Taloustutkimus

Roolimme Allianz Research on olla vahtitornina ja analysoida tärkeimpiä taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia kehityssuuntauksia, jotka muodostavat yritysten tulevaisuuden maailmanlaajuisen liiketoimintaympäristön.

Allianz Tradeillä on laaja asiantuntemus temaattisessa tutkimuksessa.  Sillä on ainutlaatuinen maailmanlaajuinen maksuhäiriöindeksi (GII), jolla arvioidaan yritysten maksuhäiriöitä yli 40 maassa. Valvomme myös maksukäyttäytymistä myyntisaamisten kiertoaikaindikaattorillamme (DSO).
 
Lopuksi arvioimme kaupankäyntiin liittyviä aihealueita, digitalisoitumisen astetta sekä yhtiö- ja julkislainsäädännön tulevaisuuden trendejä alueilla kuten liikkuvuus, ympäristö, sosiaalinen kehitys ja hallinto (ESG) ja vakuutukset.
Allianz Trade päivittää myös toimialariskiarvionsa kolmen kuukauden välein. Toimialariskiarvioilla mitataan maksukyvyttömyyden riskiä 18 toimialalla 70 maassa. Arvioissa annetaan näkemys kysynnästä, rahoituksesta ja kilpailuriskeistä kussakin maassa.
 
Arvion tuloksena on 4-portainen riskitaso, jonka ääriarvot ovat matala, eli talouden vakaa perustoiminta ja erittäin myönteiset tai melko hyvät tulevaisuuden näkymät, sekä korkea, eli lähestyvä tai meneillään oleva talouskriisi.
Luokituksillamme arvioidaan tietyn maan yhtiöiden maksuhäiriön riskiä. Luokitus tukee asiakkaitamme tekemään hyvin laskelmoituja päätöksiä kansainälisistä liiketoimiinsa liittyen. Tutkimusmenetelmäämme sisältyy satojen taloudellisten indikaattoreiden analysointi sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti taloudellisten, poliittisten, liiketoiminnallisten, kaupallisten ja rahoitusriskien ymmärtämiseksi.