Mitä kassavirta tarkoittaa? Näin turvaat yrityksen kassavirran

05 / 2023
 

Cash is king. Kassavarallisuudella on aina ollut suuri merkitys pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta siihen liittyy merkittävä riski kaikenkokoisille yrityksille kaikkialla maailmassa. Siksi yrityksen kassavirtaa on nykyään tärkeämpää turvata kuin koskaan.

Tässä artikkelissa kerromme, mitä kassavirta tarkoittaa ja miksi yrityksen kassavirtaa on tärkeää hallita.

Lisäksi opit tekemään kassavirtalaskelman sekä ennustamaan ja parantamaan yrityksen kassavirtaa.

Annamme myös hyviä neuvoja kassavirran hallintaan ja turvaamiseen esimerkiksi luottovakuutuksen avulla.

Mitä kassavirta tarkoittaa?

Kassavirralla tarkoitetaan yrityksen tileille saapuvien maksujen ja sieltä lähtevien maksujen erotusta tietyllä aikavälillä. Kassavirtalaskelman tekeminen on nopea tapa selvittää yrityksen maksuvalmiuden muutoksia. Kassavirta voi muodostua esimerkiksi pitkäkestoisen lainan lyhennyksistä tai saatavien suorituksista.

Lue lisää: Mitä maksuvalmius tarkoittaa ja miten luottovakuutus turvaa yrityksen maksuvalmiuden?
 

Miksi yrityksen kassavirtaa on tärkeää hallita?

Joka seitsemäs pienyritys ei pysty maksamaan työntekijöidensä palkkoja ajallaan kassavirtaongelmien vuoksi. Asiakasmaksujen viivästymisen vuoksi 34 % pk-yrityksistä on riippuvaisia limiittilainoista. Vain 58 % laskuista maksetaan ajallaan.

Jokaisessa yrityksessä on elintärkeää suhtautua rahavaroihin terveesti, jotta yritys pystyy maksamaan palkat ja laskut sekä investoimaan kasvuun. Kassavirran häiriintyminen voi aiheuttaa hyvinkin johdetulle ja voittoa tuottavalle yritykselle maksukyvyttömyyden, jos esimerkiksi asiakkaat eivät maksa laskujaan ajallaan.
 

Miten kassavirtalaskelma tehdään?

Heikko kassavirta on merkinnyt loppua monille yrityksille, eikä sitä siksi saa jättää arvailujen varaa. On tärkeää ymmärtää, mistä yrityksen rahat tulevat. Siksi yrityksen kassavirta pitää osata laskea.

Kassavirtalaskelmassa verrataan saapuvia ja lähteviä maksuja. Kun saapuvien maksujen summa on suurempi kuin lähtevien, yrityksen kassavirta on positiivinen.

Kun ryhdyt laskemaan yrityksen kassavirtaa, valitse ensin ajanjakso (esimerkiksi edelliset kolme kuukautta). Laske sitten yhteen kaikkien saapuneiden laskujen liikevaihto. Vähennä summasta yrityksen kulut (vuokrat, palkat ja vastaavat) samalta ajanjaksolta.
 

Miten kassavirtaa voi ennustaa?

Tämänhetkisen kassavirran laskeminen ei kuitenkaan riitä, vaan yrityksen kasvun kannalta on tärkeää myös osata ennustaa kassavirran kehittymistä tulevaisuudessa.

Kassavirtaennuste lasketaan samalla periaatteella kuin kassavirtakin. Siinä käytetään vain ennusteita tulevista saapuvista ja lähtevistä laskuista seuraavien viikkojen tai kuukausien ajalta.

Valitse ajanjakso, esimerkiksi seitsemän kuukautta tästä hetkestä eteenpäin, ja laadi ennuste tilitapahtumista tältä ajanjaksolta. Aloita myyntiennusteesta ja lisää siihen muut tuotot, kuten sijoitusten tuotot, vaihto-omaisuuden myynti ja vastaavat. Laadi sitten ennuste kustannuksista, kuten palkka-, vuokra-, laite- ja ohjelmistokustannuksista.

Vähennä sitten kustannukset tuotoista, niin saat selville, onko kassavirtaennuste positiivinen vai negatiivinen.
 

Miten kassavirtaa voi parantaa?

Esittelemme tässä kuusi keinoa kassavirran parantamiseksi ja yrityksen suojaamiseksi. Keinot vaihtelevat parhaiden käytäntöjen käyttöönotosta varoitusmerkkien tunnistamiseen.

 1. Hyvä kirjanpito
  Hyvä kirjanpito ei ehkä kuulosta kovin kiinnostavalta, mutta se on terveen yrityksen kivijalka. Yrityksen tuotoista ja kustannuksista on tärkeää pitää kirjaa huolellisesti. Näin yrityksen taloustilanteesta saadaan selkeä käsitys ja varoitusmerkit pystytään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa.
 2. Varhaiset varoitusmerkit
  Varoitusmerkkejä voivat olla esimerkiksi asiakkaiden pyynnöt muuttaa maksuehtoja tai toistuvasti myöhästyvät suoritukset.
 3. Kassavirta-analyysi ja -ennuste
  Kun tiedot kootaan analyysiksi ja ennusteeksi, saadaan hyvä käsitys yrityksen mahdollisuuksista ja haasteista.
 4. Kuukausittainen arviointi
  Ennusteet ja analyysit eivät kuitenkaan ole minkään arvoisia, jos niiden tietoja ei hyödynnetä. Siksi ennustetta kannattaa verrata toteutuneisiin lukuihin joka kuukausi ja toimia tarpeen mukaan.
 5. Ripeä laskutus ja saatavien perintä
  Laskut kannattaa aina lähettää mahdollisimman nopeasti ja maksujen saapumista seurata eräpäivän lähestyessä. Jos asiakas ei maksa ajoissa, ota asiakkaaseen välittömästi yhteyttä ja ilmoita jämäkästi, että et hyväksy maksujen viivästymisiä.
 6. Ohjelma avuksi
  Hanki ohjelma, joka auttaa seuraamaan kassavirtaa.

 

Miten luottovakuutus turvaa kassavirran?

Monet palveluntarjoajat tarjoavat asiantuntemusta ja palveluja yrityksen suojaamiseen luottoriskeiltä ja yrityksen kasvun turvaamiseen. Luottovakuutus on yksi mahdollisuus.

Luottovakuutus suojaa yritystä asiakkaiden maksamattomilta laskuilta. Se mahdollistaa yrityksen toiminnan kasvattamisen, sillä se suojaa huonoilta maksajilta.

Luottovakuutus parantaa yrityksen rahoitustilannetta ja varmistaa saatavien saamisen. Sen avulla vientiyritykset voivat tarjota ulkomaisille asiakkailleen väljempiä ehtoja. Luottovakuutus sopii kaikenkokoisille yrityksille, ei vain suuryrityksille.

Luottovakuutus on arvokas suoja huonoja maksajia vastaan. Se suojaa yritystä huonojen velkojen aiheuttamilta tappioilta ja varmistaa, että yritys saa maksun jokaisesta laskustaan.

Jos asiakas menee konkurssiin, yritykselle hyvitetään kaikkien toimitettujen tuotteiden tai palvelujen arvo. Näin luottovakuutus turvaa yrityksen kassavirran.