Werkkapitaal berekenen en verbeteren

Ondernemen is kansen grijpen. De kans is groot dat je hiervoor werkkapitaal nodig hebt. Bijvoorbeeld om jouw productielijn uit te breiden of een marketingcampagne op te starten. In dit artikel onderzoeken we hoe je jouw behoefte aan werkkapitaal kunt beoordelen. En hoe je het werkkapitaal kunt verbeteren.

Wat is werkkaptiaal en waarom is het zo belangrijk?

Werkkapitaal is het geld dat je nodig hebt om aan jouw dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Als je voldoende werkkapitaal hebt, kan je jouw leveranciers betalen, salarissen op tijd uitkeren, machines onderhouden en jouw voorraden aanvullen. Te weinig werkkapitaal kan wijzen op liquiditeitsproblemen. Maar te veel geld in kas is ook niet goed. Een groot werkkapitaal betekent dat jouw geld vastzit in zaken als voorraden, debiteuren en onderhanden werk.

Werkkapitaalbeheer is een belangrijke taak voor bedrijven. De vraag is: hamster je contant geld en houdt je jouw werkkapitaal robuust of beperkt je het om kansen te benutten? Je zoekt continu een balans. Hoe goed de vooruitzichten ook zijn, jouw bedrijf zal failliet gaan als je de rekeningen niet kunt betalen; maar je zult op de lange termijn verschrompelen als je niet investeert. Het is dus de moeite waarde om te zien hoe jouw bedrijf het beschikbare kapitaal efficiënter kan benutten. We leggen je graag uit hoe je jouw werkkapitaalbehoefte beoordeelt en bepaalt om zo de juiste balans te vinden.

Als je jezelf avraagt ​​hoe je het werkkapitaal kunt beoordelen, kijk dan eerst naar de componenten ervan. Een hogere werkkapitaalbehoefte is vaak het gevolg van een groter aantal debiteuren, een hogere voorraad of een lager aantal crediteuren. En het omgekeerde komt door een lagere DSO of DIO, een hogere DPO of een combinatie daarvan.

Een stijging van de werkkapitaalbehoefte betekent meestal dat je een groot deel van jouw financiële middelen besteedt aan het runnen van het bedrijf. Daardoor is er minder geld beschikbaar om andere doelstellingen na te streven, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten, geografische expansie, acquisities, modernisering of schuldvermindering.

Werkkapitaalratio berekenen

Een andere maatstaf die het vermogen van jouw bedrijf laat zien om de kortlopende verplichtingen te betalen met de vlottende activa, is de werkkapitaalratio. De werkkapitaalratio is een percentage dat de verhouding van de vlottende activa van jouw bedrijf tot de kortlopende verplichtingen aangeeft. Een goede werkkapitaalratio wordt beschouwd als 1,5 tot 2, en suggereert dat een bedrijf op een solide liquiditeit. Minder dan 1 wordt beschouwd als een negatieve werkkapitaalratio, wat wijst op mogelijke toekomstige liquiditeitsproblemen. Een uitzondering hierop is wanneer er negatief werkkapitaal ontstaat in bedrijven die zeer snel geld genereren en producten aan hun klanten kunnen verkopen voordat ze hun leveranciers betalen.

betaalafspaak-crediteuren
Je moet zelf ook rekeningen betalen. Denk goed na over de juiste strategie. Kan je facturen gespreid of in termijnen betalen? Bij sommige leveranciers is het misschien wel mogelijk een langere betaaltermijn af te spreken. Dit heeft een positieve invloed op jouw werkkaptitaal.
Voorraadverlaging is een veel gebruikte methode om jouw werkkapitaal te verbeteren. Het opbouwen van voorraden kan aantrekkelijk zijn als de orders stijgen, maar dat vereist kapitaal en is dus een risico. Stem jouw voorraad dus altijd goed af op de behoefte van de markt.
Strak beheer van openstaande facturen is een andere methode om kapitaal vrij te maken en, voor sommige bedrijven, het eenvoudigst. Verminder 'slecht risico’ en check altijd vooraf de kredietwaardigheid van jouw klanten. Zo voorkom je non-betaling, een van de grootste gevaren voor jouw werkkapitaal.

Wij vertellen je graag hoe een kredietverzekering helpt om jouw werkkapitaal te verbeteren

Een kredietverzekering kan je helpen jouw werkkapitaal te verbeteren. En heb je een financiering nodig, dan ziet jouw bank onze kredietverzekering  als extra zekerheid. Een kredietverzekering geeft namelijk betalingszekerheid, zowel voor binnenlandse als buitenlandse klanten. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij de schade.