Luotonhallinta – kuinka hyvin tunnet asiakkaasi?

Tuotteiden ja palvelujen myymiseen luotolla liittyy aina maksulaiminlyöntien riski, jonka jokainen yritys pyrkii minimoimaan. Tämä edellyttää muun muassa jatkuvaa asiakkaiden luottoluokituksen arviointia, asiakkaiden tilinpäätöstietojen tarkastelua sekä varteenotettavaa osaamista ja tietotaitoa optimaalisten maksuehtojen laatimiseksi.

Toisin sanoen yrityksesi velallisista tarvitaan kaikki mahdollinen tieto hyvän luotonhallinnan varmistamiseksi ja sen riskin minimoimiseksi, että asiakkaiden velat jäävät maksamatta.

Ongelmana on, että luotonhallinta vie paljon aikaa, vaikka asiakkaita ei olisikaan kovin paljon. Onneksi saatavilla on työkaluja, jotka voivat auttaa sinua hankkimaan tietoa yrityksesi velallisista helposti, jolloin voit keskittyä yksinomaan kyseisen tiedon hyödyntämiseen.

Luottovakuutus auttaa sinua tuntemaan asiakkaasi

Luottovakuutus on sinulle varmaankin tuttu asia. Tiivistäen luottovakuutus suojaa yritystäsi suurilta tappioilta siinä tapauksessa, että myyt tuotteitasi tai palvelujasi luotolla. Jos velallisen on vaikeaa suorittaa maksu ajoissa tai jos velallinen menee konkurssiin, luottovakuutus tulee hätiin ja kattaa tappion. Näin ollen yrityksesi ei tarvitse varata tätä tarkoitusta varten suuria summia tai pelätä joutuvansa taloudelliseen ahdinkoon.

Luottovakuutuksen ansiosta saat samalla ainutlaatuisen käsityksen velallistesi toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta, ja voitkin hyödyntää näitä tietoja tehokkaaseen luotonhallintaan.

Saat tietoa asiakkaidesi riskeistä ja pystyt helpommin tunnistamaan ne asiakkaat, joiden kanssa voit rauhallisin mielin rakentaa hyvää yhteistyötä. Lisäksi opit tunnistamaan sellaiset asiakkaat, jotka edellyttävät hieman enemmän valvontaa.

Luottovakuutus antaa sinulle:

  • käsityksen nykyisten ja tulevien asiakkaidesi luottokelpoisuudesta
  • mahdollisuuden reagoida ajoissa, jos velallinen on joutumassa maksuvaikeuksiin
  • tietoa kokonaisvaltaisesta asiakasriskistä

Näin ollen luottovakuutus ei ole pelkästään turvaverkko, joka suojaa yrityksesi taloutta maksamattomilta laskuilta, vaan se tarjoaa käyttöösi myös työkaluja, joilla voit toteuttaa tehokasta luotonhallintaa riippumatta siitä, ovatko asiakkaasi paikallisia vai kansainvälisiä toimijoita.

Luotonhallinta on luottopolitiikan kannalta tärkeää

Yrityksen luottopolitiikka kuvaa yksityiskohtaisesti, miten yritys suhtautuu luoton myöntämiseen ja millä ehdoilla ja keille velallisille luottoa myönnetään. Samalla luottopolitiikkaan tulee sisältyä suunnitelma siitä, kuinka velallista kohdellaan. Tämän takia luotonhallinnan kannalta on hyvin ratkaisevaa, että luottopolitiikka on muotoiltu selkeästi.

Yksityiskohtainen luottopolitiikka varmistaa, että velallisiin, velallisten maksamattomiin maksuihin ja perintään liittyvät prosessit ovat yhdenmukaisia. Näin kaikista velallisista on saatavalla samat tiedot, sillä niiden varmistaminen omin päin voi olla vaikeaa. Tämä pätee varsinkin siinä tapauksessa, että yrityksellä on myös kansainvälisiä asiakkaita, sillä tietojen ja dokumentaation hankkimiselle asetetut muodolliset vaatimukset voivat vaihdella kansainvälisesti paljonkin.

Luottovakuutuksen myötä saat samat tiedot kaikista asiakkaista, niin paikallisista kuin kansainvälisistäkin, mikä helpottaa luottopolitiikan muotoilua ja noudattamista. Lisäksi hyvän luotonhallinnan varmistamiseen kuluu tämän ansiosta vähemmän aikaa.

Luottovakuutus sisältää lisäksi luottorajasuosituksen jokaiselle asiakkaalle, joka kuuluu automaattisesti vakuutuksen piiriin. Näin luotonhallinta sujuu vaivattomasti jopa globaalissa yrityksessä.

Saat siis yhdenmukaisen kuvan jokaisesta yksittäisestä velallisesta ja tämän taloudellisen tilanteen ja toiminnan kehittymisestä. Tämän ansiosta voit helpommin luoda selkeän yleiskatsauksen koko salkkuusi ja näin välttyä tarpeettomilta tai tahattomilta riskeiltä.

Jos pahin kuitenkin tapahtuu ja velallinen ei joko pysty maksamaan velkojaan tai menee konkurssiin, luottovakuutus huolehtii siitä, että yrityksesi välttyy suurilta tappioilta.

Näin ollen saat siis apua niin yrityksen riskien minimoimiseen, tappioiden ehkäisemiseen kuin suurilta tappioilta suojautumiseen siinä tapauksessa, että velallisesi joutuu vaikeuksiin.

Kun luottopolitiikka ja luotonhallinta ovat hallinnassa ja yrityksen saatavat on turvattu maksulaiminlyöntien varalta, yrityksen johtoporras voi levollisin mielin keskittää täyden huomionsa liiketoiminnan kehittämiseen.