Varoitus: Nykyinen selaimesi on vanhentunut! Vaihda uudempaan selaimeen, kuten Chrome, Firefox tai Microsoft Edge. Avaa Edgellä

Tietosuojalausunto

Euler Hermes, Allianz Groupin jäsen, on maailman johtava kaupankäyntiin liittyvien luottovakuutusratkaisujen tarjoaja, jolla on sivuliikkeitä ja osakkuusyhtiöitä ympäri Eurooppaa ja koko maailmaa. Euler Hermes tarjoaa yritykselle rahoitustuotteita ja 
-palveluita auttaakseen asiakkaita ympäri maailmaa käymään kauppaa viisaasti ja kehittämään liiketoimintaansa turvallisesti. 

 

Tämä tietosuojalausunto koskee seuraavaa liiketoimintayksikköä: 

 

Euler Hermes SA, Suomen sivuliike
Konepajankuja 1
FI-00510 Helsinki

(”Euler Hermes”, ”me”, ”meille” tai ”meidän”)
 

Euler Hermes välittää henkilötiedoistasi. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, minkälaisia henkilötietoja keräämme sinusta, kuinka ja miksi niitä keräämme ja käytämme ja kuinka kauan niitä säilytetään. Kerromme myös oikeuksistasi tarkastella ja korjata näitä tietoja sekä vastustaa niiden käyttöä (ja pyytää niiden poistamista, sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti).

Lue tämä ilmoitus huolellisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä osoitteeseen privacy.fi@allianz-trade.com.

1. Yleistä tietoa 

1.1 Tämä osa koskee asiakkaita, vakuutusmeklareita, edustajia ja kolmansia osapuolia sekä myös yksityishenkilöitä, jotka vain käyvät verkkosivustoillamme. 

1.2 Onko Euler Hermes ”rekisterinpitäjä”? Mitä se tarkoittaa? 

Kyllä, Euler Hermes on ”rekisterinpitäjä”, kuten sovellettavissa laeissa ja määräyksissä (erityisesti EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa) on määritelty. Tämä merkitsee sitä, että Euler Hermes on oikeushenkilö, joka hallinnoi keräämiään henkilötietoja ja että sillä on lakisääteinen velvollisuus varmistaa, että näitä tietoja suojellaan asianmukaisilla käytännöillä, prosesseilla ja menetelmillä ja että henkilöiden, joiden tietoja kerätään, oikeuksia kunnioitetaan. 
 

1.3 Minkälaisia henkilötietoja Euler Hermes kerää sinusta? 

Antamistasi tiedoista ja valitsemistasi asetuksista riippuen Euler Hermes saattaa kerätä sinua koskevia seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • Tiedot, joita annat meille esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyt palveluihimme. Näitä tietoja ovat esim. nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, tehtävänimikkeesi ja yrityksesi nimi. 

 • Jos käyt verkkosivustollamme, keräämme sinua koskevia tietoja evästeiden avulla. Eväste on pieni määrä tietoa, joka tallennetaan laitteellesi ja jonka avulla voimme tunnistaa selaimesi, kun käyt sivustollamme uudelleen. Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle käyttäjäystävällisen, turvallisen ja tehokkaan verkkosivuston sekä räätälöidäksemme palveluitamme sinun tarpeidesi ja mielenkiinnonkohteidesi mukaan esim. mukauttamalla selainkokemustasi tai toimittamalla sinulle kohdistettuja (kolmannen osapuolen) mainoksia. Lisätietoja evästeistä saat alla olevasta kohdasta ”Evästeet” (2.2).

