5 tapaa hyödyntää pandemian jälkeisiä kasvumahdollisuuksia

Talouden suuren uudelleenavaamisen jälkeen kasvuvauhti hidastui kesän aikana, kun tarttuvampi deltavariantti levisi. Rajoitusten keventyessä suuremman rokotuskattavuuden ansiosta odotamme globaalin kasvun kuitenkin jatkuvan vahvana vuonna 2022, vaikka elpyminen tuleekin olemaan epätasaista. On kuitenkin tärkeää huomata, että pandemia on muuttanut lopullisesti monia perinteisiä liiketoimintatapoja, kun yritykset virittävät toimitusketjujaan ja valmistautuvat hyödyntämään uusia kaupankäyntimahdollisuuksia. Tässä korostamme viittä tapaa, joilla yritykset mukauttavat liiketoimintamallejaan menestyäkseen pandemian jälkeen.


1. Miksi siirtyminen lyhyempiin toimitusketjuihin, on järkevää

Yli kymmenen vuoden ajan yritykset ovat kehittäneet pitkiä ja yhä tehokkaampia lean-toimitusketjuja parantaakseen tuottavuutta. Pandemia yhdistettynä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotaan ja sitä edeltäneisiin paikallisiin kriiseihin on paljastanut heikkoudet pitkissä arvoketjuissa ja pakottanut yritykset pohtimaan toimintatapojaan uudelleen. Tässä haastavassa kaupankäyntiympäristössä toimittajien toimitukset voivat myöhästyä tai epäonnistua, mikä uhkaa kassavirtaa.

Toimenpide: Yrityksillä, jotka ovat ketteriä lyhentämään, monipuolistamaan ja lisäämään toimitusketjujensa kapasiteettia lyhyellä aikavälillä, on ainutlaatuinen etu vähemmän ketteriin kilpailijoihinsa verrattuna. Voit aloittaa arvioimalla toimittajiasi ja suorittamalla perusteellisen luottoriskianalyysin.

2. Nyt on aika ottaa käyttöön verkkokaupan periaatteet – jos et ole jo tehnyt sitä

 Verkkokaupan lisääntynyt käyttöönotto on yksi pandemian aiheuttamista liiketoiminnan megatrendeistä. Toimitilojen sulkeuduttua tavaroiden ja palvelujen toimittajat ovat kaikilla aloilla joutuneet kasvattamaan digitaalisia myyntikanaviaan. Yritykset ovat saaneet todellista hyötyä voidessaan ostaa tavaroita ja palveluja verkossa ja digitalisoidessaan monia hankintaprosesseja, mikä on mahdollistanut toimitusketjujen nopean monipuolistamisen.

Verkkokauppaan siirtyminen edellyttää kuitenkin merkittäviä muutoksia liiketoimintamalleissa. Muutokset vaihtelevat laajemmasta online-varastovalikoimasta ja kilpailukykyisistä toimitusmenetelmistä kannattavaan tuottostrategiaan ja suuriin teknologiainvestointeihin.

Toimenpide: Tässä ympäristössä kilpailu edellyttää tavaroiden ja palvelujen toimittajilta riittävää likviditeettiä ja kassavirtaa, jotta ne voivat investoida verkkokaupan työkaluihin. Niiden on myös kestettävä kovaa hintakilpailua, koska kuluttajien on helpompi vertailla hintoja verkossa. Yrityksiä kehotetaan siksi turvaamaan saatavien perintä ja lieventämään maksukyvyttömyysriskiä luottovakuutuksen avulla. Ilman näitä vaiheita yritykset, ja erityisesti pk-yritysten tavaroiden ja palvelujentarjoajat, kohtaavat todennäköisesti vakavia haasteita.

