Myyntisaatavien vakuuttaminen – mitä se on?

Mitä myyntisaatavien vakuuttaminen on ja tarvitseeko yrityksesi sitä?

Myyntisaatavien vakuuttaminen suojaa yritystäsi tappioilta siinä tapauksessa, että asiakas ei pysty maksamaan laskujaan tai menee konkurssiin. Siksi myyntisaatavien vakuuttaminen on hyödyllinen vaihtoehto kaikille toimitusluottoa myöntäville yrityksille.

Olet kenties kuullut luottovakuutuksesta tai luotollisen myynnin vakuuttamisesta – myyntisaatavien vakuuttamisessa on todellisuudessa kyse samasta asiasta.

Jos yrityksesi tarjoaa toimitusluottoa, asiakkaasi voi hankkia tavaroita ilman, että hän joutuu maksamaan ne saman tien. Näin asiakas voi käynnistää tuotteidensa valmistuksen ja aloittaa niiden myynnin ja sitä kautta luoda kassavirtaa laskunsa maksamiseen.

Yritys, joka myöntää luottoa yhteistyökumppaneille, on potentiaalisten asiakkaiden silmissä entistäkin houkuttelevampi. Tämä mahdollistaa samalla suurempien asiakkaiden hankkimisen, sillä suuret yritykset hyväksyvät usein ainoastaan luotolla tapahtuvat ostot.

Kuuntele lisätietoa luottovakuutuksesta

Toimitusluottojen tarjoamiseen liittyy siis huomattavia etuja, mutta siihen sisältyy samalla tietty tappioriski. Mitä siis tapahtuu, jos velallinen ei pysty maksamaan velkaansa tai menee konkurssiin?

Velallisen ongelmista voi tulla sinun ongelmiasi

Ei ole mitään takeita siitä, mitä tapahtuu tuotteidesi toimittamisen ja asiakkaan maksuvelvoitteen voimassaolon välisenä aikana. Sekä paikalliset että maailmanlaajuiset tapahtumat voivat vaikuttaa velallisen kykyyn maksaa velkansa, ja tämä voi tarkoittaa, ettet saa rahojasi ajoissa – tai lainkaan.

Usein lopputuloksena on, että sinä maksat asiakkaan kehnosta rahatilanteesta aiheutuvan hinnan ja kärsit tappiot. Tällaisella tilanteella voi olla vakavia seurauksia yrityksesi talouteen, jos sillä ei ole riittävää maksuvalmiutta pystyäkseen selviytymään tappioista. Jos kyseessä on vieläpä jokin suuri asiakkaasi, yrityksesi koko olemassaolo voi olla vaarassa.

On kuitenkin olemassa ratkaisu, jonka avulla voit varmistaa, ettei velallisen mahdollinen maksukyvyttömyys vahingoita sinua liikaa: myyntisaatavien vakuuttaminen.

Mitä myyntisaatavien vakuuttaminen on?

Myyntisaatavien vakuuttaminen, luottovakuuttaminen tai luotollisen myynnin vakuuttaminen pienentää huomattavasti tavarantoimittajan tappioita tilanteessa, jossa velallinen ei pysty maksamaan jo toimitetuista tuotteista tai palveluista. Myyntisaatavien vakuuttamisen ansiosta tavarantoimittaja välttyy suurilta tappioilta sekä siinä tapauksessa, että asiakas ei väliaikaisesti pysty maksamaan, että siinä tapauksessa, että asiakas menee konkurssiin.

Myyntisaatavien vakuuttaminen, luottovakuuttaminen tai myyntisaatavien vakuuttaminen tarkoittaa, että:

  • yrityksesi on suojattu suurten tappioiden riskiltä
  • yrityksesi saa apua asiakkaiden mahdollisten maksuongelmien tarkkailemiseen
  • yrityksesi maksuvalmius on vakaa, koska luotonannon turvana on eräänlainen turvaverkko.

Yhdessä nämä tekijät auttavat varmistamaan, että luotto-olosuhteet, asiakkaiden maksamattomat velat ja maksujen laiminlyönnin tapauksessa maksettava korvaus ovat hallinnassa – voit siis nukkua yösi rauhassa.

Myyntisaatavien vakuuttaminen ehkäisee tappioita

Oman yrityksen suojaaminen tappioilta on tietenkin tärkeää, mutta vielä parempi on, jos pystyt välttymään ongelmilta kokonaan. Myyntisaatavien vakuuttamisen kautta saat apua myös asiakkaiden luottoriskien tarkkailuun.

Tämä tarkoittaa, että jos asiakkaan taloudellinen tilanne muuttuu, saat siitä tiedon suoraan. Näin sinulla on mahdollisuus ryhtyä toimiin jo ennen kuin varsinaisia ongelmia ilmaantuu. Jokaista asiakasta arvioidaan käytännössä jatkuvasti asteikolla 1–10, joten saat helposti yleiskuvan tilanteesta, ja jos arvio muuttuu, saat siitä tiedon.

Erinäiset vaaran merkit paljastavat, jos asiakkaan taloudellinen tilanne on menossa väärään suuntaan, jolloin asiakas esimerkiksi ei pysty enää maksamaan velkojaan tai menee jopa konkurssiin.

Myyntisaatavien vakuuttamisella näitä merkkejä voidaan pitää silmällä ja niihin reagoidaan sinun puolestasi. Lisäksi sinua autetaan mukauttamaan luottoehtoja asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen sopiviksi. Näin ollen myyntisaatavien vakuuttaminen varmistaa, että tilanteeseen reagoidaan jo ennen kuin se aiheuttaa sinulle tappioita.

”Tunnemme asiakkaamme”

Monet yritykset ovat hyvin ylpeitä siitä, että ne tuntevat omat asiakkaansa, ja tavarantoimittajat rakentavatkin usein ajan mittaan luottamussuhteen asiakkaisiinsa. Tämä on olennainen osa hyvää liiketoimintaa.

Kokemus on osoittanut, että vakituiset asiakkaat ovat kuitenkin syypäitä suurimpaan osaan tappioista. Siksi on tärkeää, ettet luota sokeasti mututuntumaan vaan tarkistat velallisten luottokelpoisuuden.

Asiakkaalla saattaa olla yhteistyökumppaneita esimerkiksi muualla maailmassa, jossa taloudellinen tilanne on epävakaampi, jolloin melko pienetkin asiat voivat johtaa siihen, ettei asiakas saa tuotteitaan myytyä tai saa niistä maksua. Tämä voi käynnistää ketjureaktion, joka heikentää velallisesi maksukykyä, mikä puolestaan vaarantaa sinun saatavasi.

Myyntisaatavien vakuuttaminen tarjoaa sinulle sekä turvaa suuria tappioita vastaan että auttaa sinua havaitsemaan, milloin velallinen on joutumassa vaikeuksiin.

Kyse ei ole valvonnasta tai epäluottamuksesta vaan sen seikan varmistamisesta, että luottamuksesi asiakasta kohtaan on perusteltua.

Myyntisaatavien vakuuttaminen tarjoaa sinulle siis päivittäistä turvaa niin, että pystyt keskittymään omaan liiketoimintaasi ja myöntämään luottoa ilman suuria tappioriskejä.