 • Tiedot, joita saamme kolmansilta osapuolilta (esim. tietopalveluiden tarjoajilta) tai julkisista lähteistä (esim. kaupparekistereistä)


1.4 Mihin tarkoituksiin Euler Hermes käyttää henkilötietojasi ja mikä on tietojen käytön oikeusperuste?

Tietojesi käytön peruste on

 • sinun suostumuksesi, jotta voisimme 
  o tarjota, ylläpitää, parantaa ja kehittää palveluitamme ja räätälöidä niitä sinun tarpeidesi ja mielenkiinnonkohteidesi mukaan (esim. tarjotaksemme sinulle räätälöityä mainontaa) 
  o kommunikoida kanssasi 
  o antaa sinulle Euler Hermesin tuotteita koskevia tietoja ja neuvoja (esim. lähettämällä sinulle mainoksia)

 • sopimuksen tekeminen ja/tai paneminen täytäntöön sinun kanssasi, jotta voisimme
  o laatia tuotteitamme koskevia tarjouksia, toimittaa palveluitamme sinulle ja täyttää keskinäiset sopimusvelvoitteemme
  o perustaa ja ylläpitää käyttäjätilejäsi, tarjota teknistä tukea ja muuta näihin liittyvää

 • oikeutetut etumme, jotta voisimme
  o tarjota, ylläpitää, parantaa ja kehittää palveluitamme ja räätälöidä niitä sinun tarpeidesi ja mielenkiinnonkohteidesi mukaan (esim. tarjotaksemme sinulle räätälöityä mainontaa) 
  o parantaa Euler Hermesin IT-järjestelmien turvallisuutta kaikkien käyttäjiemme eduksi
  o kommunikoida kanssasi

 • lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen, jotta voisimme 
   o noudattaa lainvalvontaviranomaisten pyyntöjä tai tutkintamenettelyjä, tai mikäli sovellettavat lait, tuomioistuimen määräykset, valtiollinen sääntely tai valtion viranomaiset sitä vaativat tai sen sallivat, tai jos se on välttämätöntä rikollisen toiminnan, epäillyn petoksen, henkilön turvallisuudelle uhan aiheuttavan tilanteen tai käytäntöjemme tai ehtojemme rikkomusten tutkimiseksi, ehkäisemiseksi tai käsittelemiseksi 

Jos käytämme tietojasi muihin kuin tässä käytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, ilmoitamme sinulle näistä muista tarkoituksista ja pyydämme hyväksyntääsi, jos sitä edellytetään.


1.5 Missä henkilötietojasi käsitellään? 
 
Euler Hermesin keräämiä henkilötietoja saatetaan käsitellä sekä Euroopan unionin (”EU”) ja Euroopan talousalueen (”ETA”) sisä- että ulkopuolella, aina luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevien sopimusperusteisten rajoitusten mukaisesti ja sovellettavia tietosuojalakeja ja -määräyksiä noudattaen. Me emme luovuta henkilötietojasi osapuolille, joilla ei ole valtuuksia käsitellä niitä.

Huomaa, että EU-/ETA-valtioilla ja muilla mailla on eri lait henkilötietojen suojaamiseen liittyen. Kun henkilötietojasi siirretään omasta maastasi toiseen maahan, lait ja määräykset, joilla henkilötietojasi suojellaan maassa, johon ne siirretään, saattavat olla erilaisia (tai vähemmän suojaavia) kuin asuinmaasi vastaavat. Esimerkiksi tilanteet, joissa lainvalvontaviranomaisilla on pääsy henkilötietoihin, saattavat vaihdella maittain. 

Kun siirrämme henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle käsittelyä varten, käytämme tehokkaita siirtomekanismeja (esim. EU:n mallisopimuslausekkeita tai yritystä koskevia sitovia sääntöjä) varmistaaksemme riittävän tasoisen tietosuojan.

1.6 Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?  

Emme säilytä henkilötietojasi kauemmin kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten ne kerättiin, tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi tai kuten laki sallii, esim. oikeusvaateiden puolustamiseksi. Jälkeenpäin poistamme henkilötietosi. Yksittäiset säilytysajat riippuvat henkilötietojen tyypistä ja niiden käsittelyn tarkoituksesta.

1.7 Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen?  

