Zakendoen in het buitenland: in korte tijd is er veel veranderd. Corona en de inval in Oekraïne hebben grote verschuivingen veroorzaakt. Hoe ga jij als ondernemer in Nederland hiermee om? Wat zijn de (nieuwe) risico’s?

De impact van de recente ontwikkelingen is groot. Kijk naar de hoge energieprijzen, de oplopende inflatie, hoge grondstofprijzen, hoge transportkosten en de aanhoudende leveringsproblemen van tal van materialen en producten.

Als ondernemer heb jij hiermee te dealen. Hoe zit het met jouw internationale contacten? Stabiele klanten en leveranciers kunnen opeens in problemen zijn. Ook veranderen exportmogelijkheden. Hoe schat jij de economische en politieke ontwikkelingen in? Als je daar kijk op hebt, kun je passende maatregelen nemen. Dit artikel helpt je hierbij.

Afwachten is geen optie. Je zult nu moeten reageren. Het is de kunst om bedrijf flexibel te reageren op situaties die zich voordoen. Dat houdt in dat jij als ondernemer moet verkennen welke alternatieve oplossingen er zijn. Neem de verstoorde toeleveringsketen. Vaste leveranciers met wie je misschien al jaren zakendoet, zitten mogelijk in de gevarenzone en dreigen weg te vallen. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben om hun facturen te betalen. Hoeveel risico loopt jouw bedrijf hierdoor? Probeer dat in kaart te brengen. Wij hebben goed zicht op de dummy kredietwaardigheid  van bedrijven. Vervolgens is de vraag hoe jij de blootstelling van jouw bedrijf aan leveringsrisico’s kunt verkleinen. Welke alternatieven zijn er? Welke lijntjes kun jij daarvoor nu al uitgooien?

Wij denken dat de economische en politieke onrust ook na 2022 zal voortduren. Vandaar dat we onze prognoses fors naar beneden hebben bijgesteld. We gaan nu uit van een groei van de wereldeconomie met +3,3% (na +5,9% in 2021). Voor 2023 voorspellen we een verdere vertraging tot +2,8%. Ook het volume van de wereldhandel valt lager uit. Geen +6% maar +4% in 2022.

Een van de grootste gevaren is de op hol geslagen inflatie. Aan alle kanten lopen de prijzen op. Al voor de invasie was die trend zichtbaar maar is daarna alleen maar versterkt. Wereldwijd gaan wij uit van 6% inflatie voor 2022. In sommige grote economieën zal dat nog veel hoger worden. Voor het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld verwachten we de inflatie in het vierde kwartaal zal stijgen tot +8,7%. Zo hoog is de inflatie daar de afgelopen veertig jaar niet geweest.

Door die stijgende kosten hebben bedrijven steeds meer dummy werkkapitaal nodig om de dagelijkse business draaiende te houden. Veel bedrijven zijn niet in staat deze hogere kosten door te berekenen. Hierdoor daalt de winstgevendheid.Ook hebben bedrijven hierdoor minder geld over voor structurele maatregelen die nodig zijn voor een gezonde toekomst, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, overnames, groei, modernisering of schuldvermindering.

Onze researchafdeling heeft 3.000 exporteurs bevraagd in de VS, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland. Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd - één vóór het begin van de invasie van Oekraïne en één daarna. Uit dit onderzoek kwamen drie trends naar voren:

  1. Steeds meer bedrijven zetten zich schrap voor de klap die de omzet dit jaar gaat krijgen.
  2. Bedrijven vrezen een structurele terugval van de vraag naarmate het conflict langer duurt.
  3. Vrees voor dummy wanbetaling. Meer dan de helft van de Europese exporteurs (in Duitsland 60%) verwacht een toename van het wanbetalingsrisico.
We komen uit een tijd dat de overheid bedrijven lange tijd een reddingsboei heeft toegeworpen. Het lijkt erop dat die ruimhartige steun van overheden er nu niet komt. Bedrijven moeten nu hun eigen broek zien op te houden, terwijl ze de gevolgen van covid-19 nog aan het verwerken zijn. Voor de belangrijkste Europese exportmarkten, verwachten we dat het aantal faillissementen van bedrijven dit jaar +10% zal stijgen. Een logische ontwikkeling als je bedenkt dat er vele ongezonde bedrijven in leven zijn gehouden dankzij de staatssteun. Die sanering begint nu los te komen.

Klanten die jouw rekening niet gaan betalen. Of de betaling langdurig uitstellen. Hoe ga jij jouw bedrijf beschermen tegen dergelijke risico’s? Of je nou kijkt naar China of richting het voormalige Oostblok; in die hoek zal je extra voorzichtig moeten zijn. Maar ook elders worden economieën geïnfecteerd. In steeds meer regio’s heb je met extra onzekerheden te maken.

In zo'n dynamische omgeving is het belangrijker dan ooit dat je nadenkt over manieren om risico’s te neutraliseren. Wanbetaling is er daar één van. Als klanten jouw factuur niet betalen kan jouw bedrijf cashflow-problemen krijgen. Dat voorkom je met een dummy kredietverzekering. Wij kunnen jou een duidelijk beeld geven of jouw klanten (of leveranciers) financieel gezond zijn of extra aandacht vergen. Mocht het mis gaan met de betaling dan zorgt onze verzekering ervoor dat je toch je geld krijgt. En in veel gevallen nemen we ook nog het incassotraject van je over!