Mikä konkurssi on ja miten toisen osapuolen konkurssista omalle yritykselle aiheutuvat vahingot voi välttää?

05 / 2023

Yrityksiä menee konkurssiin, se on osa yritysmaailman ekosysteemiä. Konkurssien määrä on kuitenkin vähentynyt viime vuosina: 6 % vuonna 2021 ja 12 % vuonna 2020. Tämä johtuu pitkälti tukipaketeista, joita eri maiden hallitukset ottivat käyttöön koronapandemian vaikutusten lieventämiseksi. Konkurssien vähyys ei kuitenkaan tarkoita, että konkurssien määrä kasvaisi maailmanlaajuisesti tukien päättymisen jälkeen.

Mikä konkurssi sitten on? Mitä tapahtuu, kun yritys menee vararikkoon?

Kerromme aiheesta tarkemmin tässä artikkelissa, ja lisäksi saat tietoa siitä, miten voit välttää asiakkaiden konkurssista omalle yrityksellesi aiheutuvat vahingot.

Aloitetaan kuitenkin konkurssin määritelmästä ja siitä, mitä tarkoittaa, että yritys on maksukyvytön.
 

Mikä konkurssi on?

Lyhyesti sanottuna konkurssi on juridinen prosessi, joka käynnistyy, kun yritys ei enää pysty maksamaan velkojilleen. Konkurssiin voidaan asettaa sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä, mutta menettelyt eroavat toisistaan. Tässä artikkelissa keskitytään yrityskonkurssiin.

Jos yritys ei pysty maksamaan velkojilleen, se voi hakeutua velkasaneeraukseen, jonka aikana yrityksellä on mahdollisuus päästä takaisin jaloilleen.

Jos se ei onnistu, yritys haetaan konkurssiin tekemällä hakemus käräjäoikeuteen. Jos yritys on maksukyvytön ja velkoja tekee siitä konkurssihakemuksen, käräjäoikeus voi käynnistää konkurssimenettelyn.

Yritys voi myös tehdä konkurssihakemuksen itse, jos se ei enää katso pystyvänsä suoriutumaan veloistaan.
 

Milloin yritys on maksukyvytön?

Yritys on maksukyvytön, kun se ei enää pysty täyttämään talousvelvoitteitaan ja maksamaan velkojilleen. Toisin sanoen yritys on maksukyvytön, kun sen vastattavat ylittävät sen saatavat eli sillä on enemmän velkaa kuin omaisuutta.

Yritys ei kuitenkaan ole maksukyvytön, jos sillä on vain tilapäisiä maksuvaikeuksia. Jotta yritys voi hakeutua konkurssiin, sen on oltava maksukyvytön.
 

Mitä tapahtuu, kun yritys menee konkurssiin?

Kun yritys tekee konkurssihakemuksen, tuomioistuin asettaa sen konkurssiin ja osoittaa konkurssipesälle pesänhoitajan. Pesänhoitaja on tavallisesti juristi, jonka tehtävänä on valvoa velkojien etua. Pesänhoitajan tehtävänä on muuttaa konkurssipesän omaisuus rahaksi siten, että velkojien veloista saadaan kuitattua mahdollisimman suuri osa.

Pesänhoitaja myy tai muulla tavoin realisoi yrityksen omaisuuden esimerkiksi pakkohuutokaupalla. Kun pesänhoitaja on myynyt yrityksen koko omaisuuden, varat käytetään velkojen suorittamiseen.

Maksaminen tapahtuu tietyssä järjestyksessä, joka usein on seuraavanlainen:

 1. Konkurssipesän hallintokulut (pesänhoitajan palkkio)
 2. Yrityksen lakkauttamiskulut (oikeuskulut ja vastaavat)
 3. Työntekijöiden palkkasaatavat
 4. Tavarantoimittajien saatavat (esimerkiksi käyttömaksut, alkoholi ja vastaavat)
 5. Muut velkojat

Kun yritys on lakkautettu ja sen varat on jaettu, yritys poistetaan rekisteristä.
 

Mistä tietää, onko yritys mennyt konkurssiin?

Jos haluat tarkistaa, onko jokin yritys haettu konkurssiin, hae yrityksen tiedoilla maksukyvyttömyysrekisteristä.

Maksukyvyttömyysrekisteri on viranomaisten ylläpitämä sähköinen tietopalvelu, joka kattaa kaikki julkiset rekisterit. Voit siis tarkistaa yrityksen tilanteen yhdestä paikasta.
 

Miten vältät asiakkaan konkurssista omalle yrityksellesi aiheutuvat vahingot?

Allianz Trade toteutti vuonna 2019 tutkimuksen, johon osallistui 25 000 pörssilistattua yritystä 36 eri maasta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että asiakkaat maksavat laskunsa keskimäärin 65 päivässä.

Mitä tekemistä tällä on konkurssin kanssa? Sitä, että maksujen viivästyminen voi olla merkki asiakkaan talousvaikeuksista, jotka voivat johtaa konkurssiin. Asiakkaan konkurssi puolestaan voi pahimmassa tapauksessa johtaa oman yrityksesi konkurssiin.

Miten sitten vältät asiakkaan konkurssista omalle yrityksellesi aiheutuvat vahingot?

Tarkista asiakkaiden luottotiedot säännöllisesti. 80 prosenttia yritysten luottotappioista syntyy vanhoista asiakkaista, joiden luottokelpoisuutta ei seurata säännöllisesti. Apua säännölliseen luottotietojen tarkistamiseen tarjoaa esimerkiksi luottovakuutus. Joka tapauksessa on tärkeää pitää huoli siitä, että olet aina selvillä asiakkaidesi luottokelpoisuudesta ja toiminnasta markkinoilla.

Toimivat sisäiset käytännöt ovat tehokas tapa ehkäistä asiakkaiden ongelmista aiheutuvia riskejä, olipa kyse sitten yleisistä yhteistyöongelmista tai maksuhäiriöistä.

Sisäisten käytäntöjen myötä yritykselläsi on käytettävissä asiakkaiden kaikki tärkeät tiedot, mukaan lukien luottotiedot.

Tarkkaile seuraavia viittä merkkiä – ne voivat kieliä asiakkaan talousvaikeuksista.

Opas: 5 merkkiä, jotka kertovat asiakkaasi olevan vaikeuksissa
 

 1. Maksujen viivästyminen
  Asiakas pyrkii muuttamaan maksuehtoja tai rikkoo maksusopimusta. Asiakkaan maksukyky on tällöin todennäköisesti heikko.
 2. Epäilyttävät luottopäätökset
  Ole tarkkana, jos asiakkaan luotonhallintaprosessi vaikuttaa hallitsemattomalta, kuten jos asiakas tekee ison sopimuksen epäilyttävän yrityksen kanssa. Siitä voi seurata ongelmia.
 3. Uusi rahoitus
  Asiakas yrittää saada uutta rahoitusta tai vaihtaa pankkia tiheästi. Ehkä asiakkaan nykyinen pankki ei enää myönnä asiakkaalle luottoa. Tällöin kannattaa olla tarkkana.
 4. Lisääntynyt valvonta
  Asiakas on luotonmyöntäjän tehostetun valvonnan kohteena. Syynä voi olla, että asiakas ei ole pystynyt maksamaan velkaansa.
 5. Selityksiä selitysten perään
  Asiakas esittää selityksiä sille, miksi maksua ei ole suoritettu. Se voi olla merkki maksuvaikeuksista.