Siinä määrin, kun sovellettavat tietosuojalait ja -määräykset sallivat, sinulla on oikeus:

 • tarkastella sinua koskevia henkilötietoja, mukaan lukien tietoja, kuten tietojen lähteet ja ryhmät, käsittelyn tarkoitukset, tietojen vastaanottajat (ja niiden ryhmät) sekä tietojen säilytysaika
 • pyytää henkilötietojesi päivittämistä tai korjaamista, jotta ne ovat aina oikein
 • saada henkilötietosi sähköisessä muodossa itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle
 • pyytää henkilötietojesi poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä kerättiin tai muuten käsiteltiin
 • rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa; esimerkiksi jos olet kiistänyt henkilötietojesi oikeellisuuden, voit rajoittaa tietojen käsittelyä, kunnes olemme voineet vahvistaa niiden oikeellisuuden
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyin perustein, jotka liittyvät nimenomaiseen tilanteeseesi, joka syrjäyttää oikeutetut perusteemme käsittelylle
 • perua suostumuksesi milloin tahansa, kun henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, ilman vaikutusta suostumuksen perumista edeltäneen tietojen käsittelyn laillisuuteen tai tietojen käsittelyyn, joka tapahtuu muuhun kuin suostumukseesi perustuvan laillisen käsittelyperusteen (esim. ensisijaiset oikeutetut edut) nojalla
 • tehdä valituksen rekisterinpitäjälle ja/tai asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle
 • voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä ja ilmoittamalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi sekä pyyntösi tarkoituksen.


1.8 Kenellä on pääsy antamiisi henkilötietoihin?
  
Voimme antaa henkilötietojasi muiden Euler Hermes konsernin yritysten, petoksia estävien toimijoiden ja toiminnassamme käyttämiemme palveluntarjoajien käyttöön. Tällaisia palveluntarjoajia voivat olla esim. luottotietoyritykset, asianajajat ja perintätoimistot. 

2. Verkkosivustot

2.1 Kuinka Euler Hermes kerää tietojasi?

Euler Hermes kerää verkkosivustoillaan ainoastaan henkilötietoja, joita annat vapaaehtoisesti verkkolomakkeiden avulla tai joita muuten sallit meidän keräävän niiden evästeasetusten perusteella, joita olet tehnyt saapuessasi verkkosivullemme ensimmäistä kertaa. Sinulla on oikeus perua antamasi suostumus milloin tahansa, ja näin tehdessäsi me lopetamme tällä verkkosivustolla kerättyjen henkilötietojesi käsittelyn.

2.2 Evästeet 

Eväste on pieni määrä tietoja, joka tallennetaan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi ja jonka avulla verkkosivusto muistaa aiemmat toimenpiteesi tai asetuksesi. Käytämme evästeitä kerätäksemme tietoja laitteestasi ja asetuksistasi (esim. laitteesi ja selaimesi), jotta voisimme varmistaa verkkosivustomme asianmukaisen toiminnan ja mahdollistaa sen käytön toimestasi. Lisäksi keräämme tietoja vuorovaikutuksestasi palveluidemme ja kumppaneidemme palveluiden, kuten mainontapalveluiden, kanssa. Periaatteessa voit käyttää verkkosivustojamme myös ilman evästeitä. Jos haluat käyttää verkkosivustoamme kokonaisuudessaan ja kätevästi, sinun tulee hyväksyä nämä evästeet. Voit milloin tahansa muuttaa evästeasetuksiasi, esim. peruaksesi suostumuksesi. 

Evästeitä on useita eri tyyppejä:
(a) Istuntokohtainen eväste (tai ”tilapäinen eväste)
Istuntokohtaisen evästeen avulla voimme tallentaa toimintasi selainistuntosi aikana (esim. sisäänkirjautumistietosi). Istuntokohtaiset evästeet poistetaan, kun suljet selaimesi tai poistut verkkosivustoltamme. 

(b) Pysyvä eväste (tai ”seurantaeväste”)
Pysyvää evästettä säilytetään laitteellasi selainistuntojen välissä. Nämä evästeet auttavat meitä muistamaan asetuksesi tai toimesi joka kerta, kun käyt verkkosivustollamme, kunnes eväste vanhenee. Näiden evästeiden avulla sinut pidetään myös kirjautuneena verkkosivustollemme. Kun eväste poistetaan, sinun on annettava sisäänkirjautumistietosi uudelleen.

