Miten vapauttaa pääomaa vähentämällä luottotappioita?

Velan suhde pääomaan on tärkeä suhdeluku, jota sijoittajasi, lainanantajasi ja rahoittajasi - sekä myös tavarantoimittajasi - pitävät silmällä. Suhdeluku vaikuttaa merkittävästi heidän liiketoimintapäätöksiinsä koskien yritystäsi. Suhdeluvun parantaminen voi mahdollistaa yhteistyön kannaltasi paremmilla ehdoilla. 

Pääoman vapauttaminen mahdollistaa liiketoimintasi kasvun. Voit ottaa vastaan enemmän tilauksia ja myydä asiakkaillesi paremmilla ehdoilla. Samalla varmistat asemasi kilpailijoihisi verrattuna tai kiihdytät yrityksesi kasvua. Siksi on vaivan arvoista tutkia yritystäsi tästä näkökulmasta pääoman käyttämiseksi tehokkaammin.

Myyntikatteen ja kannattavuuden parantaminen on hyvä keino myös suhdeluvun parantamiseen. Myyntikatteen vahvistaminen lisää yrityksen käteisvaroja, kunhan asiakkaat maksavat laskunsa ajallaan. Hintojen korottaminen voi olla vaikeaa kilpailluilla markkinoilla. Näin ollen ensimmäinen muutos voisi lähteä tuotevalikoiman tarkastelusta: voisiko korkeamman myyntikatteen tuotteiden myyntiä lisätä? Tai voisiko lisätuloa saada nostamalla koko tuotevalikoiman myyntikatteita?

Varastojen pienentäminen on myös yleinen keino parantaa suhdelukua. Varaston kasvattaminen voi vaikuttaa hyvältä ajatukselta, jos tilausten määrä on kasvussa. Tämä aiheuttaa kuitenkin riskejä, koska suuri varasto sitoo käyttöpääomaa. Tehokkaammat JOT-prosessit (just on time) ja varastojen supistaminen ovat parempia vaihtoehtoja.

Asiakassaatavien ja sisään tulevien maksujen hallinta on usein helpoin tapa vapauttaa pääomaa. Tiukenna luotonhallintaprosessejasi ja kassavirtasi paranee. Vähennä luottotappioita nopealla perinnällä, saat lisää resursseja keskittyä yrityksesi kasvun kannalta tärkeisiin toimintoihin. Kehittämämme SmartView-palvelu auttaa yrityksiä seuraamaan asiakkaidensa maksukäyttäytymistä.

Voit lisätä myyntiä ja pienentää varastoja omilla ehdoillasi. Meillä on vuosikymmenten kokemus ja tehokkaat keinot hyödyntää käytössämme olevaa tietoa. Tietoja hyödyntämällä voimme auttaa asiakassaatavien hallinnassa. Palveluvalikoimamme tukee ja auttaa yritystäsi tulevaisuuden suunnitelmissa.