Jos yrityksesi keskittyy kasvuun, yhä suurempiin tilauksiin ja uusiin asiakkaisiin, uusiin tilaisuuksiin on tartuttava jatkuvasti. Luoton myöntäminen asiakkaille joustavoittaa prosessia, mutta kasvavan liikevaihdon myötä myös maksulaiminlyöntien riski kasvaa.

Mitä teet, jos velallinen ei pysty maksamaan tai menee konkurssiin?

Toimitusluotto on hyvä tapa lisätä yrityksesi houkuttelevuutta asiakkaiden silmissä. Se antaa nimittäin asiakkaallesi mahdollisuuden myydä omia tuotteitaan tai palvelujaan ja luoda näin kassavirtaa tavarantoimittajan laskun maksamiseen – eli tässä tapauksessa sinun laskusi.

Tämä oivallinen järjestelmä hyödyttää sekä asiakkaitasi että sinua tavarantoimittajana niin kauan kuin rahoitussopimusten ehtoja noudatetaan. Tilanne näyttää toisenlaiselta, jos yksi tai useampi velallinen joutuu vaikeuksiin.

Se, että velallinen ei maksa tai ajautuu suorastaan konkurssiin, voi vaikuttaa hyvin haitallisesti yrityksesi maksuvalmiuteen. Tällöin menetät tavarantoimittajana sekä asiakkaalle toimitetut tuotteet että asiakkaan maksamatta jääneen velan. Tämä on kurja tilanne kaikkien asiakkaiden kohdalla, mutta jos kyseessä on yksi oikein suurista asiakkaistasi, yrityksesi koko olemassaolo saattaa olla uhattuna.

Kuuntele lisätietoa luottovakuutuksesta

Tavarantoimittajien myöntämiin luottoihin liittyy näin ollen tietty riski. Jotta yrityksesi voi kestää suuret tappiot, joudut varautumaan siihen suurilla summilla, jotka pienentävät yrityksesi omaa käyttöpääomaa.

Mitä luotollisen myynnin vakuuttaminen tarkoittaa?

Yrityksesi ei kuitenkaan tarvitse kantaa toimitusluottoihin liittyviä riskejä yksin. Luotollisen myynnin vakuutuksen avulla voit nimittäin suhteellisen helposti välttää tilanteet, jossa joudut kantamaan liikaa huolta kehnoista maksajista ja mahdollisista konkursseista.

Olet kenties kuullut luottovakuutuksesta tai myyntisaatavien vakuuttamisesta. Luotollisen myynnin vakuuttaminen tarkoittaa oikeastaan asiaa. Luotollisen myynnin vakuuttaminen pienentää tappioitasi siinä tapauksessa, että asiakas menee konkurssiin tai ei syystä tai toisesta kykene maksamaan velkaansa. Näin vältät yrityksesi ajautumisen vaikeuksiin vain siksi, että yksi asiakkaistasi on vaikeuksissa. Luotollisen myynnin vakuutus suojaa siis maksuvalmiuttasi ja antaa parhaat edellytykset liiketoiminnan harjoittamiseen sekä turvaa uusien asiakkaiden ja entistä suurempien tilausten hankkimiseen.

Yleisesti ottaen luotollisen myynnin vakuuttaminen (tai luottovakuuttaminen tai myyntisaatavien vakuuttaminen) takaa seuraavat asiat:

  • yrityksesi on suojattu suurten tappioiden riskiltä
  • yrityksesi saa apua asiakkaiden mahdollisten maksuongelmien tarkkailemiseen
  • yrityksesi maksuvalmius on vakaa, koska luotonannon turvana on eräänlainen turvaverkko.

Samalla luotollisen myynnin vakuutus antaa kuvan asiakkaidesi taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Vaikka ehkä uskot tuntevasi asiakkaasi hyvin, se ei välttämättä tarkoita, että tunnet myös asiakkaiden luottokelpoisuuden. Vakuuttamalla luotollisen myynnin voit analysoida koko asiakasriskiä ja seurata sitä. Tämä tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuus reagoida, jos joku asiakkaistasi näyttää olevan ajautumassa vaikeuksiin.

Luotollisen myynnin vakuuttaminen paljastaa siis sellaiset vaaran merkit, joita ilmenee ennen asiakkaan varsinaisten taloudellisten ongelmien syntymistä. Toisin sanoen se auttaa ehkäisemään tappioita. Luotollisen myynnin vakuuttamisen ansiosta taloudellinen asemasi on vahvempi ja saat samalla lisää mahdollisuuksia liiketoimintaa ajatellen.

Opit nimittäin erottamaan toisistaan sellaiset asiakkaat, joiden kanssa voit helposti laajentaa yhteistyötä, ja sellaiset asiakkaat, joihin on ehkä syytä kiinnittää erityistä huomiota ja soveltaa erityisiä luottoehtoja.

Luotollisen myynnin vakuuttaminen takaa vakaan maksukyvyn

Vakaa taloudellinen tilanne parantaa luottokelpoisuuttasi. Siksi kehno maksaja voi aiheuttaa tuplasti ongelmia. Jos velallinen ei maksa, yrityksesi menettää kassavirtaa, mikä voi johtaa luottokelpoisuuden heikkenemiseen ja sitä kautta lainaehtojen tiukentumiseen.

Velallisen maksukyvyttömyyden vaikutukset voivat ulottua laajalle, mutta luotollisen myynnin vakuutus turvaa vakaan maksuvalmiuden myös silloin, kun asiakas joutuu vaikeuksiin. Tämän ansiosta et myöskään joudu varaamaan suuria summia mahdollisten tappioiden kattamista varten. Luotollisen myynnin vakuutus luo siten lisäarvoa yritykselle paremman taloudellisen riippumattomuuden muodossa. Tämä vuorostaan antaa tilaa uusille investoinneille ja suuremmille asiakkaille.

Luotollisen myynnin vakuuttaminen vahvistaa yrityksen taloutta:

  • varmistamalla aiempaa paremman luottokelpoisuuden ja paremmat lainaehdot
  • parantamalla yrityksen taloudellista vapautta
  • vähentämällä varautumisen tarvetta
  • varmistamalla entistä paremman kassavirran.

Jos yrityksesi myöntää asiakkaille luottoa, on syytä harkita, mitä luotollisen myynnin vakuuttaminen merkitsee yrityksen maksuvalmiudelle, luottokelpoisuudelle ja taloudelliselle vakaudelle.