(c) Kolmannen osapuolen eväste
Näitä evästeitä asettavat verkkosivustomme ulkopuoliset osapuolet esim. mainosten, kuten kolmansien osapuolien bannereiden tai sosiaalisen median painikkeiden, tarjoamiseksi.Verkkosivustollamme käytämme seuraavia evästeitä: 

 

3. Kolmannet osapuolet

Tarjotessamme asiakkaillemme kaupankäyntiin liittyviä luottoratkaisuja saatamme kerätä tietoja sinusta ja yrityksestäsi, jotta voisimme arvioida ja valvoa omaa riskiämme ja periä velkoja. Keräämme kolmansilta osapuolilta tai julkisesti saatavilla olevia tietoja. Saatamme lisäksi kerätä myös tietoja, joita annat suoraan meille. Keräämme tietoja, jotka liittyvät seuraaviin:

 • Kaupalliset toimijat: kaupan ala, nimi, edustajien nimet (esim. johtajat, hallituksen jäsenet) sekä luottokelpoisuuttasi koskevat tiedot (esim. maksut ja riskitapahtumat). 
 • Yksityisyritykset tai muut suppeaomisteiset yritykset: nimi, sähköpostiosoite, osoite, kaupan ala, oikeudellinen muoto, edustajien nimet (esim. johtajat) sekä luottokelpoisuuttasi koskevat tiedot (esim. maksut ja riskitapahtumat).
   

4. Kuinka voit ottaa meihin yhteyttä? 

Jos sinulla on henkilötietojasi koskevia kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen privacy.fi@allianz-trade.com.
 

5. Miten sosiaalisen median evästeitä käytetään Euler Hermes -verkkosivustolla?

Euler Hermes-verkkosivusto käyttää seuraavia evästeitä:

 • Jaa-painike (Share), Facebookissa, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Tweet-painike, Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • Jako-painike (share), LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States.

Kaikki evästeet on merkitty vastaavien operaattorien nimillä, Facebook, Twitter ja LinkedIn (”operaattori”).

Tietosuojatason nostamiseksi, sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti olemme ottaneet käyttöön lisäohjelman ”kaksoisklikkaus”. Tämä menettely varmistaa, että selaimesi ei muodosta suoraa yhteyttä operaattorin palvelimiin, kun vierailet Euler Hermes –sivustolla.  Evästeet aktivoimalla annat suostumuksesi tiedonsiirtoon, tällöin selaimesi muodostaa suoran yhteyden kyseisen operaattorin palvelimeen. Evästeiden sisältö siirretään suoraan operaattoreilta selaimeen integroimalla ne verkkosivustoon. Hyväksymällä evästeet, operaattori saa tiedon selaimestasi Euler Hermes-sivustolla. Jos olet kirjautuneena tilillesi Allianzin verkkosivustolla, operaattori yhdistää vierailusi suoraan. Painamalla Facebook-painiketta, twiitti-painiketta tai LinkedIn "jaa" -painiketta, tiedot siirretään suoraan selaimesta operaattorille ja operaattori tallentaa ne. Lisäksi tiedot julkaistaan ​​asianomaisessa sosiaalisessa verkossa ja ne näkyvät kontakteillesi. Mikäli et halua tiedonsiirtoa operaattoreille, sinun on kirjauduttava ulos tililtäsi ennen kuin hyväksyt evästeet ja aktivoit ne. 

Lisätietoja tiedonkeruun, käsittelyn ja käytön tarkoituksesta ja laajuudesta on seuraavissa tietosuojalausunnoissa:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

6. Kuinka usein päivitämme tätä tietosuojalausuntoa? 

Tarkastamme tämän tietosuojalausunnon säännöllisesti ja teemme siihen ajoittain muutoksia. Varmistamme, että uusin versio on saatavilla täältä ja saatamme ilmoittaa sinulle lisäksi suoraan (esim. sähköpostilla), jos teemme merkittäviä muutoksia. Tätä tietosuojalausuntoa muutettiin viimeksi 15.08.2019.