3. Valmistaudu valtion tuen  päättymiseen

Pandemia on muuttanut dramaattisesti sitä, miten hallitukset reagoivat globaaleihin kriiseihin. Yritysten maksukyvyttömyysaste on alittanut pandemiaa edeltävän tason valtioiden lisäämän likviditeetin, maksukyvyttömyyssääntöjen höllentämisen ja yritysten välisen joustavuuden ansiosta. Nämä toimenpiteet ovat auttaneet välttämään äärimmäisen negatiivisen skenaarion. Ne ovat kuitenkin johtaneet jatkuvaan haasteeseen siitä, miten valtion tuet voidaan poistaa ilman haitallisia vieroitusoireita. Nyt liike-elämässä selvitetään mahdollisuuksia maksukyvyttömyysasteen normalisoimiseksi.

Toimenpide: Luottovakuutuksista on paljon enemmän hyötyä kuin vain yritysten suojaaminen luottotappioilta. Markkinoiden johtavat vakuuttajat ovat myös myyntisaatavien perinnän asiantuntijoita. Ne voivat parantaa kassavirtaa arvioimalla liiketoimintanäkymiä ja asiakkaiden luottokelpoisuutta. Niillä on myös laaja näkemys jatkuvasti muuttuvasta riskiympäristöstä.

4. Rakenna liiketoimintamalli etätyötä varten

Pandemia on nopeuttanut kaikkialla maailmassa siirtymistä etätyöhön asiantuntijaorganisaatioissa. Siirtyminen toimistosta etätöihin tuo merkittäviä etuja, kuten kyvyn vähentää tai poistaa kiinteistökustannuksia, hyödyntää laajempaa globaalia osaajien joukkoa, tehostaa maahanmuuttoa ja parantaa tuottavuutta samalla, kun työntekijät hyötyvät työmatkoihin käytetyn ajan vähenemisestä ja maantieteellisestä joustavuudesta.

Huolenaiheina ovat sen sijaan viestintä aikavyöhykkeiden välillä, sellaisen tiedon jakaminen, jota ei ole vielä yhdenmukaistettu, tietojen suojaaminen, toimintatapojen yhdenmukaisuuden säilyttäminen, virtuaalinen yhteistyö ja ammatillisen eristäytymisen estäminen.

Monet organisaatiot kokeilivat etätyötä jo ennen pandemiaa, mutta kriisi on nopeuttanut  suunnitelmia ottaa käyttöön uusia työjärjestelyjä koko henkilöstölleen tai osalle siitä.

Toimenpide: Nyt on aika vahvistaa verkkoturvallisuutta. Varmista, että näet reaaliaikaisesti yrityksen IT-järjestelmien käyttäjät. Varmista myös, että työntekijät voivat käyttää vain sellaisia tietoja ja järjestelmiä, jotka ovat kriittisiä heidän työnsä kannalta ja että kaikki epätavallinen toiminta paljastuu välittömästi.

5. Hyödynnä reaaliaikaisen toimitusketjun tietojen antamaa muutosvoimaa

Toimitusketjun reaaliaikaisten tietojen avulla organisaatiot voivat havaita toimitusongelmat ennen kuin ne kärjistyvät. Niiden avulla yritykset voivat myös tunnistaa maksuihin ja kaupankäyntiin liittyvät riskit ja turvata kassavirran ja tavaroiden toimituksen.

Pandemia on osoittanut selvästi, että epävarmoina aikoina koko toimitusketjun reaaliaikainen näkyvyys on elintärkeää, kun kysyntä on epävakaata, tarjonta epävarmaa ja kapasiteetti rajallista.

Toimenpide: Allianz Traden arviot perustuvat verkostomme keräämiin tietoihin, joiden avulla analysoidaan päivittäisiä muutoksia yritysten vakavaraisuudessa. Nämä tiedot kattavat 92 % maailman BKT:sta. Jos haluat lisätietoja  keräämämme tiedon hyödyntämisestä ja yrityksesi suojaamisesta kaupankäynnin riskeiltä, ota meihin yhteyttä.