smlouvy, které trvají i po datu podpisu smlouvy, resp. až do ukončení záručních dob. Budete se potřebovat rozhodnout, jestli použijete záruku na požádání nebo podmíněnou záruku. Obě totiž poskytují každé straně různé úrovně ochrany.

Jak tedy záruku použít? Jestliže používáte záruky poprvé, nechte si poradit. I když principy jsou snadno srozumitelné, podrobnosti by se měly přizpůsobit Vaší situaci a transakcím, které vyjednáváte. Náš tým odborníků je připraven poradit Vám a podporovat Vaše obchodní jednání. Kontaktujte nás a zjistěte si více o našich zárukách pro výrobce.

Významnější smlouvy přinášejí mnoho druhů nejistoty, které v případě potřeby řešení rizik vyžadují efektivní finanční plánování. Záruky jsou základními nástroji řízení rizik, které při vhodném použití vnesou jistotu do Vašich vztahů s odběrateli i dodavateli. Můžete také zjistit, že některé významnější smlouvy vyžadují záruku za řádné provedení smlouvy. Umíme poskytovat záruky pro mezinárodní obchod a využíváme svou globální síť, abychom Vám předávali poznatky a informace o místních rizicích a poskytovali ochranu v podobě záruky samotné. Můžete také využít jiné typy záruk, jako jsou záruky za dodávku a za službu nebo záruky za řádné provedení smlouvy a záruky za vady v záruční době, které pokrývají závady zjištěné během záruční doby. Vaše podnikání bude bezpečnější, jestliže při práci na významnějších smlouvách budete využívat naše záruky pro stavebnictví a výrobu.