Als de Rode Zee-crisis enkele maanden aanhoudt, is dat een gevoelige tik voor de wereldeconomie. De toelevering van goederen wordt fors duurder. Ook is de vertraging aanzienlijk. Met als resultaat dat de groei van het mondiale bbp met -0.4% afneemt en de inflatie met +0.5% wordt gestuwd. Zo heeft onze researchafdeling becijferd.

Een derde van het wereldwijde containerverkeer en 40% van de handel tussen Azië en Europa loopt via de Rode Zee. Een deel van de rederijen verlegt de route en kiest ervoor om rond Afrika heen te varen. De afgelopen twee weken daalde het aantal vrachtschepen dat door het Suezkanaal voer, met -30% voor vracht en -19% voor tankers. Het scheepsvolume rond Kaap de Goede Hoop is in dezelfde periode bijna verdubbeld (aantal vrachtschepen +66%, tankers +65%).

Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux: “Omdat de wereldeconomie een mindere periode doormaakt, valt de impact van de verstoorde toeleveringsketen nu nog wel mee. De vraag in de VS en Europa ligt nu zo’n -10% onder het niveau van 2021 en voorraden zijn nog relatief hoog. Maar als de crisis maanden gaat duren, dan krijgt de wereldeconomie wel degelijk een gevoelige tik.”

Neem energie: 12% van de olietankers vaart via het Suezkanaal dat de Rode Zee met de Middellandse Zee verbindt. Voor vloeibaar gas is dat 8%. De crisis zal de Europese energieprijzen opnieuw opjagen. Dat is slecht nieuws voor burgers en bedrijven. De prijs voor containertransport ging in twee maanden tijd ruim twee keer over de kop (+240%).

Toch is het nog maar een kwart van de piek in 2021. Naast de zwakke vraag en hogere voorraden speelt mee dat de scheepvaartsector de capaciteit heeft uitgebreid met nieuwe containerschepen. Het opwaartse risico is aanzienlijk maar toch duidelijk kleiner dan in 2021.

De gevolgen van de stijging van de transportkosten zijn het grootst voor Europa. Als het conflict aanhoudt, zal de Europese inflatie over een paar maanden hierdoor met +0,7 procentpunt toenemen. De groei van de Europese economie krijgt dan een knauw van -0,9 procentpunt.

Johan Geeroms: “De economie in Europa en de VS bevindt zich op een wankel evenwicht. Deze verstoring kan net de tik te veel zijn. In Europa proberen we uit een recessie te klimmen. Deze crisis zet een rem op het herstel. Veel bedrijven kampen al met krappe marges. Het aantal faillissementen zal zeker hoger uitkomen dan eerder aangenomen”.

Meer lezen over de impact van de Rode Zee-crisis op de economie?