Näin tunnistat asiakkaasi maksuvaikeudet

Nämä merkit kertovat, että asiakkaasi ovat vaikeuksissa

       

Monet asiat voivat johtaa yritysten maksuvaikeuksiin ja estää yrityksiä maksamasta laskuja toimitetuista tuotteista tai palveluista, kertoo Allianz Trade Swedenin riskijohtaja Katarina Nyreröd.

"Selkein syy on tietenkin heikko maksukyky. Asiakasyrityksellä voi olla omia asiakkaita, jotka eivät maksa laskujaan. Monilla yrityksillä on yksi suuri ja tärkeä asiakas, jonka tilaukset muodostavat jopa yli 50 prosenttia liikevaihdosta. Jos tämä asiakas sitten katoaa tai jättää maksamatta, yritys on vaikeuksissa. Voi kuitenkin myös olla, että yrityksen kiinteät kulut ovat liian suuret, yritys on ottanut hoitaakseen liian suuren projektin tai yrityksen liiketoimintamalli on yksinkertaisesti vanhentunut", Katarina Nyreröd kertoo.

Ennaltaehkäise ongelmia uusien asiakkaiden osalta

Sekä nykyiset että uudet asiakkaat voivat joutua talousvaikeuksiin, mutta uusien asiakkaiden osalta käytössäsi on yleensä vanhoihin asiakkaisiin verrattuna vähemmän tietoa.

Katarina Nyrerödin mukaan ongelmia voi ennaltaehkäistä monella tapaa jo uuden asiakassuhteen alussa.

"Asiakkaan luottokelpoisuuden tarkistaminen on tärkeää ennen liiketoimintaan ryhtymistä. On myös todella tärkeää, että yritys asettaa asiakkaalleen luottokaton. Lisäksi on laadittava kuukausittainen analyysi erääntyneistä laskuista, reagoitava nopeasti myöhästyneisiin laskuihin ja kieltäydyttävä toimittamasta tuotteita tai palveluja, mikäli asiakkaalla on maksamattomia laskuja", Katarina Nyreröd muistuttaa.

Toimiva luottokelpoisuuden arviointi on tärkeää

Uusien asiakkaiden arvioinnissa tärkeitä työkaluja ovat luottohistoriatiedot, riskianalyysi ja kootut taloustiedot.

"Kun asiakkaan kaikki tiedot kootaan yhteen, on helpompi huomata, jos niissä on merkkejä maksukyvyttömyydestä tai kassavirtaongelmista", Katarina Nyreröd sanoo.

Useimmilla yrityksillä saatavat muodostavat yhden suurimmista omaisuuseristä. Toimiva luottokelpoisuuden arviointimenettely onkin tärkeä tapa pienentää riskejä, joita yrityksen ja uusien asiakkaiden välisiin maksutapahtumiin voi liittyä.

"Yrityksellä tulee olla toimiva prosessi sen arvioimiseksi, ovatko asiakkaan saatavat todellisia. Jos luottokelpoisuuden arviointiprosessi puuttuu, yritys voi kärsiä suuria tappioita", Katarina Nyreröd painottaa.
 

5 merkkiä, että asiakkaasi on ajautumassa vaikeuksiin

Monet konkreettiset asiat voivat kieliä siitä, että asiakkaasi on ajautumassa vaikeuksiin. Katarina Nyrerödin mukaan seuraaviin viiteen merkkiin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota:

 1. MAKSUJEN MYÖHÄSTYMINEN
  Jos asiakas yrittää muuttaa maksuehtoja tai lakkaa noudattamasta maksusopimusta, asiakkaan maksukyky on todennäköisesti heikko.
  "Yritys muuttaa maksuehtoja voi olla merkki siitä, että asiakas yrittää vapauttaa kassavirtaa esimerkiksi palkkojen maksuun", Katarina Nyreröd kertoo.

 2. EPÄILYTTÄVÄT LUOTTOPÄÄTÖKSET
  Ongelmia voi syntyä, jos asiakas tekee epätavallisen suuren sopimuksen epäilyttävän yrityksen kanssa. Jos asiakkaan luottokelpoisuuden arviointi ei ole kunnossa, ongelmat voivat vaikuttaa myös sinun yritykseesi.
  "Jos yritys, joka ei ole tottunut hoitamaan suuria hankkeita tai sopimuksia, saa luotsattavakseen suuren projektin, yritys ja sen maksukyky voivat joutua koetukselle. Seurauksena voi olla, että yrityksen on vaikea maksaa laskujaan sinun yrityksellesi", Katarina Nyreröd summaa.

 3. UUSI RAHOITUS
  Jos asiakas yrittää jatkuvasti hankkia uutta rahoitusta tai vaihtaa usein pankkia, voi olla, että asiakkaan nykyinen pankki ei enää myönnä asiakkaalle luottoa.
  "Pankeilla on asiakkaistaan todella paljon tietoa. Jos pankki huomaa riskitekijöitä, se yleensä kiristää valvontaa, ja tämä voi olla merkki ongelmista", Katarina Nyreröd kertoo.

 4. LISÄÄNTYNYT TARKKAILU
  Jos asiakas on luotonantajien tarkkailun alaisena, se voi kertoa siitä, että asiakkaalla on vaikeuksia maksaa velkojaan.
  "Emme tiedä, milloin pankki valvoo yritystä erityisen tarkasti, sillä se on luottamuksellista. Siksi merkkien tulkitseminen on tärkeää. "Yksi merkki voi olla, että yritys siirtyy tilinylityssopimuksesta factoring-sopimukseen, jossa tilitapahtumat edellyttävät pankin hyväksyntää. Tämä on turvallisempi ratkaisu pankille mutta vähentää yrityksen taloudellista joustavuutta. Pankki voi myös edellyttää nopeampaa lainan takaisinmaksua, mikä heikentää yrityksen kykyä maksaa toimittajilleen", Katarina Nyreröd kertoo.

 5. SELITYKSET
  Jos asiakas antaa toistuvasti erilaisia selityksiä puuttuville maksuilleen, kyse voi olla maksuvaikeuksista.
  "On syytä olla varuillaan jo verukkeiden esittämisen alkutaipaleella. Asiakashan tietenkin haluaa varmistaa tuotteiden toimittamisen jatkuvan, vaikka laskuja ei ole maksettu. Ole siis varovainen", Katarina Nyreröd muistuttaa.
   

Ajantasaista tietoa asiakkaista, liideistä, maista ja sektoreista

On siis monia asioita, joiden avulla voit merkittävästi pienentää riskiä joutua tilanteeseen, jossa puuttuvat maksusuoritukset uhkaavat yrityksesi vakautta.

On kuitenkin rajallista, kuinka paljon tietoa voit saada esimerkiksi yrityksistä uusilla markkinoilla. Ja vaikka kaikki asiakkaan tiedot olisivatkin saatavilla, yrityksesi ei silti ole turvassa maksamatta jääviltä laskuilta.
 

Allianz Trade on maailman johtava luottovakuutusyhtiö, jolla on tietokannassaan yli 83 miljoonan yrityksen taloustiedot ympäri maailman. Meillä on käytössämme ajantasaiset tiedot yrityksesi asiakkaista, liideistä ja kohdemaista ja -sektoreista.

"Vakuutamme asiakkaidemme saatavat ja kannamme niistä riskin. Tämän vuoksi riskienarviointi on meillä arkipäivää. Käytössämme on miljoonien yritysten tiedot maailmanlaajuisesti, joten pystymme tarjoamaan neuvoja, valvomaan tilannetta ja pahimmassa tapauksessa kattamaan tappiot", Katarina Nyreröd kertoo.