Etukäteen maksetut toimitukset kasvattavat riskejä – vakuutus voi parantaa turvallisuutta

28 - 01 - 2022
Toimitusketjujen muutokset, poliittinen epävakaus ja talouden nopeat käänteet pakottavat yritykset suojautumaan maksamattomien laskujen ja toteutumattomien sopimusten varalta.

Jotkut teollisuusyritykset edellyttävät tilausten yhteydessä ennakkomaksua, mutta näissä maksujen riskiä on usein vaikea arvioida. Tämänhetkisessä globaalissa tilanteessa on myös yleistä, että yritykset tarvitsevat uusia tavarantoimittajia – jotka usein edellyttävät ennakkomaksua.
Näistä syistä tarjoamme ennakkomaksuvakuutusta, joka tunnetaan myös nimellä Advanced Payment Protection (APP).
Ennakkomaksuvakuutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti, kertoo Allianz Tradein Business Relationship Manager Palle Mølhede. Hänen mukaansa se johtuu siitä, että yritykset hyödyntävät ennakkomaksamista yhä enenevässä määrin.

Yhä useammalla yrityksellä on käyttöluotollaan suuria talletuksia, minkä seurauksena niiden on maksettava pankille negatiivista korkoa. Monet yritykset ovat kuitenkin solmineet toimittajiensa kanssa ennakkomaksusopimuksia, jotka takaavat yritykselle ennakkomaksualennusta. "Jopa tarjoamamme ennakkomaksuvakuutuksen kulujen jälkeen tämä ennakkomaksusopimus on monen mielestä järkevä investointi", Palle Mølhede kertoo.
Palle Mølhede, Business Relationship Manager, Euler Hermes
Palle Mølhede, Business Relationship Manager

Vältä taloudelliset tappiot ennakkomaksuvakuutuksella

Jos tavarantoimittaja ei toimita ennakkoon maksettuja tuotteita eikä yrityksellä ole ennakkomaksuvakuutusta, tappiot voivat olla mittavat – tilauksissa on nimittäin usein kyse suurista summista.

"Monet yritykset ovat ottaneet ennakkomaksuvakuutuksen kiinteäksi osaksi prosessiaan. Se tuo turvaa. Etukäteen maksaminen sokkona voi olla todella huono valinta. Jos toimittaja menee konkurssiin eikä yrityksellä ole vakuutusta, yrityksellä on vain mahdollisuus hakea rahojaan konkurssipesältä. Ja nykyisin konkurssiosinkoja maksetaan harvoin", Palle Mølhede toteaa.

Ennakkomaksuvakuutus tarjoaa paitsi kattavaa turvaa ja suojaa vahingon varalta myös laajan luottoarvion toimittajasta.

Ennakkomaksuvakuutus: Näin se toimii

Ennakkomaksuvakuutus kattaa yrityksen tappiot siinä tapauksessa, että yritys on maksanut tilauksen etukäteen mutta tavarantoimittaja menee konkurssiin, tai kun takaisinmaksu puuttuu sekä poliittisen riskin yhteydessä.

Lähtökohtaisesti vakuutamme toimittajia kaikilla markkinoilla ja toimialoilla ja korvaamme ennakkomaksut, jotka on tehty jopa 12 kuukautta ennen toimitusta.

Näin voit vakuuttaa ennakkomaksusi

Mitä ennakkomaksuvakuutuksen hankkiminen edellyttää? Jos olet nykyinen asiakkaamme, voimme sopia tarkemmin vakuutusturvan laajentamisesta myös ennakkomaksuihin.

Jos olet uusi asiakas, voimme yhteistyön kautta tarjota vakuutuksen, joka kattaa ennakkomaksujen lisäksi luottomyynnit asiakkaille, mutta lähtökohtaisesti tarjoamme yhden vakuutuksen, joka räätälöidään yrityksesi todellisten tarpeiden perusteella, Palle Mølhede kertoo.

Ennakkomaksuvakuutuksen kolme etua

  1. Tarjoamme toimittajien luottoarvioita ja luoton seurantaa
    Tekemällä toimittajista luottoarvion ja seuraamalla heidän luottokehitystään voit paremmin varmistaa yrityksen toimitusketjun turvallisuuden ja pienentää ennakoimattomien yllätysten riskiä.
  2. Mahdollisuus ansaita enemmän
    Hyödynnä yrityksesi hyvä maksukyky ja käytä hyväksesi ennakkomaksajan alennukset ilman turhia riskejä.
  3. Paranna yrityksesi edellytyksiä saada lainaa
    Osoita pankille, että yrityksesi toimitusketjut ja taloudellisten riskien hallinta ovat hyvällä mallilla.